Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Конкурентоспроможність підприємства «КиївХліб» - Страница 3

Индекс материала
Курсова робота на тему: Конкурентоспроможність підприємства «КиївХліб»
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
/p>

Загальний обсяг продукції збільшився, але зменшився осбяг виробництва булочних та здобних виробів вагою 0,5 кг і менше, це сталося за рахунок зупинення печей №1 та №2 на ремонт. Зменшення виробітку бараночних виробів сталося з причин зниження купівельної спроможності населення.

На виконання виробничої програми впливає ряд факторів, які поділяють на три групи:

• пов'язані з організацією праці та використанням робочої сили;

• з наявністю та використанням засобів праці;

• з наявністю і використанням предметів праці.

Між цими факторами існують певні залежності, які слід розглянути та про-аналізувати. Розглянемо вплив трудових факторів на виконання виробничої програми. Дані для аналізу наведено в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

Вплив трудових факторів

Показники

1997 рік

1998 рік

Абсолютне відхилення

(+/-)

1.Товарна продукція, тис. Грн.

22472

25002

+ 2530,3

2. Середньоспискова чисельність ПВП, чол.

753

852

+99

3. Середньорічний виробіток ТП на 1 прац.,грн

29843

29345,4

- 497,6

З даних таблиці 2.2. видно, що на збільшення виробничої програми вплинули:

  • зміна чисельності :ТП = +99 * 29843 == +2954,5 тис. грн.

· зміна продуктивності праці:ТП = - 497,6 * 852 = - 423,9 тис. грн.

Загальна зміна ТП АТП = +2954,5 - 423 = +2530,3 тис. грн.

Розглянемо вплив на виконання виробничої програми другої групи факторів — наявності та ефективності використання основних виробничих фондів, використовуючи дані таблиці 2.3.

Таблиця 2.3.

Вплив наявності і використання ОВФ

 

Абсолютне

Показники

1997 рік

1998 рік

Відхилення,  

(+/-)

1. Товарна продукція, тис. Грн.

22472

25002,3

+ 2530,3

2. Середньорічна вартість ОВФ, тис. грн.

3917,6

5738

+ 1820,4

3. Фондовіддача на 1 грн. Вартості ОВФ, грн.

5736,2

4537,3

-1378,9

На зміну обсягів виробництва продукції вплинули:

• зміна середньорічної вартості ОВФ:

ТП =+1031,2* 6062,6 =+6251,8 тис. грн.

• зміна фондовіддачі:

ТП = -326,4 * 3917,6 = -1278,7 тис. грн. Загальна зміна: АТП =+6251,8 - -1278,7 = +4973 тис. грн.

Розглянемо вплив на зміну обсягів виробництва третьої групи факторів — наявність та ефективність використання матеріальних ресурсів, використовуючи дані таблиці 2.4.

Таблиця 2.4.

Вплив наявності і використання матеріальних ресурсів

Показники

1997 рік

1998 рік

Абсолютне відхилення, (+/-)

Товарна продукція, тис. грн.

22472

25002,3

+2530,3

2. Матеріальні витрати, тис. грн.

12992

15333

+2341

3. Вартість ТП на 1 грн. матеріальних витрат, грн.

1729.7

1763.1

-33.4

З даних таб. 2.4. видно, що зростання обсягів виробництва відбулося за рахунок:

• зміни матеріальних витрат:

ТП = +3067 * 1,763 = +5407 тис. грн.

• зміни матеріаловіддачі:

ТП = -0,0334 * 12992 = -434 тис. грн. Загальна зміна: АТП = +5407 -434 = +4973 тис. грн.

На зміну виробничої програми вплинула також зміна цін на продукцію комбінату, яку відображено в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5

Середня оптова ціна 1 тони продукції в порівняльних

цінах станом на 1.01.97 року

Середня оптова ціна 1 тони

1997 рік

1998 рік

1998 р. в % до 1997 р.

• хлібобулочних виробів

980,02

954,20

97,36

• кондитерських виробів

5282,92

5097,00

96

б) аналіз асортименту продукції:

Аналіз асортименту продукції полягає у визначенні фактичного випуску за повним або груповим асортиментом і порівнянні його з плановими значеннями. При аналізі структури продукції визначають питому вагу окремих виробів в загальному обсязі та порівнюють її з планом.

Проаналізуємо виконання плану з асортименту продукції на БКК за 1998 рік на основі даних таблиці 2.6.

Таблиця 2.6.

Виконання плану з асортименту за 1998 рік

Вартість

продукції,

Виконан-ня

Зараховано

Відносне

Вид виробів

тис. грн.

плану

планом

Відхилення,

 

План

Факт

%

 

%

1

2

3

4

5

6

1. Хлібобулочні

12100

13129,3

118,2

11534,5

95,3

вироби, всього

• хліб житно-обдир.

220,7

• хліб пшен. з бор. 2г

1067,4

• хліб пшен. з бор. в/г

5

5,9

14,0

0,7

14,0

• булочні вир. З бор. 1г

120

181,4

240,8

120

100,0

• булочні вир. З бор.в/г

8780

8937,7

112,8

8780

100,0

• бараночні вироби

2243

1639,2

127,6

2243

100,0

• здобні вироби

201

817,3

359,3

201

100,0

Кондитерські вироби

5391

11847,7

151,1

5348,6

99,2

• торти і тістечка

5962

11522,6

152,6

5269

100,0

• кекси

59

280,9

146,9

59

100,0

• східні солодощі

13

6,1

46,2

6

46,2

• печиво

50

38,2

29,2

14,6

29,2

3.Сухарі паніровочні

8

25,3

253,0

8

100,0

Всього

17499

25002,3

128,4

16891,1

96,5

Як видно з таблиці, в 1998 році план з асортименту продукції не довиконано на 3,5 % при загальному виконанні плану по обсягам виробництва на 128,4 % за рахунок недовиконання плану по:

• хлібобулочним виробам на 4,7 %,

• кондитерським виробам на 0,8 %.

Проаналізуємо виконання плану по структурі за даними таблиці 2.7.

Таблиця 2.7

Виконання плану по структурі продукції за 1998 рік

%

Фактич.

Зарах.у

 

виконання

Випуск у

викон.

 

Види виробів

План

Факт

плану

Перерахунку

плану

 

На %

 

       

Виконання

 

 

       

Плану

 

 

1. Хлібобул. Вироби

12100

14305,1

118,2

15538

13370,9

 

  • хліб житньо- обд.

150,2

 

• хліб пшен. 2 г

184,8

• хліб пшен. 1 г

751

189,8

25,3

965

189,8

• хліб пшен. в/г

5

0,7

14,0

7

0,7

• булоч. Вир.1 г

120

289

240,8

154

154

• булоч. Вир. В/г

8780

9905,5

112,8

11274

9905,5

•бараночні вироби

2243

2862,9

127,6

2880

2862,9

• здобні вироби

201

722,2

359,3

258

258

2.Кондитерські вир.

5391

8147,7

151,1

6923

6862,6

• торти і тістечка

5269

8040,4

152,6

6766

6766

• кекси

59

86,7

146,9

76

76

•східні солодощі

13

6

46,2

17

6

• печиво

50

14,6

29,2

64

14,6

3.Сухарі паніров.

8

18,8

235,0

10

10

Всього

17499

22471,6

128,4

22472

20243,5

<

Популярні роботи

Останні реферети