Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота: Організація військового зв`язку

Индекс материала
Курсова робота: Організація військового зв`язку
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11

1. Основи організації зв'язку

1.1 Зв'язок як основний засіб управління військами

Управління військами може здійснюватися шляхом особистого спілкування командирів, через офіцерів штабу, що висилаються у війська, і за допомогою різних технічних засобів, в першу чергу засобів зв'язку.

Особисте спілкування дозволяє командиру більш детально з'ясувати обстановку, особисто довести до підлеглих (або уточнити) своє рішення, надати їм практичну допомогу і проконтролювати їхні дії. Особисте спілкування, крім того, забезпечує можливість психологічного та емоційного впливу на підлеглих при постановці бойових завдань, що може мати важливе значення в складних умовах сучасного бою.

Особисте спілкування може здійснюватися викликом командирів підлеглих підрозділів до старшого начальника, виїздом старшого командира до підлеглих, спільним розміщенням ПУ старшого і підлеглого командирів, а також командирів взаємодіючих підрозділів. Однак особисте спілкування як метод управління військами застосовується лише в окремих випадках залежно від обстановки.

Крім особистого спілкування практикується висилка офіцерів штабу в підлеглі і взаємодіючі війська. Офіцери штабу можуть надсилатися з метою передач наказів, здійснення контролю за виконанням раніше відданих розпоряджень, уточнення обстановки в підлеглих і взаємодіючих підрозділах і надання їм допомоги. Офіцери штабу повинні підтримувати зв'язок з вислали їх начальником, для чого вони можуть використовувати існуючий зв'язок між командирами (штабами) або забезпечуватися засобами зв'язку. При цьому необхідно враховувати, що жоден штаб не в змозі одночасно вислати велике число офіцерів, оскільки це створило б значні труднощі в його роботі. Крім того, в умовах застосування зброї масового ураження (ЗМУ), високоточної зброї (ВТЗ) і звичайних засобів ураження при різких і частих змінах обстановки особисте спілкування і висилка офіцерів штабу часто будуть неможливі або утруднені. При тому потрібна терміновість доведення розпоряджень та передачі донесень практично не можуть бути забезпечені.

У сучасному загальновійськовому бою управління військами і зброєю може здійснюватися тільки за допомогою технічних засобів. Це управління літаками (вертольотами) в повітрі, що рухаються об'єктами на полі бою, засобами ППО, повітряними (морськими) десантами, частинами (підрозділами) та органами розвідки, що діють на значній відстані від ПУ старшого командира (начальника). Тому в сучасному бою потребам і умовам управління більшою мірою відповідають технічні засоби зв'язку, а ефективність бойового застосування частин і підрозділів безпосередньо залежить від стану зв'язку.

Зв'язок військова є основним засобом управління військами і зброєю. Вона призначена для обміну інформацією в системах управління військами та зброєю.

Досвід минулих воїн, і особливо Великої Вітчизняної війни, локальних війн сучасності показав, що успіхи і невдачі бойових дій у багатьох випадках залежали від стану зв'язку.

При втраті зв'язку командири і штаби не могли своєчасно отримувати інформацію про бойову обстановку, реагувати на її зміну та своєчасно ставити нові завдання підлеглим військам. У результаті цього війська діяли нецілеспрямованому, порушувалося взаємодія, що часто призводило до тяжких наслідків.

Навпаки, в тих випадках, коли зв'язок працювала досить добре, управління військами не порушувалося, війська діяли злагоджено і досягали успіху. Чим ефективніше, досконаліше вживане на полі бою зброю і бойову техніку і чим складніше бойові дії військ, тим вище роль зв'язку.

В одній з директив періоду Великої Вітчизняної війни Ставка Головнокомандування Червоної Армії так визначило значення зв'язку: «Втрата зв'язку є втрата управління військами, а втрата управління військами неминуче веде до поразки».

При веденні маневрених бойових дій пункти управління можуть часто переміщатися, що викликає необхідність забезпечення стійкого зв'язку при знаходженні командирів і штабів у русі, вимагає більш швидкого розгортання вузлів зв'язку, забезпечення зв'язку в русі і з коротких зупинок.

В умовах сучасного загальновійськового бою роль зв'язку ще більше зростає, вона стає основним, іноді єдиним засобом управління військами. Це обумовлено:


* Насиченням військ колективним швидкодіючим зброєю, ракетно-ядерними і зенітно-ракетними комплексами, армійською авіацією, бойовими машинами піхоти і т.д., бойова ефективність яких знаходиться в прямій залежності від безперервності управління ними;

* Збільшенням розмаху динамічності бойових дій, що ускладнюють особисте спілкування командирів і вимагають обміну інформацією незалежно від того, знаходиться ПУ на місці або в русі;

* Збільшенням кількості об'єктів, якими необхідно управляти в сучасному бою;

* Зростанням кількості повідомлень, переданих між ПУ, при значних віддалях їх один від одного;

* Значним скороченням термінів на передачу, прийом і обробку повідомлень;

* Впровадженням в процес управління військами і зброєю комплексу засобів автоматизації, що вимагають для роботи каналів зв'язку високої якості.

У кінцевому підсумку все це призводить до значного ускладнення задач зв'язку із забезпечення безперервного управління військами в бою.

1.2 Основні завдання зв'язку. Вимоги, що пред'являються до зв'язку

Відповідно до оперативно-тактичними умовами ведення бойових дій, призначенням системи управління, які розв'язуються військами завданнями та вимогами, що пред'являються управлінням військами, перед зв'язком ставляться такі основні завдання:

1. Забезпечення сталого зв'язку з вищим штабом і своєчасного прийому сигналів бойового управління.

