Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Стратегічне планування діяльності санаторного днз - Страница 13

Индекс материала
Курсова робота на тему: Стратегічне планування діяльності санаторного днз
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
Страница 17
Страница 18
Страница 19
Страница 20
Страница 21
Страница 22
Страница 23
/p>

Предмет

Тематика запитань

Зведення відповідей

 

Укомплектованість кадрами, кількість та якість працівників

Розподіл праці жорсткий, за штатним розкладом. Якість робіт – добра.

 

Місцезнаходження у структурі ДНЗ

Фінансами займається міський відділ освіти, а саме його фінансовий відділ.

4.2 Фінансове планування

Техніка, що використовується, та методика

Складається бюджет з витрат, бухгалтерські звіти та річні звіти підприємства.

 

5. Маркетинг

 

5.1 Управління маркетингом

Загальна ідея, концепція

Програма маркетиг-мікс, надання освітніх та реабілітаційних послуг.

 

Стратегія, що використовується

Не визначена. Діяльність частково децентралізована.

 

Укомплектованість персоналом, кількість працівників, їх компетентність

Персонал повністю укомплектований, але для розвитку ДНЗ необхідні додаткові штатні одиниці лікарів, медичних працівників та інші. Персонал має високий рівень професійної компетенції.

5.2 Ринок

Ємність ринку, структура ринку

Внутрімісцевий – 65%.

 

Суперники, кількість, важливість, їх стратегія

Суперниками є ДНЗ № 6, ЦРД (м. Славутич). Стратегія конкурентів не відома.

 

Дослідження ринку

Дослідження не проводились.

 

Портфель замовлень

Портфель замовлень складається із замовлень споживачів відповідно аналізу анкетування.

 

Невиконані замовлення

Усі замовлення виконані своєчасно.

5.3. Споживачі

Кількість, структура

Кінцевий споживач – діти дошкільного віку м. Славутича.

 

Основна клієнтура

Діти від 2 до 7 років.

5.4 Ціноутворення

Стратегія і тактика

Ціна створюється на основі фактичних затрат та на основі аналізу анкетування батьків.

5.5 Надання послуг

Канали надання

Через медичних та освітніх працівників закладу.

 

Організація

Одноканальний зв’язок: ДНЗ – діти.

 

Технологія

Реабілітаційнє та освтнє обладнання знаходиться на базі закладу. Послугі надаються в приміщеннях садочка.

 

Персонал для надання послуг, кількість, мотивація, навички

ДНЗ укомплектований повністю але для найкращої роботи необхідні додаткові штатні одиниці. Система оплати –почасова. Навички роботи вище середнього рівня.

 

Система розподілу

Розподіл послуг проводиться відповідно рекомендаціям лікаря та річного плану ДНЗ.  

< /p>

Предмет

Тематика запитань

Зведення відповідей

5.6 Послуги

Технічні послуги (інформація, консультації та ін.)

Надаються консультації та інформація.

5.7 Реклама

Значення по відношенню до послуг

ДНЗ широкою рекламною діяльністю не займалось.

 

6. Надання послуг

 

6.1 Управління наданням послуг

Концепція

Надання освітніх та реабілітаційних послуг в умовах зонального розміщення санаторного ДНЗ №4.

 

Стратегія надання послуг

Стратегією є надання безкоштовних та платних послуг по замовленню батьків.

Оперативна мета – високоякіснє навчання, виховання та реабілітація здоров’я дітей дошкільного віку.

 

Персонал, кількість та кваліфікація

Освітній та медичний персонал достатній. Його більшість має кваліфікаційну категорію “спеціаліст”, 3 чоловіка має вищу кв. категорію, 2 першу кв. категорію, 3 другу кв. категорію, 2 чоловіка мають звання “вихователь-методист”.

6.2 Об’єм надання послуг

Потужність, що використовується

Виробнича потужність використовується на 60 %.

 

Вузькі місця

Зменшення надання послуг протягом літнього оздоровчого періоду.

 

Вільні і запасні потужності

Невикористана потужність – 40 %.

6.3 Частина надання послуг

Види обладнання, вік, стан

Освітнє та реабілітаційнє обладнання. Спеціальнє комп’ютернє обладнання для занять з інтелектуального розвитку. Деякі види обладнання морально та технічні устарелі, є необхідність його заміни та придбання нових реабілітаційних систем.

 

Аварійність

Загальна аварійність низька.

 

Технічна складність, автоматизація

Аварійність.

 

Комплектність

Обладнання комплектнє.

 

Система технічного обслуговування та його рівень

Система технічного обслуговування складається із щоденного обслуговування та контролю, а також планових та попереджувальних ремонтів.

