Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Конкурентоспроможність підприємства «КиївХліб» - Страница 8

Индекс материала
Курсова робота на тему: Конкурентоспроможність підприємства «КиївХліб»
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
На хлібокомбінаті №1 випуск продукції зменшився на 820 тис.тн. В цілому по АТ "Київхліб" випуск продукції зменшився на 12891 тис. грн.

Отже, ці підприємства й є основними конкурентами БКК. Також до складу АТ "Київхліб" входять деякі підприємства, що заходяться в Київській області й які теж складають конкуренцію. Це такі підприємства, як Білоцерківський хлібокомбінат, Богуславський хлібзавод, Броварський хлібза-вод, Васильківський хлібзавод, Макарівський хлібзавод, Переяслав-Хмельницький хлібзавод, Сквирський хлібзавод, Славутицький злібзавод та Фастівський хлібзавод.

Аналізуючи дані таблиці робимо висновок, що БКК займає досить високий рівень у виробництві всіх видів продукції. Він є найбільшим виробником кондитерських виробів, тортів та тістечок. Так у 1998 році питома вага БКК у загальному випуску кондитерських виробів становила 24%, а по Києву - 25,1%; у загальному випуску тортів - 42,9%, по Києву - 45,3%; у загальному випуску тістечок -57,6%, по Києву -71,1%. (дивись діаграму 1). БКК небезпечно зменшувати обсяги виробництва по цих видах продукції, оскільки обсяги виробництва хлібокомбінату №12 майже досягають рівня БКК. Проте по суті це єдиний конкурент для БКК на ринку кондитерських виробів.

Що стосується обсягів виробництва хлібу та хлібобулочних виробів, то БКК ще не досяг бажаних результатів: так у 1998 році обсяг його виробництва був найменшим серед інших хлібокомбінатів. По випуску булочних та здобних виробів БКК знаходився на другому місці після хлібокомбінату №11 (булочні) та дослідного (здобні) і його питома вага у загальному обсязі виробництва становила по булочних видах - 14,3%, по здобних -7,3%. Найбільший обсяг дієтичних та діабетичних виробів було виготовлено хлібокомбінатом №2 (дивись діаграму 2).

2.6. Висновки з аналізу виробничої діяльності БКК

Підсумковуючи проведений аналіз виробничої діялбності треба – зауважити, що:

по-перше, в 1998 році в порівнянні з 1997 роком ціни на хлібобулочні вироби зросли на 2,7 % за рахунок збільшення випуску здобних виробів, а на кондитерські — на 3,6 % за рахуноквпровадження нових видів тортів та тістечок;

по-друге, в 1998 році в порівнянні з 1997 роком обсяг реалізації продукції збільшився на 13,3 % або на 2969,6 тис. грн. На зміну обсягів реалізації вплинули: ступінь виконання виробничої програми, зміна залишків готової продукції і відвантажених товарів, а також зміна оптових цін на продукцію підприємства;

по-третє, в 1998 році в порівнянні з 1997 роком в натуральному вимірі менш матеріаломісткими по борошну були хлібобулочні та кондитерські вироби, в той час, як витрати цукру на ці види продукції збільшились, хоча й не дуже значно. Це в свою чергу вплинуло на зростання матеріаловіддачі по борошну хлібобулочних та кондитерських виробів та на зменшення матеріаловіддачі по цукру, особливо хлібобулочних виробів. Тобто, в 1998 році збільшилось виробництво цукромістких виробів. В той же час зменшення витрат борошна на хлібобулочні вироби пояснюється зменшенням обсягів їх виробництва;

по-четверте, в 1998 році в порівнянні з 1997 роком питома вага витрат за калькуляційними статтями не зазнала значних змін. Проте питома вага витрат на борошно зменшилась на 3,8%, витрати на сировину збільшились на 4,0%. Це пояснюється змінами в номенклатурі продукції. Витрати на оплату праці зменшились на 0,1% за рахунок підвищення з 1.03.97 року мінімальних місячних тарифних ставок. Позавиробничі витрати збільшились на 2,4% за рахунок збільшення обсягу виробітку та реализації кондитерських виробів, витрати по доставці яких в торговельну мережу в 2,2 рази більше, ніж хлібобулочних виробів;

по-п`яте, в 1998 році фінансовий стан підприємства був автономним, незалежність від зовнішніх джерел фінансування збільшилась. Мобільність та маневріність коштів погіршилась і є незадовільною, фінансова стійкість БКК є досить високою і на кінець року ще збільшилась. Довгострокової заборгованості підприємство не має;

по-шосте, в 1998 році збільшилась питома вага основного капіталу БКК та спроможність самофінансування. Інші показники використання коштів погіршились, що свідчить про неефективне використання власних коштів БКК. Здатність підприємства розрахуватись по своїм забов`язанням характеризує ліквідність (платоспроможність);

по-сьоме, в1998 році спроможність покриття заборгованості поліпшилась, але все ще залишається незадовільною. Загальна ліквідність БКК характеризується позитивно, вона протягом року не збільшилась. А от спроможність розраховуватись з боргами негайно є незадовільною і вона ще погіршилась. Токож не на належному рівні знаходиться спроможність БКК покривати кредиторську заборгованість за рахунок дебіторської, хоча цей показник поліпшився.

