Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Стратегічне планування діяльності санаторного днз - Страница 12

Индекс материала
Курсова робота на тему: Стратегічне планування діяльності санаторного днз
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
Страница 17
Страница 18
Страница 19
Страница 20
Страница 21
Страница 22
Страница 23

· організація надання послуг (робота по розвитку надання послуг, підвищенню якості послуг);

· ефективність надання послуг (собівартість послуги; продуктивність праці);

· охорона праці в ДНЗ.

Управління персоналом:

· управління персоналом (концепція та політика; планування персоналу);

· структура персоналу (вік, стать; кваліфікація; наявність формальних і неформальних груп в організації);

· вербування та відбір персоналу;

· навчання та розвиток персоналу (перспективи кар’єри; витрати, пов’язані з розвитком персоналу; оцінка кадрів);

· мотивація персоналу (система заробітної плати; розмір заробітної плати; нематеріальні чинники мотивації; умови праці; просування; співвідношення результатів праці з нагородженням);

· оцінка діяльності персоналу (методи оцінки).

Інноваційна діяльність:

· управління розвитком і дослідженням організації;

· інноваційна політика організації;

· інноваційний потенціал організації;

· використанння наукових досліджень.

Система управління організацією:

· показники ефективності управління (прибутковість інвестицій; прибутковість власного капіталу);

· організаційна структура управління;

· делегування повноважень в процесі прийняття рішень;

· внутрішня система комунікацій;

· організаційна культура (традиції; ритуали; стиль керування);

· залучення зовнішніх консультантів.

Аналіз результативності та ефективності:

· показники ефективності організації;

· оцінка результативності організації;

· аналіз зростання масштабів діяльності;

· оцінка підвищення вартості ДНЗ.

SWOT-аналіз діяльності ДНЗ №4 “Марите” наведені в табл. 3.2.

Таблиця 3.2

SWOT-аналіз діяльності санаторного ДНЗ №4 “Марите»

Предмет

Тематика запитань

Зведення відповідей

1

2

3  

1. Загальна характеристика  

1.1 Діяльність

Сектор економіки

Надання освітніх та реабілітаційних послуг для дітей дошкільного віку.  

Місія

Найкращі реабілітаційні послуги під час виховання та навчання для Вашого малюка.  

Послуги

ДНЗ пропонує надання послуг двох видів: освітні та медичні.

Медичні: інгаляції, фізіопроцедури, масаж, спеліотерапію, вітамінні програми, заняття в залі ЛФК та послуги по запиту батьків.  

Розмах діяльності (міжнародний, державний, місцевий)

Нескладна технологія, нескладне обладнання. Послуги простого ступеня складності, але з їх професійним використанням.

1.2 Історія ДНЗ №4  

Коли і ким заснована

Засновано виконавчим комітетом Славутицької міської ради в 1989 році.  

Характер зростання

Розвиток типового дошкільного закладу.  

Ключові моменти (технологічні прориви, вплив кризи тощо)

В 1991 році отримав статус санаторного дошкільного навчального закладу, що призвело до отримання позиції лідера в системі дошкільного виховання м. Славутича, як центру надання реабілітаційних та освітніх послуг.

В 1999-2000 н. р. з ДНЗ міста було снято статус підрозділів ЧАЕС, що негативно вплинуло на їх подальший розвиток. Так були ліквідовані додаткові штатні одиниці лікарів та іншого медичного персоналу, інструкторів з фізкультури, керівника комп’ютерного класу, керівника студії образотворчого мистецтва, ставки заміних вихователів. Також значно знинился рівень фінансових надходжень.

Предмет

Тематика запитань

Зведення відповідей

1.3 Значимість

Обсяг діяльності, обсяг і структура ресурсів

Не підраховувалися.

 

Позиція на ринку у місцевому, міжнародному масштабі

ДНЗ займає місто лідера в наданні реабілітаційних послуг для дошкільників.

1.4 Власність

Капітал (приватний, державний, кооператив)

Державний капітал.

 

Юридична форма

Санаторний дошкільний навчальний заклад ясла-садок (компенсуючого) типу.

1.5 Вплив

Основні власники

Територіальна громада міста Славутича.

 

Центр контролю, роль управління

Санаторний ДНЗ № 4 самостійно приймає рішення. Головним керуючим органом для закладу є міський відділ освіти.

1.6 Місцезна-ходження

Де знаходиться

Україна, Київська область,

м. Славутич

Ризький квартал, 1.

 

Відстань від споживачів

Знаходиться в Рижському кварталі і обслуговує в більшості мешканців цього кварталу, а також дітей, які мають направлення від лікаря-фтізіатра.

Зв’язок – телефони, комп’ютерна мережа, пошта

 

2. Фактори середовища ДНЗ

 

2.1 Економіка

Рівень і напрям розвитку

Має стабільне економічне положення серед дошкільних закладів України, але нижче середніх країн світу.

 

Економічний стан країни

Криза триває. Постійне зростання цін, низька платоспроможність населення.

 

Структура та кон’юктура ринку

Структура нестабільна, достовірної інформації немає. Кон’юктура низька.

