Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Конкурентоспроможність підприємства «КиївХліб» - Страница 9

Индекс материала
Курсова робота на тему: Конкурентоспроможність підприємства «КиївХліб»
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
/p>

1. Розраховуємо капітальні витрати

Кзаг=Кн+Д+3-Л+Об (Формула 1), де

Кзаг - початкова вартість нового обладнання, враховуючи витрати на його закупівлю, транспортування, зберігання, монтаж та заготівельні роботи;

Д — витрати на демонтаж обладнання, що замінюється;

З - заготівельні витрати;

Л - ліквідаційні витрати;

Об - збільшення або зменшення суми обігових фондів у зв'язку із впровадженням заходів.

Кн - нові капітальні витрати.

1.1. Транспортні витрати:

Тв = 15000*0,02 =300 грн.

1.2. Вартість монтажних робіт:

Вмп =15000*0,08 =1200 грн.

1.3. Заготівельні витрати:

Зв = 15000*0,01 =150 грн.

1.4. Нові капітальні витрати складають:

Кн = Тв + Вмр + Зв +Воб

300 + 1200 + 150 + 15000 = 16650грн.

1.5. Витрати на демонтаж застарілого обладнання:

Д= 2250*0,05 =112,5 грн.

1.6. Ліквідаційні витрати:

Л= 2600*0,21=546 грн.

1.7. Загальні капітальні витрати складають:

Кзаг = 16650 + 112,5 - 546 = 16216,5 грн. (див. формулу 1)

2.Розраховуємо змінні поточні виграти

2.1.Витрати по електроенергії:

Ве = (Мд * Тч * Тзм * Стар. * К * Т) / Соs с (Формула 2), де

Мд - потужність електродвигунів, кВт;

Тч - кількість годин роботи електродвигунів за зміну;

Тзм.- кількість змін роботи за добу;

Стар. - тариф за 1 кВт/г електроенергії, грн.;

К - коефіцієнт використання потужності;

Т - кількість днів роботи за рік.

До модернізації:

Ве1:= (14,8 * 1 * 7,5 * 0,11 * 0,85 * 235) / 0,8 = 3048,7грн. Після модернізації:

Ве2=(17,3 * 1 * 7,5* 0,11 * 0,85* 235) / 0,8 =3563,7 грн.

2.2. Витрати по основній зарплатні:

Воз = ∑ (Чоп * Тдс) * Тзм * Т (див. табл. 3.1)

До модернізації:

(3*8,56+2*9,52+8* 10,64+1* 11,36+2* 13,44)* 1* 235=39498,8 грн.

Після модернізації:

(2*8,56+2*9,52+7* 10,64+1* 11,36+2* 13,44)* 1* 235 = 34498 грн.

2.3. Нарахування на зарплатню складають 37,5%;

До модернізації:

З уеоб = Воб *Р роб (див. табл. 3.1)

39498,8 * 0,375 = 14812,05 грн.

Після модернізації:

34498 * 0,375 = 12936,75 грн.

2.4. Затрати на утримання і експлуатацію обладнання:

Амортизація:

До модернізації:

2250*0,15 =337,5 грн.

Після модернізації:

16650*0,15 =2497,5 грн.

Ремонт обладнання:

Роб = Воб * Вр (див табл. 3.1)

До модернізації:

2250*0,05= 112,5 грн.

Після модернізації:

16650*0,05 =832,5 гри.

Страхування майна:

Стр.м = Воб * См (див табл. 3.1)

До модернізації:

2250*0,01 =22,5 грн.

Після модернізації:

23310*0,01=233,1 грн.

Змінні поточні витрати наведені у таблиці

Таблиця 3.2

Змінні поточні витрати

Показники

До

модернізації

Після модернізації

1. Витрати по електроенергії

3048,7

3563,7

2. Витрати по зарплатні

39498,8

34498

3. Нарахування на зарплатню

14812,05

12936,75

4. Витрати на утримання і експлуатацію обладнання

337,5

2497,5

Всього

57697

53496

2.5. Визначим зменшення собівартості на одну тону.

З = С2 – С1, де

З – зниження собівартості;

С = Пв / Робв (див. табл. 3.1, 3.2), де

Пв – поточні витрати;

Робв – річний обсяг виробництва;

С1 – собівартість до модернізації;

С2 – собівартість після модернізації;

С = 128,2-107=21,7 грн.

С1 = 57697/450 = 128,2 грн.

С2 = 53496/500 = 107 грн.

На весь випуск

Звв = З * Робв (2)

21,7*500=10850 грн.

2.6 Термін окупності.

Ток = Кзаг / Звв

Ток= 16216,5 / 10850 = 1,05 року

В результаті розрахунків запропонованих заходів зменшилась собівартість продукції (по відношенню до всього випуску) на 10850 гривень, що позитивно вплине на показники роботи підприємства та на конкурентоспроможність продукції та підприємства в цілому. Таким чином можна зробити висновки, що заходи по модернізації лінії виробництва баранок є ефективними.

