Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота: Сутність та види податків в Україні - Страница 2

Индекс материала
Курсова робота: Сутність та види податків в Україні
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Використовуючи ці обставини, керівники таких підприємств займаються господарською діяльністю, щоб не сплачувати податки, просто зникають.

Література: III – 1 – 5.

(Підручник під ред. Федосова В.М. "Податкова система України" К.1994 с.64 – 94.)

 

Самостійна робота № 5

Тема: "Податок на додану вартість"

Студент повинен опрацювати Закон України "Про податок на додану вартість" і особливу увагу звернути на такі питання:

1. Пільги по податку на додану вартість та їх значення;

Пільги за податком на додану вартість передбачені на послуги, які надаються у лікувальних закладах, закладах освіти, архівних установах, у сфері соціального захисту дітей, людей похилого віку, інвалідів, службах зайнятості. Надаються пільги на операції з продажу товарів спеціального призначення для інвалідів, лікарських засобів та виробів медичного призначення, путівок на санаторно-курортне лікування, послуг з доставки пенсій та грошової допомоги, а також робіт з будівництва житла за рахунок коштів інвесторів для військовослужбовців, ветеранів війни та членів сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов'язків. Податок на додану вартість платник податку обчислює самостійно виходячи із сум, що становлять його податкові зобов'язання та податковий кредит.

2. Порядок ведення бухгалтерського та податкового обліку податку на додану вартість (податкова накладна, реєстр податкових накладних, книги обліку придбаних та проданих товарів);

Питання обліку податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартість досить актуальні для суб'єктів господарювання, враховуючи що більшість з них є платниками цього податку. Насамперед це пов'язано з тим, що методика побудови бухгалтерського обліку за розрахунками з податку на додану вартість прямо залежить від порядку оподаткування окремих господарських операцій згідно із Законом № 168/97-ВР. Нормативно-правовим актом, що визначає ведення бухгалтерського обліку ПДВ, відповідно до вимог податкового законодавства є Інструкція № 141.

Згідно з Інструкцією № 291 у бухгалтерському обліку для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за усіма видами платежів до бюджету призначено рахунок 64 “Розрахунки за податками й платежами”. На субрахунку 641 “Розрахунки за податками” ведеться облік усіх бюджетних податків (податок на прибуток, податок на додану вартість тощо). Зокрема, для обліку ПДВ до субрахунку 641 “Розрахунки за податками” відкривається окремий аналітичний рахунок “Розрахунки за податком на додану вартість” (наприклад, 6412 “Розрахунки за ПДВ”). До речі, також можливо запровадити ведення аналітичного обліку з іншою потрібною деталізацією обліку розрахунків з ПДВ (з використанням рахунків третього, четвертого порядку), що дозволить забезпечити узагальнення інформації, необхідної для складання податкової декларації та оперативного контролю розрахунків за цим податком.

3. Декларації з ПДВ, їх зміст, порядок складання і подання в податкові органи.

Щодо подання декларації, то, відповідно до пункту 46.6. статті 46 Кодексу, до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності з податкового періоду, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Враховуючи зазначене, податкова звітність з податку на додану вартість за лютий 2011 року подається до органів державної податкової служби за старими формами, тобто, затвердженими наказом Державної податкової адміністрації України від 30.05.97 № 166 (з урахуванням змін і доповнень); наказом Державної податкової адміністрації України від 23.10.98 № 499 (із змінами і доповненнями); наказом Державної податкової адміністрації України від 28.04.2009 № 221 (із змінами і доповненнями); наказом Державної податкової адміністрації України від 12.05.2010 № 313 (із змінами).

З урахуванням положень пункту 201.15 статті 201 Кодексу платники податку щомісяця в терміни, що передбачені для подання податкової звітності (календарний місяць), у тому числі для яких цим розділом встановлено звітний податковий період - квартал, подають органу державної податкової служби копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних за такий період в електронному вигляді за формою, затвердженою наказом Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 № 1002 „Про затвердження форми Реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Порядку його ведення” (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.12.2010 за № 1402/18697).

Починаючи із звітності за березень та І квартал 2011 року податкова звітність з податку на додану вартість подається до органів державної податкової служби за формами податкової звітності, затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України від 25.01.2011 № 41 „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.02.2011 за № 197/18935.

4. Порядок відшкодування податку на додану вартість з бюджету.

З 1 червня 2005 р. почав діяти новий порядок бюджетного відшкодування податку на додану вартість, який введено Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2005 рік» та деяких інших законодавчих актів України» від 25.03.2005 р. № 2505-IV (Далі — Закон № 2505). Тепер він однаковий для всіх платників податків, за винятком тих, які згідно із законом не мають права на бюджетне відшкодування.

