Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Стратегічне планування діяльності санаторного днз - Страница 15

Индекс материала
Курсова робота на тему: Стратегічне планування діяльності санаторного днз
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
Страница 17
Страница 18
Страница 19
Страница 20
Страница 21
Страница 22
Страница 23
/p>

Слабкі сторони

Поле СлМ

Поле СлЗ

1. Відсутність диференціації послуг відповідно до потреб спожива-чів.

Відсутність диферен-ціації послуг.

Можливість підвищення рівня інформ. обізнаності.

“Кризове поле”- з метою як подолання загроз, так і усунення слабких сторін закладу потрібно розробити та реалізувати комплекс стратегій, за напрямки яких взявши структуру заходів, розроблену в полях Сім, СіЗ та СлМ.

2. Низький статегічний

рівень.

Низький статегічний рівень

Збільшення кількості спеціалістів в сфері стратегічного управління.

3. Погано вивчений ринок.

Погано вивчений ринок.

Збільш.кіл.

спец-в у сфері стр. упр-ня; підвищ. рівня інфор. обізнаності

< /p>

Санаторний ДНЗ № 4 може успішно існувати і розвиватися тільки в тому випадку, коли послуги, які він надає, мають конкурентні переваги. Створювати ж конкурентні переваги необхідно за допомогою стратегічного управління. Розгляд питання про створення й утримання конкурентних переваг організації передбачає аналіз відносин і відповідно взаємодії трьох суб’єктів ринкового освітнього середовища. На рис. 3.3. запропонована модель взаємодії суб’єктів ринкового середовища.

Рисунок 3.3

Модель взаємодії суб’єктів ринкового середовища

Перший суб’єкт – це санаторний дитячий садок «Марите», що надає конкурентоспроможні послуги. Другий суб’ект – це споживач, який може цю послугу купити (захотіти виховувати, навчати і оздоравлювати свою дитину в ДНЗ №4), а може і не купити. Третій суб’єкт – це конкуренти, які готові запропонувати споживачеві свої послуги і зможуть задовольнити таку саму його потребу в освіті та реабілітації здоров’я на вищому рівні, ніж ДНЗ № 4. Головним у цьому ринковому трикутнику є споживач освітніх та оздоровчих послуг. Тому і переваги освітньої та оздоровчої послуг – це цінність послуги для користувачів (вихованців ДНЗ), для споживачів (батьків, громади, держави), що спонукає останніх споживати цю послугу, підтримувати, стимулювати її надання. Конкурентні переваги не обов’язково зумовлюються порівнянням послуги “нашої” організації з послугами конкурентів. Може бути так, що на освітньому ринку не має організації, які пропонують конкурентну послугу, проте послуга “Марите” організації не користується попитом. Це значить, що вона не має достатньої цінності для споживача чи конкурентних переваг для споживача. Сьогодні, як і раніше, наявність конкурентних переваг залежить лише від рівня стратегічного управління, забезпечення цінності послуги.

На мій погляд, надання освітних послуг з метою одержання прибутку за якісне їх виконання, способствує сприянню умов для матеріального розвитку дошкільного навчального закладу освіти і забезпечує виживання садочка протягом тривалого часу в майбутньому.

Під час розробці моделі стратегічного планування діяльності санаторного ДНЗ №4 був проведений експрес-аналіз маркетингової діяльності в “Марите” серед працівників за останні 3 навчальні роки (таблиця 3.5).

Таблиця 3.5

Експрес-аналіз

маркетингової діяльності санаторного ДНЗ №4 “Марите»

ЗАПИТАННЯ  

2001-2002 н. р.

2002-2003 н. р.

2003-2004 н. р.

Чи знаєте Ви свої сегменти ринку та вимоги ринку до послуг?

Ні

Не ясно

Добре

Чи знаєте Ви побажання споживачів відносно послуг дошкільного закладу?

Мало

Добре

Дуже добре

Яка якість Ваших послуг порівняно з послугами конкурентів?

Майже однакова

Вища

Значно вища

Ступень зміни послуг за останні 3 роки, %

40

50

30

Чи впливають зміни ціни на обсяги надання послуг?

Дуже впливають

Суттєво впливають

Несуттєво впливають  

Експрес-аналіз виявив, що в зв’язку з збільшенням кількості спеціалістів у сфері стратегічного управління (3 чоловіка), працівники садочку підвисили свій рівень з цього питання і краще ніж раніше можуть орієнтуватися в маркетингової діяльності ДНЗ. Наступним кроком в цьому напрямку стало створення і використання маркетингової моделі, яка будє адаптована до умов ДНЗ №4 (рисунок 3.4).

Рисунок 3.4

Програма маркетинг-мікс санаторного ДНЗ № 4 «Марите»

Ця програма достатньо мобільна: вона змінюється в залежності від конкретного попиту батьків на ті або інші послуги, що надає дитячий садок № 4. Ця програма припускає створення банків даних:

  • послугі запропоновані дитячим садком;

· послуги, що користуються попитом у батьків;

· послугі, які пропонують батькі для впровадження в діяльність ДНЗ тощо.

