Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Правова характеристика об’єктів цивільного права України - Страница 7

Индекс материала
Курсова робота на тему: Правова характеристика об’єктів цивільного права України
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7

7. Указ Президента України “Про випуск та обіг векселів для покриття взаємної заборгованості суб'єктів підприємницької діяльності України”, від 14 вересня 1994 р.

8. Указ Президента Ук­раїни (із змінами і доповненнями, внесени­ми Указом Президента України від 2 березня 1996 р.) “Про облік прав власності на іменні цінні папери та депозитарну діяльність” від 25 травня 1994 р.

9. Постанова Вер­ховної Ради України “Про вдосконалення механізму приватизації в Україні і посилення контролю за її ви­конанням” від 29 липня 1994 р.

10.Постанова Верховної Ради України від ЗІ січня 1996 р. “Про затвердження коефіцієнта конверсії приватизаційних май­нових сертифікатів і житлових чеків”

11.Постанова Верховної Ради України “Про застосування векселів в господарському обороті України”, від 17 червня 1992 року

12.Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку застосування век­селів Державного казначейства”, від 27 червня 1996 р. № 689

13.Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку ви­дачі, обліку і погашення векселів, виданих під час ввезення в Україну майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, а також за до­говорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність та сплату ввізного мита у разі відчуження цього майна”, від 7 серпня 1996 р.

14.Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серп­ня 1994 р. “Про заходи щодо виконання Постанови Верховної Ради України від 29 липня 1994 року “Про вдосконалення меха­нізму приватизації в Україні і посилення контролю за її вико­нанням”.

15.Постанова Кабі­нету Міністрів України “Про порядок обігу сертифікатів, отриманих громадянами України як компенсацію втрат від знецінення грошових заощаджень в установах Ощад­ного банку та колишнього Укрдержстраху” від 7 лютого 1996 р.

16.Наказ Міністерства фінансів та Державної акціонерної холдингової компанії “Укргаз” від 21 серпня 1996 р.

17.Положення “Про переказний і простий век­сель”, затверджений Постановою ЦВК і РНК СРСР від 7 серп­ня 1937 р.

18.Положенням про поря­док видачі приватизаційних майнових сертифікатів, затвердже­ним наказом Національного банку України від 2 грудня 1994 р. із змінами, внесеними наказом від 14 листопада 1995 р.

19.Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджена Міністерством юстиції України 14 червня 1994 р.

20.Інструкція № 7 “Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України”, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 2 серпня 1996 р., п. 44

21.Цивільний кодекс України.

22.Цивільний Процесуальний кодекс України.

23.Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. - К.: Вентурі., 1997. - 544 С.

24.Бернар і Коллі. “Толковый экономический и финансовый словарь”. М., 1994. - т. ІІ. - 486 С.

25.Шершєневчч Г.Ф. Учебник торгового права. — М., 1995. — 592 С.

[1] Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. - К.: Вентурі., 1997. С. - 114.

[2] Цивільний кодекс України. стаття 129.

[3] Цивільний кодекс України. стаття 115.

[4] Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” від 18 червня 1991 р., стаття 1.

[5] Указ Президента Ук­раїни (із змінами і доповненнями, внесени­ми Указом Президента України від 2 березня 1996 р.) “Про облік прав власності на іменні цінні папери та депозитарну діяльність” від 25 травня 1994 р.

[6] Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” від 18 червня 1991 р., стаття 1.

[7] Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” від 18 червня 1991 р., стаття 10.

[8] Постанова Верховної Ради України від 17 червня 1992 р. “Про застосування векселів в господарському обороті України”.

[9] Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджена Міністерством юстиції України 14 червня 1994 р.

[10] Постанова Верховної Ради України від ЗІ січня 1996 р. “Про затвердження коефіцієнта конверсії приватизаційних май­нових сертифікатів і житлових чеків” (затверджено коефіцієнт конверсії приватизаційних майнових сертифікатів і житлових чеків у розмірі 1.)

[11] Постанова Кабі­нету Міністрів України “Про порядок обігу сертифікатів, отриманих громадянами України як компенсацію втрат від знецінення грошових заощаджень в установах Ощад­ного банку та колишнього Укрдержстраху” від 7 лютого 1996 р.

[12] Закон України “Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України” від 21 листопада 1996р.

[13] Інструкція № 7 “Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України”, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 2 серпня 1996 р., п. 44

[14] Бернар і Коллі. “Толковый экономический и финансовый словарь”. М., 1994. - т. ІІ. - С.132.

[15] Постанова Верховної Ради України “Про застосування векселів в господарському обороті України”, від 17 червня 1992 року

[16] Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” від 18 червня 1991 р., стаття 21.

[17] Шершєневчч Г.Ф. Учебник торгового права. — М., 1995. — С.274.

[18] Конституція України

 

Курсова робота на тему: Правова характеристика об’єктів цивільного права УкраїниПопулярні роботи

Останні реферети