6.4 Організація надання послуг

Виявлення необхідності послуг та їх надання

Обов’язкові освітні послуги, установлені Міністерством освіти України, надаються безкоштовно. Додаткові освітні платні послуги надаються відповідно аналізування запитів батьків вихованців садочка. Реабілітаційні послуги надаються відповідно рекомендаціям лікаря-фтізіатра безкоштовно. Додаткові реабілітаційні послуги – платні.  

Предмет

Тематика запитань

Зведення відповідей

 

Робота з розвитку надання послуг

Проводиться вивчення спросу споживачів на основі якого адміністрація приймає рішення про введення в асортимент тої чи іншої послуги, а також рішення про придбання необхідного обладнання. Фінансова сторона цього питання вирішується за допомогою Піклувальної ради садочка та іншіх організацій-донорів.

 

Використання нових форм надання послуг

За останні 3 роки новацій не проводилось.

6.5 Організація контрольних і підтримуючих функцій

Планування

Планування проводиться на рік та помісячно згідно з отриманими замовленнями.

 

Складання погодинних графіків

Складається розклад занять, та графік отримання послуг.

 

Координація

Графіки надання послуг складаються в координації з розкладом занять.

 

Звітність

Звітність ведеться щомісяця (реабілітаційні послуги), щоквартально та щорічно.

 

Операційний контроль, система, рівень

Операційний контроль проводиться завідуючою, вихователем-методистом, старшою медичною сестрою.

 

Вивчення процесу надання послуг

Процес надання послуг спеціально не вивчається.

6.6 Управління якістю

Система, що використовується

Постійний контроль керівником закладу.

 

Досягнутий рівень

Постійний контроль керівником закладу.

 

Нові підходи

 

6.7 Продуктив-ність надання послуг

Категорії працівників

Основні працівники, обслуговуючий персонал, управлінський персонал тощо.

 

Кваліфікація

Кваліфікаційна категорія присвоюється рішенням атестаційної комісією садка та відділу освіти.

 

Навички

Навички персоналу відмінні.

 

Просування, мотивація

Можливості просування немає. Мотивація на низькому рівні.

 

Персонал, який має контрольні функції

Завідуюча, завгосп, вихователь-методист, старша медична сестра.

6.8 Охорона праці та здоров’я

Нещасні випадки в ДНЗ

Нещасні випадки іноді бувають, але не носять систематичного характеру.

 

Професійні захворювання

Професійні захворювання можливі.

 

Заходи попередження

Проводяться інструктажі. Використовуються засоби індивідуального захисту.

6.9. Ефективність надання послуг

Продуктивність праці

Не підраховується, тому що обладнання використовується частково.

 

Виробничі витрати

Простої обладнання не фіксується.

< /p>

Предмет

Тематика запитань

Зведення відповідей

 

7. Інноваційна діяльність

 

7.1 Управління розвитком і дослідженням

Стратегія та визначення політики

Практикуються роботи з апробації надання послуг у невеликому обсязі та поліпшення технологічних процесів.

 

Плани, їх виконання

Є стратегічне планування з апробації, впровадженні, використанні елементів філософії Wellness.

7.2

Кількість персоналу

Педагогічний колектив в повному обсязі.

7.3 Інноваційний потенціал

Наявність творчих груп

Робота з елементами філософії Wellness проводить всі члени педагогічного колективу та частково медичним персоналом.

7.4 Використання наукових досліджень

Результати досліджень та їх використання

Дослідження не проводились і тому не впроваджувались на виробництві.

 

Вплив на комерційну діяльність

Не проводилось.

 

8. Управління персоналом

 

8.1 Управління персоналом

Концепція та політика

За принципом “розраховувати на свої сили та можливості”.

 

Укомплектованість

Усі штатні одиниці заповнені.

8.2 Структура персоналу

Вік

Середній вік 35 років, від 19 до 45 років.

 

Стать

98 % - жінки, 2 % - чоловіки.

 

Навички з категорійё

Не визначались.

 

Плинність кадрів

Незначна.

8.3. Навчання та розвиток персоналу

Перспективи кар’єри

За часом роботи розвиток кар’єри можливий.

 

Трати на розвиток персоналу

На розвиток персоналу використовуються невеликі суми, в основному на підвищення кваліфікації під час проходження атестації. Безкоштовий розвиток персоналу проходить за рахунок проведення різних форм методичної роботи.

 

Методи, що використовуються

Курси, МО, методична робота та індивідуальна освіта.

 

Ротація та система оцінки кадрів

В ДНЗ не проводиться. Система відсутня, хоча є можливість використання кваліметричних методів оцінки якості роботи персоналу.

8.4 Мотивація

Система зарплати

В ДНЗ не проводиться. Система відсутня, хоча є можливість використання кваліметричних методів оцінки якості роботи персоналу.

 

Рівень зарплати

Рівень зарплати середній по закладам освіти.

<

Популярні роботи

Останні реферети