Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Механізм стримувань і противаг в системі розподілу влади в Україні - Страница 12

Индекс материала
Курсова робота на тему: Механізм стримувань і противаг в системі розподілу влади в Україні
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12

[27] Там само.-С.156

[28] Бачило И. Л. Функции органов управления: Правовиє вопроси оформления и реализации . - М., 1976. - С. 103

[29] там само.-С. 107

[30] Глушко Е. К., Степанов І. М., Шульженко Ю. Л. Разделения властей і парламентаризм. – М., 1992 – С. 18 - 19

[31] Чиркин В. С. Президентская власть // Советское государство и право. – 1997. - №5. – С. 22

[32] Шаповал В. Конституційний механізм державної влади в незалежній Україні: політико-правові проблеми організації виконавчої влади.// Право України. – 1997., № 1.-С. 36

[33] Шемшученко Ю. Сила демократії – у силі влади ? //Віче. - 1995, №6. –С.6

[34] Шемшученко Ю. Проблема розбудови української державності // Право України – 1997, №1 –С.27

[35] Лемак В. В. Теорія держави і права. - Ужгород, 1998.- С. 58-59

[36] Кампо В. Проблеми еволюції урядової влади // Українське Право-1995, -№1-С.48

[37] Лемак В. В. Теорія держави і права. - Ужгород, 1998.- С. 57 - 58

[38] Там само – С. 56

[39] Скоромоха В. Окремі питання поділу влади і юрисдикція Конституційного Суду України// Право України. – 1998, №5. – С. 12

[40] Лемак В. В. Теорія держави і права – Ужгород , 1998 – С. 60 –61

[41] Медведчук В. В. Соціальна злагода у суспільстві і державна влада//Право України – 1997, №1.-С. 39

[42]

Шаповал В. Конституційний механізм державної влади в незалежній Україні: політико правові проблеми організації виконавчої влади//Право України. – 1997. - №1. - С. 32

[43] Камко В. Проблеми еволюції урядової влади. //Українське Право. – 1995. - №1 – С.51

[44] Ришелюк А. Перспективи судової влади в Україні //Українське Право – 1995. -№1 – С. 63

[45] Лемак В. В. Теорія держави і права. – Ужгород, 1998. – С.55 - 56

[46] Силенно Л. М. Система “стримань і противаг” та закріплення її складових в Конституції України // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 1998. - № 3. – С. 37

[47] Силенно Л. М. Система стримувань і противаг: теоретичні аспекти // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 1999. - № 4. – С. 51 - 52Популярні роботи

Останні реферети