Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Конкурентоспроможність підприємства «КиївХліб» - Страница 4

Индекс материала
Курсова робота на тему: Конкурентоспроможність підприємства «КиївХліб»
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
/p>

% викон. плану по структурі = 20243,5 / 22471,6 * 100 == 90,%

Отже, як свідчать дані проведеного аналізу, 9,9 % продукції БКК в 1998 році було випущено з порушенням планової структури.

в) аналіз якості продукції:

Якість — сукупність властивостей продукції, що визначає ступінь придатності її у відповідності з призначенням.

Особливу увагу під час аналізу приділяють випуску нових видів продукції, що сприяє кращому забезпеченню населення, розширенню асортименту продукції, підвищенню її якості.

Непрямим показником, що характеризує якість продукції, є брак. Встановити причини виникнення браку та розробити заходи по ліквідації втрат - основна задача аналізу браку.

Проаналізуємо якість продукції БКК за останні п'ять років на основі непрямого показника — браку, використовуючи дані таблиці 2.8.

Таблиця 2.8

Якість продукції

Показники

1993 рік

1994 рік

1995 рік

1996 рік

1997 рік  

тон

%

тон

%

тон

%

тон

%

тон

%

Брак виробничий

(хлібобул. Вироби)

16,0

0.09

16,6

0,095

13,0

0,08

7,8

0,05

19,7

0,14

Брак експедиційний

(хлібобул. вироби)

12.1

0,07

12,7

0,07

12,5

0,08

11,0

0,07

12,4

0,09

Питанню поліпшення якості продукції колектив комбінату продовжує приділяти велику увагу. Протягом багатьох років на комбінаті низький % виробничого браку, а брак експедиційний в обсягах норми.

В 1998 році за період освоєння нового виду хліба «Святошинський» 2 г 0,8 кг вироблено 8,2 т браку. В наслідок цього виробничий брак в 1998 році в порівнянні з 1997 роком підвищився.

г). аналіз обсягу реалізації продукції:

Показник обсягу реалізації є результативним показником господарської діяльності підприємства, що характеризує як виробничу, так і позавиробничу сферу.

Реалізована продукція — це продукція, гроші за яку отримано на розрахунковий рахунок підприємства, або продукція відвантажена і відповідно документально оформлена до сплати.

Для визначення обсягу реалізації використовують формулу:

РП = ТП + Зпр - Зкр

де РП - обсяг реалізації продукції, тис. грн.

ТП - обсяг товарної продукції в діючих цінах, тис. грн.

Зпр - залишки продукції на початок року, тис. грн.

Зкр - залишки продукції на кінець року, тис. три.

Проведення аналізу реалізації продукції передбачає складання балансу товарної продукції, який наведено в таблиці 2.9.

Таблиця 2.9

Баланс товарної продукції

1997

1998

Абсолютне

Показники

Рік

рік

Відхилення,

(+/-)

1

2

3

4

1. Залишок готової прод. на складі на поч. року

15,0

37,7

+22,7

2. Залишок відвант. товарів, не сплач, в строк на

452,8

+161,9

початок року

290,9

3. Випуск товарної продукції

224712

25002,3

+ 2530,3

1

2

3

4

4. Залишок готової прод. на складі на кін. року

37,7

20,5

-17,2

5. Залишок відвант. товарів, не сплач, в строк на

452,8

215,7

-237,1

кінец року

6. Реалізація товарної продукції

22287

25256,6

+ 2969,6

Розглянемо, як вплинула зміна залишків готової продукції на складі та відвантажених товарів на збільшення обсягів реалізації продукції.

37,7 + 452,8 - 20,5 - 215,7 = 2542 тис. грн.

Отже, залишки готової продукції на складі та відвантажених товарів на кінець 1997 року зменшились на 2542 тис. грн. Проте залишки на кінець 1997 року збільшились:

15,0 + 290,9 - 37,7 - 452,8 = - 184,8 тис. грн.

Загальне збільшення залишків готової продукції та відвантажених товарів в 1998 році в порівнянні з 1997 роком склало 697 тис. грн.:

22,7 + 161,9 - 17,2 - 237,1 = - 697 тис. грн.

Отже, на збільшення обсягів реалізації продукції в 1998 році в порівнянні з 1997 роком на 2969,1 тис. грн. вплинуло збільшення обсягів виробництва продукції на 2530,3 тис. грн. (в тому числі за рахунок зростання оптових цін на продукцію) та збільшення залишків готової продукції на складі та відвантажених товарів на 697 тис. грн.

д) аналіз забезпеченості і ефективності використання матеріальних ресурсів:

Матеріальні ресурси — це різноманітні речові елементи виробництва, які використовуються переважно як предмети праці в основних і допоміжних виробництвах: сировина, основні і допоміжні матеріали, паливно-енергетичні ресурси.

Основні завдання аналізу:

• дати оцінку забезпеченості підприємства сировиною і матеріальними ресурсами;

• визначити рівень ефективності використання матеріальних ресурсів;

• виявити і обчислити вплив різних факторів на ступінь використання матеріальних ресурсів.

Узагальнюючими показниками використання сировини та інших матеріальних ресурсів є матеріаломісткість та матеріаловіддача, які розраховуються за такими формулами:

ММ = Кількість матеріальних ресурсів / Кількість ТТІ,

МВ = Вартість ТП / Вартість матеріальних ресурсів,

де ММ — матеріаломісткість, т/т;

МВ — матеріаловіддача, грн./грн.

Проаналізуємо використання основних видів сировини на БКК за даними таблиці 2.10.

Таблиця 2.10

Використання сировини

Показники

Один. вим.

1997 рік

1998 рік

Абсолютне відхилення,(+/-)

1

2

3

4

5

1. Виробництво:

• хлібобулочних виробів

тон

14189,6

14220

30,4

• кондитерських виробів

тон

1440,0

1814

408

2. Кількість борошна на виробництво:

       

• хлібобулочних виробів

тон

10962,8

10895,4

-67,4

• кондитерських виробів

тон

129,899

176,6

46,76

3. Кількість цукру на виробництво:

• хлібобулочних виробів

тон

383,708

297,7

- 88,94

• кондитерських виробів

тон

603,242

779,014

175,77

1

2

3

4

5

4.Матеріаломісткість хлібобулочних виробів:

• по борошну

тис/т

0,77

0,76

-0,01

• по цукру

тис/т

0,027

0,01

-0,017

5.Матеріаломісткість кондитерських виробів:

       

• по борошну

тис/т

0,09

0,095

- 0,005

• по цукру

тис/т

0,42

0,42

——

6.Матеріаловіддача хлібобулочних виробів:

• по борошну

тис/т

1,29

1,3

0,1

• по цукру

тис/т

36,98

47,75

7,77

7.Матеріаловіддача кондитерських виробів:

• по борошну

тис/т

11,09

10,46

-0,63

• по цукру

тис/т

2,39

2,37

-0,02

<

Популярні роботи

Останні реферети