Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота: Ячмінь - вирощування, Властивості - Страница 6

Индекс материала
Курсова робота: Ячмінь - вирощування, Властивості
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6

 

13. Землеробство з основами грунтознавства, агрохімії та агроекології: Навч. посіб. для підготов. фахівців в аграр. вузів ІІ-IV рівнів акредіт. з напр. 1301 "Агрономія" / Авт. М.Я.Бомба, Г.Т.Періг, С.М.Ріжук та ін. - К.: Урожай, 2003. - 400с.

 

14. Казідуб Г.О., Єріна О.І. Основи сільськогосподарськіх знань. - К.: Вища школа, 1987. - 272 с.

 

 

 

 

15. Кефера К.Н. Біологічні основи рослинництва. - М.: Вища школа, 1982. - 430 с.

 

16. Основи агрономії / М.Д. Атрошенко, Н.Д. Ковальов, А.В. Солошенко, Л.А. Корявец, Л.Г. Герасікова / Под ред. М.Д. Атрошенко. - М.: Колос, 1978. - 319 с.

 

17. Рослинництво / П.П. Вавилов, В.В. Гриценко, В.С. Кузнєцов та ін / За ред. П.П. Вавілова. - М.: Агропромиздат, 1986. - 512 с.

 

18. Рослинництво. Інтенсивна технологія вирощування польових и кормових культур. Навчальний посібник. Вища школа, 1990.

 

19. Рослинництво: Підручник

О. І. Зінченко, В. Н. Салатенко, М. А. Білоножко - К.:

Аграрна освіта, 2001. - 591 с.

 

20. Сайко В.Ф., Лобас М.Г., Яшовській І.В. и ін. Наукові основи ведення зернового господарства. - К.: Урожай, 1994. - 336 с.

 

21. Стійкість землеробства: проблеми та шляхи вирішення / Сайко В.Ф., Малієнко А.М., Мазур Г.А. та ін - К.: Урожай, 1993. - 320 с.

 

22. Харченко Олег Васильович Основи програмування врожаїв сільськогосподарськіх культур. - Суми: Університетська книга, 1999. - 244с.

 

23. Ю.Бугай С.М., Савченко І.М. Рослинництво. -Вища школа. -К.; 1996.-342с.

 

24. Ярошенко Й.В. Короткий курс імунітету рослин до інфекційних захворювань. Харків: Вища школа, 1980. - 464 с

 

25. http://agroscience.com.ua/

 

26. http://www.agroua.net/plant

 

27. http://www.nauu.kiev.ua

 

28. http://www.sgi.od.ua/cc/cny/

 

 


Додаток 1

Ячмінь посівний


Додаток 2

Хвороби ячменю

 

 


Сажка Летюча Борошніста роса

Іржа Стеблова Сітчаста плямістість


Рінхоспоріоз Ферментно-мікозне

                                                                                 захворювання

Нематодниє захворювання


Додаток 3

Шкідники ячменю

Муха гессенська попелиц звічайна

П'явіця червоногруда Клоп-черепашкаПопулярні роботи

Останні реферети