Замість різновидів відшкодувань — звичайне, бюджетне, експортне, тепер є лише бюджетне.

Порядок відшкодування: загальні моменти

Порядок відшкодування ПДВ описано в п. 7.7 Закону про ПДВ.

За підсумками першого періоду, в якому виникло від’ємне значення різниці між сумою податкових зобов’язань та податкового кредиту звітного періоду (далі — від’ємне значення), платник бюджетного відшкодування не одержує. В залежності від результатів попередніх податкових періодів суму такого від’ємного значення може бути враховано в цьому ж (першому) періоді:

а) у зменшення суми податкового боргу щодо ПДВ попередніх податкових періодів (у тому числі розстроченого чи відстроченого).

б) за відсутності такого боргу сума від’ємного значення враховується в складі податкового кредиту наступного (другого) звітного періоду (пп. 7.7.1 Закону про ПДВ).

Відшкодування грошима

Порядок отримання грошового відшкодування описано в пп. 7.7.4, 7.7.5 Закону про ПДВ.

Визначимо дії платника податків поетапно.

1) платник податків подає за підсумками відповідного податкового періоду до ДПІ:

– декларацію з ПДВ (оригінал та копію) із зазначенням суми бюджетного відшкодування в ряд. 25.1. Службова особа податкового органу на першій сторінці копії декларації ставить позначку про її прийняття (штамп податкового органу, дата, вхідний номер). Далі копія з позначкою повертається платнику податків для подання до Держказначейства. При цьому в службовому полі декларації платник податків проставляє позначку про отримання цієї копії (пп. 4.1.3 Порядку № 213);

– додаток 3 до декларації з ПДВ «Розрахунок суми бюджетного відшкодування»;

– заяву про повернення суми бюджетного відшкодування за формою згідно з додатком 4 до декларації з ПДВ;

2) платник податків подає протягом 5 днів після подання декларації податковому органу до Держказначейства:

– копію декларації з ПДВ з позначкою ДПІ;

– розрахунок суми бюджетного відшкодування;

– копії погашених податкових векселів (розписок) за їх наявності;

– оригінали п’яти основних аркушів (примірників декларанта) ВМД за наявності експортних операцій;

3) податковий орган протягом 30 днів, наступних за днем отримання декларації з ПДВ, проводить документальну невиїзну (камеральну) або в певних випадках — позапланову виїзну (документальну) перевірку (див. пп. 7.7.5 Закону про ПДВ);

4) податковий орган протягом 5 днів після закінчення перевірки надає Держказначейству висновок щодо сум, що підлягають відшкодуванню;

5) Держказначейство протягом 5 операційних днів після отримання висновку від ДПІ перераховує суму відшкодування на банківський рахунок платника податків.

Література: I – 2, 3, 15. III 1 – 3.

(Навчальний посібник під ред. Крисоватого А.І. "Податкова система" Т., 2004 с. 107 – 119, Підручник під ред. Онисько С.М. "Податкова система", видав. "Магнолія плюс", Л. 2004 і 2005рр. с.33 – 57.Вісник Державної податкової служби України №11-12 2003р.).

 

Самостійна робота №6

Тема "Акцизний збір"

З даної теми студенту необхідно опрацювати такі питання:

1. Сутність марок акцизного збору та їх види.

Марка акцизного збору - спеціальний знак, яким маркуються алкогольні напої та тютюнові вироби. Її наявність на цих товарах підтверджує сплату акцизного збору, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів. Марки акцизного збору для алкогольних напоїв та тютюнових виробів, вироблених в Україні, відрізняються від марок для імпортованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів дизайном та кольором відповідно до зразків, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Плата за марки акцизного збору - плата, що вноситься українськими виробниками та імпортерами алкогольних напоїв і тютюнових виробів на покриття витрат на виробництво, зберігання та реалізацію марок акцизного збору. Розмір плати за марки акцизного збору встановлюється Кабінетом Міністрів України.

2. Порядок маркування підакцизних товарів марками акцизного збору.

Маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів - наклеювання марки акцизного збору в порядку, передбаченому Положенням про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору, маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Марка акцизного збору — спеціальний знак, яким маркуються алкогольні напої та тютюнові вироби. її наявність на цих товарах підтверджує сплату акцизного збору, легальність ввезення та реалізацію на території України цих виробів. Марка акцизного збору для алкогольних напоїв та тютюнових виробів, вироблених в Україні, відрізняються від марок для імпортованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів дизайном та кольором.


Популярні роботи

Останні реферети