Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Адаптація, дезадаптація і реадаптація людини в Україні - Страница 7

Индекс материала
Курсова робота на тему: Адаптація, дезадаптація і реадаптація людини в Україні
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7

7. Захаров А. И. Предупреждение отклонений в поведении ребенка: 3-е изд., испр – СПб: Союз, 1997. – 224 с.;

8. Зотова О.И., Кряжева И.К., Деякі аспекти соціально-психологічної адаптації особи. У кн.: Психологічні механізми регуляції соціальної поведінки. М., 1979, с.222.;

9. Капська А.Й. Соціальна педагогіка: Підручник. 4-те вид. виправ. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 488 с.;

10. Клименко А., Румынина В. «Обществознание: Учеб. пособие для школьников ст. кл. и поступающих в вузы»: Дрофа; Москва; 2004. – 228 c.;

11. Кокун О.М. Психофізіологія. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літе-ратури, 2006. – 184 с.;

12. Кузьменко Т.М. Соціологія. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 320 с.;

13. Маклаков А.Г.Личностный адаптационный потенциал:его мобилизация и прогнозирование в экстремальных условиях /А.Г.Маклаков //Психологический журнал.-2001.-Т.22,№ 1.-С.23-29;

14. Максименко С.О. Адаптація дитини до школи: [Збірник]. – К.: Мікрос-СВС, 2003. – 110 с.;

15. Питлюк-Смеречинська О.Д. Особливості ціннісної сфери злочинців в умовах пенітенціарного впливу / Проблеми загальної та педагогічної психології. Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка. - Київ, 2003. - Т. 5, ч. 7. - С. 121-124;

16. Питлюк-Смеречинська О.Д. Особистісна динаміка та репрезентація в свідомості переживання реалізованості в процесі адаптації в умовах позбавлення волі / Проблеми загальної та педагогічної психології. Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка. - Київ, 2004. - Т. 6, ч. 5. - С. 261-269;

17. Реан А. А. Психология адаптации личности: Анализ. Теория. Практика. -СПб.: Прайм-Еврознак, 2006. -479 с.;

18. Торчинская Е.Е.Ценностно-смысловые образования личности в адаптации к хроническому стрессу /Е.Е. Торчинская //Психологический журнал.-2001.-Т.22, № 2. - C.23-35;

19. Тхостов О. Ш., Сурнов К. Г. Вплив сучасних технологій на розвиток особистості і формування патологічних форм адаптації : зворотна сторона соціалізації (рус.) // Психологічний журнал. — М.: Видавництво Інституту Психології, 2005. — Т. 26. — № 6;

20. Чаплигін А. Соціальна реадаптація у життєвій перспективі // соціальна психологія. – 2004. - №5 (7) – с. 20-24.

03.10.2011 р. Литвиненко Юлія _

 

 

 

 

 

 

Курсова робота на тему: Адаптація, дезадаптація і реадаптація людини в УкраїніПопулярні роботи

Останні реферети