В цілому загальний та фінансовий стан БКК характеризується як автономний і стійкий, є можливість самофінансування. Єдина проблема, яка може виникнути - це негайне покриття заборгованості, яка витікає в основному з наявності великої кількості дебіторів.

Глава ІІІ. Заходи, щодо підвищення конкурентоспроможності БКК, та розрахунок їх економічної ефективності

Проведена техніко-економічна характеристика ДП АТ «КиївХліб» «Булочно-кондитерського комбінату» говорить про те, що використання потужності потокових ліній стало більш стабільним але не у повному обсязі. Резервами підвищення економічної ефективності використання потокових ліній у бараночному цеху є заміна фізично застарілого обладнання на лінії виготовлення баранок, що допоможе підвищити ефективність роботи, усунути простої обладнання із технічних причин, вести технологічний процес безперервно і максимально використовувати технічну потужність цеху. У вирішенні питання задоволення попиту населення у дрібнофасованій продукції, а також ефективного використання потужності ліній, може стати встановлення пакувально-фасувального апарату.

Основними напрямками поліпшення роботи потокових ліній можуть бути:

• зниження простоїв обладнання;

• своєчасне подавання сировини і матеріалів;

• раціоналізація робочих місць потоку;

• поліпшення умов праці на робочих місцях;

• синхронізація роботи потоку;

• введення багатоверстатного обслуговування і суміщення професій.

Для підвищення конкурентноспроможності БКК пропонуємо такі заходи:

• провести модернізацію лінії по виготовленню баранок.

• встановити пакувально-фасувальний апарат для пакування бараночних виробів у пакети по 125 гр.

3.1.Розрахунок економічної ефективності модернізації лінії по виготовленню баранок

З метою забезпечення безперебійної роботи лінії по виробництву баранок, поліпшення якості продукції пропонується провести модернізацію лінії: встановити ротаційну тістомісильну машину марки А2-ШЛК замість ланцюгової тістомісильної машини, що дозволить підвищити коефіцієнт використання потужності цієї лінії. У результаті заходу збільшиться обсяг виробництва, зросте продуктивність праці, знизиться собівартості продукції, що позитивно вплине на показники роботи підприємства та на конкурентноспроможність продукції та підприємства в цілому.

Таблиця 3.1

Вихідні дані для розрахунку

Показники

Одиниці виміру

Значення до модерніз.

Значення після іиодер.

1

2

3

4

Кількість днів роботи цеху.

Дні

235

235

Кількість робочих змін в добу.

Змін

1

1

Чисельність обслуговуючого лінію персоналу; (Чоп)

І р.

ІІ р.

ІІІ р.

ІV р.

V р.  

Чол.

16

3

2

8

1

2

14

2

2

7

1

2

1

2

3

4

Денна тарифна ставка (Тдс)

І р.

ІІ р.

ІІІ р.

ІV р.

V р.  

Грн.

8,56

9,52

10,64

11,36

13,44

8,56

9,52

10,64

11,36

13,44

Вартість обладнання у базовому періоді з урахуванням витрат на транспортування, зберігання, монтаж. (Воб)

Грн.

2250

Кількість років роботи обладнання до заміни. (Рроб)

Роки

15

-

Витрати на демонтаж обладнання.

%

5

-

Вартість обладнання у проектуємому періоді. (Воб)

Грн.

-

15000

Транспортні витрати на обладнання.

%

-

2

Витрати на монтаж.

%

-

8

Заготівельні витрати.

%

-

1

Норми амортизаційних відрахувань. (Ав)

%

-

15

Витрати на ремонт. (Вр)

%

-

5

Страхування майна. (См)

%

-

1

Потужність ел.двигунл.

Ваг

14,8

17,3

Кількість годин роботи ел.двигуна.

Час

7,5

7,5

Тариф на 1 кВт/год

КВт/год

0,11

0,11

Коефіцієнт використання потужності.

0,85

0.85

Соs с

0,8

0,8

Ціна 1 кг металобрухту.

Гри.

0,21

-

Вага застарілого обладнання.

Кг

2600

-

Річний обсяг виробництва баранок. (Робв)

Т

450 (1)

500 (2)

Умовно-постійні витрати на 1т баранок.

Грн.

189,33

-

Оптова ціна 1т баранок (Оц)

Грн.

2000

2000

Собівартість 1 т баранок

Грн.

1596,71

-

<

Популярні роботи

Останні реферети