Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Стратегічне планування діяльності санаторного днз - Страница 14

Индекс материала
Курсова робота на тему: Стратегічне планування діяльності санаторного днз
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
Страница 17
Страница 18
Страница 19
Страница 20
Страница 21
Страница 22
Страница 23
/p>

Предмет

Тематика запитань

Зведення відповідей

8.5 Комунікація між управлінцями і працівниками закладу

Характер, практика

Виробничі наради, педагогічні ради, педгодини, індивідуальна інформація.

 

9. Система управління організацією

 

9.1 Управління

Ключові особи

Завідуюча – жінка, 37 роки, має вищу дошкільну освіту та вищу освіту економіста-менеджера (спеціаліст). Під час роботи використовує методи централізації управління ДНЗ.

Вихователь-методист – жінка, 34 роки, має вищу педагогічну освіту та навчається в ЦІППО на факультеті менеджменту та психології (магістратура). Добрє орієнтується у стратегічному управлінні організацією.

Старша медична сестра – жінка, 39 роки, має середньо-спеціальну медичну освіту. Авторитарна, добре знає систему роботи медичного персоналу садка.

9.2 Структура організації

Тип структури

Лінійно-функціональна.

 

Основні відділи та служби

Служби: медична, методична, адміністративно-господарська.

 

Централізація та децентралізація

Управління централізовано, важливі рішення приймаються завідуючою.

9.3 Процес прийняття рішень

Практика прийняття основних типів рішень

Усі загальні та важливі рішення приймаються на рівні завідуючої та її заступників. Рішення оперативного характеру (щоденні роботи) приймаються на лінійному рівні, але іноді практикується узгодження з функціональними структурами.  

9.4 Використання зовнішніх експертів

Політика, значення

Зовнішні експерти використовуються для монтажу обладнання, ремонту систем каналізації тощо.

 

Консультанти з управління

Консультантів не використовували.

 

10. Аналіз результативності та ефективності

 

10.1 Показники ефективності

Зростання економічних показників

Показники зростають, спостерігається збільшення обсягів надання послуг.

 

Прибутковість

Не визначалась.

< /p>

Предмет

Тематика запитань

Зведення відповідей

10.2 Конкурентоздатність і позиція конкуренції в своєму секторі

Обособлені ресурси для досягнення нових позицій у конкурентній боротьбі, досягнута позиція

Ресурси для визначення чи досягнення вигіднішої позиції на ринку не надавались. Особливих досягнень не спостерігалось.

10.3 Підвищення результативності

Підвищення результативності

Ресурси для визначення чи досягнення вигіднішої позиції на ринку не надавались. Особливих досягнень не спостерігалось.  

Наступним етапом SWOT-аналізу була оцінка сильних та слабких сторін діяльності санаторного ДНЗ №4, яка зроблена, виходячи з аналізу конкурентоспроможного середовища останнього.

Станом на початок 2003-2004 навчального року сильною стороною “Марите” залишалося відповідність послуг (медичних) ринковим вимогам, (в основному через наявність медичного обладнання та штату висококваліфікованих медичних працівників), лояльність споживачів до садка (завдяки вже існуючим клієнтам), імідж надійного дитячого реабілітаційного центру, та високі технологічні та інноваційні навички основного персоналу. При цьому основними слабкими сторонами ДНЗ №4 “Марите”, через які склалося кризове становище, є досить високий рівень стандартизації послуг і погано вивчений ринок на потреби споживачів, а також низький стратегічний рівень закладу.

Наступним етапом SWOT-аналізу було визначення та оцінка ринкових можливостей та загроз за допомогою матриці сприятливих можливостей та загроз. У першу чергу всі фактори впливу, що не підлягають контролю садочка, було поділено на позитивні та негативні. Після цього було проведено комплексний аналіз сприятливих можливостей та загроз за допомогою поєднання ймовірності реалізації фактора протягом 2003-2004 навчального року з важливістю впливу цього фактора на ДНЗ. Оцінка цих двох параметрів проводилась 10-бальною шкалою, де 10 означало найвищу оцінку (таб. 3.3.)

Таблиця 3.3

Аналіз сприятливих можливостей та загроз для

санаторного ДНЗ №4 “Марите”

ФАКТОР

ЙМОВІРНІСТЬ

ЗДІЙСНЕННЯ

ВАЖЛИВІСТЬ ВПЛИВУ

Вис.

7-10

Сер.

4-6

Низ.

1-3

Вис.

7-10

Сер.

4-6

Низ.

