Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Конкурентоспроможність підприємства «КиївХліб» - Страница 5

Индекс материала
Курсова робота на тему: Конкурентоспроможність підприємства «КиївХліб»
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
/p>

Для більш глибокого аналізу використання сировини розглянемо на скільки ефективно використовувались сировина і матеріальні ресурси в вартісному виразі на основі даних таблиці 2.11

Таблиця 2.11

Ефективність використання сировини

і матеріальних ресурсів

Один.

Відносне

Показники

вим.

1997 рік

1998 рік

Відхилення, %

1

2

3

4

5

1. Товарна продукція в пор.

тис. грн.

24162

21528

112,1

Цінах

2. Вартість борошна

тис. грн.

5464,6

5455,1

100,1

1

2

3

4

5

3. Вартість іншої сировини і

7410,2

165,4

Матеріалів

тис.грн.

4480

4. Вартість паливно-

965,8

120,2

Енергетичних ресурсів

тис. грн.

803,3

5. Матеріальні затрати

тис. грн.

14024,0

10738,4

1305,5

6.Вартість зворотних відходів

тис. грн.

-0,8

-0,8

———

7.Вартість чистих матеріальних

140232

130,5

Ресурсів

тис.грн.

10737,6

8. Матеріаломісткість

грн./грн.

0,623

0,499

80,1

9. Матеріаловідцача

грн./грн.

1,606

2,005

124,8

Як видно з наведених даних, в 1998 році в порівнянні з 1997 роком матеріаломісткість продукції зменшилась за рахунок значного зменшення вартості іншої сировини і матеріалів при менш значному зростанні вартості борошна і паливно-енергетичних ресурсів, що вплинуло на загальне зниження вартості матеріальних . ресурсів. Як наслідок, спостерігається зростання матеріаловіддачі продукції. Це свідчить про те, що в 1997 році сировина і матеріальні ресурси використовувались ефективніше.

2.3. Аналіз прибутку та рентабельності

Прибуток — це абсолютний результат від господарської діяльності підприємства, який дорівнює різниці між доходами та витратами.

Рентабельність продукції — це відносний показник, який характеризує прибутковість виробництва та реалізації продукції підприємства.

Балансовий прибуток є сумою прибутків підприємства від усіх видів діяльності за звітний період, яка відображена в його балансі: прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), прибуток від іншої реалізації та від позареалізаційних операцій. Тому доцільно проаналізувати прибуток за його складовими, використовуючи дані таблиці 2.12.

Таблиця 2.12

Факторний аналіз балансового прибутку

Показники

1997 рік

1998 рік

Абсолютне відхилення, (+/-)

1. Балансовий прибуток

4184,0

4002,4

-182

2. Прибуток від реалізації

4160,01

3997,7

-162,4

3. Прибуток від іншої реалізації

0,8

3,5

2,7

4. Позареалізаційний прибуток

23,1

-

Як видно з наведених даних, в 1998 році балансовий прибуток зменшився на 182 тис. грн. за рахунок зменшення прибутку від реалізації продукції на 162,4 тис. грн. при збільшенні прибутку від іншої реалізації на 2,7 тис. грн. та зменшення позареалізаційного прибутку — на 23,1 тис. грн.

Проаналізуємо використання прибутку на основі даних таблиці 2.13.

Таблиця 2.13.

Використання прибутку БКК

 

1997 рік

1998 рік

Відхилення

Показники

тис.

питома

тис.

питома

абсолют­

ПИТ.

грн.

вага,%

грн.

вага,%

не, (+/-)

ваги,%

1

2

3

4

5

6

7

1. Балансовий

4184,0

100,0

4002,2

100,0

-181,6

-

Прибуток

Використання

Прибутку:

2. Платежі до

1006,8

24,1

969,8

24,2

-37

+0,1

Бюджету

В т. ч. Податок на

841,3

20,1

901,1

22,5

+59,8

+2,4

Прибуток

3. Відрахування в резервний фонд

4. рез.

159,0

3,8

151,6

3,78

-7,4

-0,02

4. Використано на:

 

• збільшення СФ

-

-

-

-

-

-

 

• виробничий розвиток

953,7

22,8

1003,1

25,0

+49,4

+2,2

 

• соціальний розвиток

293,0

7,0

204,7

5,11

-88,4

-1,89

 

• заохочування

1152,5

27,5

1203,2

30,06

+50,7

+2,57

 

• дивіденди

127,1

3,0

60,7

1,51

-66,4

-1,49

 

1

2

3

4

5

6

7

 

• вилучення виручки

317,9

7,6

-

-

-

-

 

• поповнення - обор. Коштів

 

• інші цілі

174,0

4,2

409,3

10,22

+235,3

+6,02

 

В 1998 році відбулися наступні зміни в структурі використання прибутку: збільшилась питома вага платежів до бюджету на 0,1%, зменшилась питома вага відрахувань в резервний фонд на 0,02%, на соціальний розвиток — на 1,89%, на інші цілі — на 6,02%; збільшилась питома вага використаного прибутку на виробничий розвиток на 2,2%, на заохочування — на 2,56%. Крім того частину прибутку було використано на дивіденди, що є позитив-ним фактором в ринкових умовах.

Проаналізуємо зміну рентабельності продукції, враховуючи такі фактори, як собівартість продукції та прибуток від її реалізації на основі даних таблиці 2.14.


Популярні роботи

Останні реферети