 

Фінансова система, можливість отримання позики, зовнішня заборгованість країни

Зовнішня заборгованість країни збільшуєть з кожним роком.

2.2 Природні ресурси

Сировина

70 % – закордонна, 30 % -вітчизняна.

 

Енергія та паливо

Енергія – внутрішня, паливо –60 % внутрішнє, 40 % країн СНД.

 

Водні ресурси

Достатні.

 

Земля

В районі міста вільної землі майже немає, в провінції – багато.

 

Кліматичні умови

Клімат помірний, с середньою кількістю опадів.

Предмет

Тематика запитань

Зведення відповідей

2.3 Людські ресурси

Освіта

Загальна грамотність, переважно технічні та економічні знання середнього рівня.

 

Ринок праці

Спостерігається зменшення ринку праці.  

 

Зайнятість та безробіття

За статистикою по Україні: 4,5 млн. чол. У відпустках за свій рахунок; 5 млн. офіційно зареєстрованих безробітних; 15 млн. пенсіонерів.

 

Технічні навички

Дуже добрі.

 

Бізнес-навички

Середні.

 

Можливість освіти

Є широкі можливості з будь-якої спеціалізації.

2.4 Соціально-культурні ресурси

Структура суспільства (класи, етнічні групи, меншини, розподіл за абсолютними доходами)

Національні меншини – 30 % від всього населення. Розподіл за доходами: “заможні” – 1 % від населення споживають 35 % товарів та послуг; “середняки” – 20 % споживачів – 40 %; “бідняки” – 79 % (серед них за межею бідності) споживають 20%.

2.5 Державна влада

Склад урядової влади

Голова держави – Президент (Кучма Л. Д.). Строк обрання – 5 років. Орган законодавчої влади - Верховна Рада України. Вищий орган виконавчої влади – Кабінет Міністрів, призначається Радою і Президентом. Для вирішення спірних питань між Президентом і Парламентом існує Конституційний Суд.

 

Економічна політика, регіональна політика

Ринкова економіка з державним регулюванням. Регіональна політика спрямована на розвиток інфраструктури, ресурси для цього є.

 

Планування, регуляція, контроль

Основний суб’єкт регулювання – держбюджет, та регіональні бюджети. Регуляція – фіскальна (податкова політика, митні збори тощо). Контроль статистичний, за звітами Податкової адміністрації та відомостями НБУ, а також через Контрольно-ревізійне управління.

 

Податкова система

Податкова система складається з двох загальних типів: державних та місцевих.

 

Послуги, які надають державні заклади (освіта, охорона здоров’я, соцзабезпечення)

Освіта по держамовленню – безкоштовна. Середня школа – безкоштовна. Інші – платні. Охорона здоров’я в основному безкоштовна. Медичні препарати та діагностичні послуги платні, але для деяких категорій пільговиків безкоштовні повністю або частково.

 

Економічний розвиток та функції місцевого самоврядування

Самоврядування розвинуте добре. Основні функції – проведення заходів для поліпшення місцевого життя.

2.6 Політика

Політична система та життя

Багатопартійна система. Законодавча та виконавча влада розділені.

 

Вплив політики на управління

Великий на законодавчі акти і приватизацію. Незначний на рівні підприємництва.

< /p>

Предмет

Тематика запитань

Зведення відповідей

2.7 Юрис-пруденція

Трудове законодавство. Комерційне законодавство

Є пакет законодавих актів про працю (Закон про трудові договори, про відпустки тощо).

2.8 Фізичне середовище

Транспорт та зв’язок

Транспортна мережа розвинута відмінно. Зв’язок добрий.  

 

Житлове господарство

Масова забудова проходила 25 років тому.

 

Технічні та інші корисні послуги

Сектор послуг розвинений слабо. Основні роботи виконує виробничий сектор.

 

Охорона навколишнього средовища

Тільки на законодавчому рівні. Виконання норм контролюється рідко.

 

3. Визначення місії, цілей та базової стратегії ДНЗ

 

3.1 Методологія

Формування місії та головної мети

Є річної план, перспективні та календарні плани. Розробок для надзвичайних ситуацій не існує.

 

Система стратегічних, тактичних, операційних планів. Загальна стратегія

Стратегічне планування відсутнє.  

 

Маркетиг. Персонал

Для персоналу – стратегія стабілізації.

3.2 Місія і цілі

Оцінка встановленої місії та організаційних цілей

Точні цілі встановлені відповідно сфери діяльності ДНЗ. Оцінка в цій частині – добре. Загальні цілі – освітні та реабілітаційні. Оцінка – добре.

3.3 Стратегічний вибір

Оцінка загальних альтернатив зі стратегії і сфер діяльності

Розробкою альтернатив раніше ніхто не займався.

3.4 Інвестиції

Основні проекти інвестування. Плани, політика інвестування

Проекти інвестування ДНЗ не розроблялись.

 

4. Фінанси

 

4.1 Управління фінансами

Стратегія і політика

Стратегія ще не сформульована.

 

Документація та звітність

Документування виконується добре і своєчасно. Звіти включають іноді помилки, але вони завчасно коректуються.

 

Можливість доступу

Доступ має тільки керівництво та фінансові працівники.

<

Популярні роботи

Останні реферети