1-3

СПРИЯТЛИВІ

МОЖЛИВОСТІ

 

Велика ємність СЗГ

+

     

+

 

Швидке зростання ринку

 

+

 

+

   

Мала ймовірність виникнення нових конкурентів

 

+

     

+

Зростання готовності споживачів до отримання платних послуг

 

+

 

+

   

Збільшення попиту на послуги

 

+

 

+

   

Збільшення кількості спеціалістів у сфері стратегічного управління

+

   

+

   

Можливість підвищення рівня інформаційного обізнаності щодо технологій та програмного забезпечення в даний час

+

   

+

   

ЗАГРОЗИ

Зростання темпів інфляції

+

     

+

 

Відсутність законодавчих актів, що регулюють господарську діяльність в сфері освіти

 

+

     

+

Зростання тиску конкурентів

+

   

+

   

Зміни в потребах споживачів освітніх та реабілітаційних послуг

 

+

 

+

   

Зростання соціально-політичної нестабільності

+

   

+

   

Виникнення труднощів із закупкою та доставкою медичного обладнання

   

+

 

+

 

Збільшення податкового “пресу”

 

+

   

+

 
< /p>

Таким чином, кожен із факторів отримав дві координати. Які було викладено по осях матриці сприятливих можливостей та загроз (рисунок 3.2).

ЗДІЙСНЕННЯ

10

◙ 8 ☺ 6 ◙ 6

◙ 10 ☺ 7

☺ 5

☺ 4 ◙ 9

☺ 1

ЙМОВІРНІСТЬ  

☺ 2 ◙ 12

◙ 11

10

◙ 7

☺ 3

5 0

ВАЖЛИВІСТЬ

ВПЛИВУ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

☺ - СПРИЯТЛИВІ МОЖЛИВОСТІ

◙ - ЗАГРОЗИ

Рисунок 3.2

Матриця сприятливих можливостей та загроз

Розташувавши вищеперераховані фактори залежно від їх координат на матриці, ми одержали деяку сукупність точок на площині. Вибравши ті події, що потрапили у верхній лівий квадрат матриці, ми отримали перелік тих факторів, які повинні бути розглянуті як можливі цілі стратегії дитячого закладу (сприятливі можливості) та найбільші зовнішні ризики (загрози). До сприятливих можливостей відносяться зростання готовності споживачів до отримання платних послуг та зростання попиту на них, а до загроз, на які в першу чергу потрібно звернути увагу при формуванні стратегії “Марите” - зростання темпів інфляції, тиску конкурентів, соціально-політичної нестабільності та зміни в потребах споживачів.

Після завершення попередніх етапів аналізу було складено матрицю SWOT-аналізу (таблиця 3.4), в якій розглянуто можливі напрями реалізації стратегії з метою розвитку сильних сторін, реалізації шансів, пом’якшення загроз та подолання слабкостей підприємства.

Таблиця 3.4

Матриця SWOT-аналізу

 

Зовнішнє середовище  

Можливості

Загрози  

1. Зростання готовності споживачів до отримання платних послуг.

2. Збільшення попиту на послуги.

3. Збільшення кількості спеціалістів у сфері стратегічного управління.

4. Можливість підвищення рівня інформаційної обізнаності щодо технологій та програмового забезпечення в даній сфері.

1. Зростання темпів інфляції.

2. Зростання соціально-політичної нестабільності.

3. Зростання тиску конкурентів.

4. Зміни в потребах споживачів.

Сильні сторони

Поле Сім

Поле СіЗ

1. Високий рівень професій-ності працівників та якості послуг.

Зростання готовності споживачів до отримання платних послуг.

Високий рівень технології та якості послуг; технологічні та інноваційні навички персоналу.

Зростання темпів інфляції та соц.-політ. нестабільнос-ті.

Імідж надійного дитячого реабілітаційного центру; лояльність споживачів до закладу.

2. Високі технологічні та інновацій-ні навички персоналу.  

Збільшення попиту на послуги.

Високий рівень технологіч-ності та якості послуг; лояльність споживачів до закладу

Зростання тиску конкурентів.

Високий рівень технології та якості послуг; технолог. та інноваційні навичок персоналу; лояльність споживачів до закладу.

3. Імідж надійного дитячого реабілітацій-ного центру.

Збільшення кількості спеціалістів у сфері стратег. управління.

Імідж надійного дитячого реабілітацій-ного центру; лояльність споживачів до закладу.

Зміни в потребах споживачів.

Високий рівень технологіч-ності та якості послуг; високі технологічні та інноваційні навички персоналу.

4. Лояль-ність споживачів до закладу.

Можливість підви-щення рівня інформ. обізнаності.

Високий рівень технології та якості послуг; високі технолог. та інноваційні навички персоналу.

<

Популярні роботи

Останні реферети