2. Забезпечення управління підлеглими частинами (підрозділами) і зброєю в будь-яких умовах обстановки.

Керуючи підлеглими військами в бою, командир в будь-який час повинен знати, де знаходяться, що роблять і чого потребують підлеглі йому війська, своєчасно отримувати розвідувальні дані про ворога і впливати на хід бойових дій шляхом віддачі військам додаткових розпоряджень і вказівок, нанесення ядерних ударів по противнику, введення в бій других ешелонів і резервів та іншими наявними у нього засобами. Тому зв'язок повинен забезпечувати командиру і штабу, начальникам родів військ, спеціальних військ і служб своєчасне надходження даних про обстановку, передачу підлеглим військам наказів, розпоряджень і команд, донесень в старший штаб і т.п.

3. Забезпечення своєчасної передачі сигналів оповіщення та попередження військ про безпосередню загрозу застосування противником ЗМУ і СОТ, про радіоактивне, хімічний та бактеріологічний (біологічному) зараження.

У сучасних умовах це завдання зв'язку має особливо важливе значення. При отриманні від розвідки даних про загрозу застосування противником ЗМУ і СОТ, про радіоактивне, хімічний та бактеріологічний (біологічному) зараження, а також у результаті прогнозування радіаційної та хімічної обстановки внаслідок застосування противником ЗМУ і СОТ необхідно забезпечити швидку передачу встановлених сигналів оповіщення, з тим, щоб війська, для яких створюється загроза поразки, мали можливість своєчасно вжити заходів захисту.

4. Забезпечення обміну інформацією між взаємодіючими частинами і підрозділами.

У сучасному бою найважливішою умовою досягнення успіху є чітка взаємодія всіх родів військ і сусідів по цілі, місця і часу. Для того, щоб досягти поставленої мети, війська повинні діяти злагоджено, а це можливо тільки при наявності зв'язку між ними.

5. Забезпечення управління органами бойового, технічного і тилового забезпечення бойових дій частин (підрозділів).

Для ведення сучасного загальновійськового бою потрібно велика витрата різних матеріальних засобів - боєприпасів, пального, спеціального спорядження, продуктів харчування і т.д. Особливо важливе значення має своєчасна доставка боєприпасів, палива та інших засобів забезпечення. Для того, щоб своєчасно поповнити війська всіма матеріальними засобами, евакуювати хворих та поранених, організувати евакуацію і ремонт що вийшла з ладу бойової техніки і зброї, контролювати доставку боєприпасів, палива, зв'язок повинен забезпечувати постійне керівництво з боку командира та його заступників з тилу і з озброєння , а також начальників родів військ і служб підлеглими тиловими частинами і підрозділами. Крім того, зв'язок повинен забезпечувати керівництво начальниками тилу підлеглих частин та заступниками і командирів з озброєння.

Перераховані завдання зв'язку конкретизуються, розширюються і доповнюються в залежності від виду бойових дій і створених умов бойової обстановки.

Оскільки поняття «зв'язок» за своїм фізичним змістом характеризує процес обміну інформацією між органами та об'єктами управління в бою, то цей процес повинен задовольняти виконання певних вимог, пропонованих до нього управлінням військами і зброєю.

Виконувати якісно стоять перед зв'язком завдання вона може тільки в тому випадку, якщо буде своєчасної, достовірної та безпечною при передачі всіх видів повідомлень. Своєчасність зв'язку

Своєчасність зв'язку - здатність зв'язку забезпечувати передачу (доставку) документальних повідомлень або ведення переговорів у визначені терміни.

Вимоги щодо своєчасності передачі повідомлень визначаються припустимим часом їх перебування в системі зв'язку в залежності від ступеня важливості (цінності) інформації і часу, необхідного для прийняття рішення і виконання необхідних дій з даної інформації.

Відповідно до цього всі повідомлення поділяються на ряд категорій терміновості:

«Моноліт», «Повітря», «Ракета», «Літак», «Звичайна».

До категорії терміновості «Моноліт» відносяться розпорядження Генерального штабу з централізованого бойового управління ЗС РФ.

Категорію терміновості «Повітря» складають інші розпорядження Генерального штабу: сигнали і розпорядження видів Збройних Сил, військових округів, груп військ, флотів, оперативних об'єднанні і з'єднанні про приведення їх у вищі ступені бойової готовності, відмобілізування та інші особливо важливі розпорядження з управління військами; сигнали та розпорядження щодо оповіщення при ракетної та авіаційної небезпеки, радіаційному, хімічному та бактеріологічному (біологічному) зараження; донесення і запити про початок бойових дій або порушення державного кордону РФ збройними силами іноземних держав.

До категорії терміновості «Ракета» відносяться оперативні директиви, бойові накази і бойові розпорядження; донесення про приведення військ у встановлені ступені бойової готовності, бойові донесення, оперативні та розвідувальні зведення.

Категорію терміновості «Літак» складають розпорядження та донесення з питань мобілізації; про виявлення і знищення засобів ядерного нападу та ядерно-мінних загороджень противника; донесень про дії засобів повітряного нападу, повітряних, морських десантів противника і розпорядження по боротьбі з ними; розпорядження та донесення про небезпечні явища природи та інших стихійних лихах; заявки, розпорядження та донесення про польоти особливо важливих літальних апаратів, про позапланові вильоти, про забезпечення безпеки польотів; метеодані; донесення і зведення по застосуванню родів військ (сил) і за всіма видами забезпечення.Популярні роботи

Останні реферети