При наданні послуг садочок може запропонувати такій асортимент (таблиця 3.6):

Таблиця 3.6

Асортимент платних послуг санаторного ДНЗ № 4 “Марите”

№ з/п

Послуга

Вартість послуги

Освітня

Медична

Освітня

Медична

1.

Заняття інтелектуального циклу в комп’ютерному класі ДНЗ № 4  

Заняття в залі ЛФК:

  • корекційна робота з плоскостопості;

· корекція сколеозних нарушень.

5 грн.

5 грн.

2.

Заняття в студії образотворчого мистецтва  

Масаж

3 грн.

10 грн.

3.

Заняття в еколого-валеологічної кімнаті з використанням елементів Wellness  

Спеліотерапія

5 грн.

5 грн.

4.

Заняття з вивчення аглійської мови  

Циркулярний душ

10 грн.

3 грн.

Шляхом анкетування батьків встановлюється рейтинг послуг (рисунок 3.5).

52 % 36% 80 % 57 % 34% 45 % 59 % 61 %

СПЕЛІОТЕРАПІЯ – 52 %

ЦИРКУЛЯРНИЙ ДУШ – 36 %

ЗАНЯТТЯ В ЗАЛІ ЛФК – 80 %

КОМП’ЮТЕРНЕ ЗАНЯТТЯ – 57 %

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАНЯТТЯ СТУДІЇ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ “КОЛЬОРОВІ МРІЇ” –34 %

ЗАНЯТТЯ В ЕКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ КІМНАТІ “МОЄ ЗДОРОВ’Я” – 45 %

ЗАНЯТТЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ – 59 %

МАСАЖ- 61 %

Рисунок 3.5

Рейтиг платних послуг санаторного ДНЗ №4

Також було зроблено апробація використання матриці Бостонської консультативної групи в умовах дошкільного навчального закладу (рисунок 3.6).

1 ? 2

4 ! 3

високий

Обсяг надання

послуг

низький

низька Частина ринку висока

Рисунок 3.6

Матриця Бостонської консультативної групи в умовах ДНЗ №4

Умовні позначення матриці розшифровуються наступним чином:

? (знак питання) – високий темп росту, низька частка ринку. Для збільшення часткипотрібні великі вкладення, що можуть перетворити послугу у зірку (заняття в еколого-валеологічної кімнаті; спеліотерапія);

(зірка) – високий темп росту, висока частка ринку. Послуга може давати досить грошей, щоб підтримувати своє існування, хоча можуть спостерігатися фінансові труднощі (заняття в залі ЛФК) ;

(дійна корова) – низький темп росту, висока частка ринку. Послуга дає більші надходження грошей, що можуть йти на пророблення знаків питання і вирощування зірок (заняття з вивчення англійської мови; заняття в комп’ютерному класі; масаж);

! (собака) – низький темп росту, низька частка ринку. Послуга вимагає великої уваги і зусиль з боку керівництва. У той же час вона не приносит грошей і прибутку або дає дуже низьку фінансову віддачу (заняття з образотворчого мистецтва; циркулярний душ).

Позиціювання послуг встановлюється за допомогою анкетування батьків, яке було розроблено мною в межах програми маркетинг-мікс.

Анкета

вивчення питання асортиментної політики

санаторного ДНЗ № 4 “Марите”

(асортимент послуг для дітей)

1. Які послуги санаторного ДНЗ № 4 “Марите” Ви вважаєте найбільш необхідними для Вашої дитини:

  • спеліотерапія;

· масаж;

· циркулярний душ;

· корекційні заняття в залі ЛФК;

· заняття з використанням елементів філософії Wellness в

еколого-валеологічної кімнаті;

· заняття з інтелектуального розвитку в компп’ютерному класі;

· заняття в студії образотворчого мистецтва;

· заняття з вивчення англійської мови?

2. Якими з цих платних послуг Ви згодні користуватися для навчання,

виховання та реабілітації здоров’я Вашої дитини?

_

3. Яка, на Ваш погляд повинна бути ціна за послуги, надані

дитячим садком? _

4. Які нові послуги Ви пропонуєте ввести в роботу ДНЗ для більш ефективної діяльності саду в сучасних умовах

_

5. Які Ваші побажання адміністрації дошкільного закладу щодо вивченню

питання асортиментної політики “Марите”? _

Так, анкетування батьків показало, що вони дуже зацікавлені в створенні нової мережі послуг з реабілітації здоров’я дітей. Батьками було запропоновано ряд послуг, на розгляд адміністрації ДНЗ.

Після проведення переговорів між Піклувальною радою дитячого садку й адміністрацією “Марите” було прийнято рішення про активізацію роботи медичного блоку, шляхом запровадження в експлуатацію фільтрів очищення води й іонізаторів повітря в кожній віковій групі. Також у рамках програми маркетинг-мікс, батьками були запропоновані для введення на базі саду такі послуги: фітотерапія, аєротерапія, вітамінна програма.

Тісний контакт з батьками, досконалє вивчення рейтингу послуг, позиціювання дозволять розробити оптимальну модель апробації, впровадження та вдосконалення системи надання платних полуг для дошкільників.


Популярні роботи

Останні реферети