3.2.Розрахунок економічної ефективності встановлення пакувально- фасувального апарату для бараночннх виробів

Конкурентноспроможність продукції визначається не лише показниками якості, але й у значній мірі залежить від, зовнішньго вигляду товару. У наш час, коли всі підприємства переходять до ринкових відносин, велике значенім мають не лише якість продукції, але ї зовнішний вигляд і зручна для покупця упаковка. Тому що операція пс фасуванню і пакуванню бараночних виробів на БКК нездійснюється, пропонується у бараночному цеху встановити пакувально-фасувальний аппарат для пакування виробів в пакети вагою по 125 гр.

Таблиця 3.3

Вихідні дані для розрахунку

Показники

Одиниці виміру

Значення

1

2

3

1.Обсяг виробництва баранок (Ов)

Т

500

2. Кількість днів роботи підприємства

Дні

235

3. Кількість робочих змін за добу

Зм.

1

4. Вартість обладнання

Грн.

3050

5. Транспортні витрати

%

4

б. Витрати на монтаж

%

8

7. Заготівельні витрати

%

1

8. Норми амортизацій-

них відрахувань

%

15

9. Витрати на ремонт

%

5

1

2

3

10. Страхування майна

%

1

11. Вартість допоміжних матеріалів на 1 т баранок  

Грн.

559,5

12. Вартість плівки на 1 т баранок

Грн.

26,5

13. Витрати електроенергії на 1 т баранок до впровадження міроприємства

Грн.

16,89

14. Потужність встановлюємого електродвигуна

КВт

6,04

15. Ціна 1 т баранок

Грн.

2000

16. Кількість робітників, обслуговуючих лінію.

Чол.

14

17. Часова тарифна ставка: робітника Пр

робітника Шр

Грн.

Грн.

0,95

1,12

< /p>

1. Розраховуємо капітальні витрати

Розрахуємо капітальні витрати по встановленню накувально-фасувального апарату для баранок.

1.1. Транспортні витрати складають:

Тв = 3050*0,04= 122 грн. (див. табл. 3.3)

1.2. Вартість монтажних робіт складає:

Вмр = 3050 * 0,08 = 244 грн. (див. табл. 3.3)

1.3. Заготівельні витрати складають:

Зв = 3050*0,01 =30,5 грн. (див. табл. 3.3)

1.4. Всього нові капітальні витрати складають:

Кн = 3050 + 122 + 244 + 30,5 = 3446,5 грн. (див. формулу 1)

1.5. Оскільки ми встановлюємо нове обладнання, то витрати на демонтаж і ліквідацію дорівнюють нулю.

2. Розрахунок поточніх витрат

2.1. Розрахунок незмінних поточних витрат. Незмінні поточні витрати у розрахунку на 1т баранок наведені у таблиці 3.4.

Таблиця 3.4

Незмінні поточні витрати

Показники

Одиниця виміру

Величина

1. Витрати по сировині

Грн.

806,13

2. Витрати по тарі

Грн.

63,08

3. Вартість пару

Грн.

102,32

4.Вартість води

Грн.

8,1

5. Загальногосподарські витрати

Грн.

39,56

2.2. Розрахунок змінних поточних витрат.

2.2.1. Розрахунок вартості допоміжних матеріалів.

Вартість допоміжних матеріалів на 1т баранок за даними підприємства складають - 559,5 грн.

Тоді на весь випуск до модернізації:

500* 559,5 = 279750грн.

Так як до допоміжних витрат на 1т баранок додаються витрати на поліпропіленову плівку, які складають - 26,5 грн., то витрати по допоміжним матеріалам після встановлення апарату складають:

559,5 + 26,5 == 586 грн.

На весь випуск після модернізації:

586 * 500 = 293000 грн.

2.2.2. Розрахуємо вартість електроенергії

Вартість електроенергії на 1т баранок становить за даними підприємства -16,89 грн.

Тоді на весь випуск до модернізації:

16,89 * 500 = 8445 грн.

Додаткові витрати електроенергії на. весь випуск баранок після встановлення апарату розраховуємо за формулою:

Ве = 6,04* 7,5* 1 * 0,11 * 0,85* 235/0,8 =214,2 грн. (див. формулу 2)

Тоді на весь випуск після модернізації:

8445+214,2 =8659,2 грн.

на 1т баранок:

8659,2/500 =17,3 грн.;

2.2.3. Розрахунок суми витрат по зарплатні виробничих робітників.

Витрати по зарплатні виробничих робітників на 1т баранок складають - 60,32 грн.

На весь випуск до модернізації:

60,32* 500 =30160 грн.

При введенні заходу, по плану, скорочуємо 3-х робітників ІІр, їх фонд заробітної плати складає:

II розряд: 3 * 8 * 235 * 0,95 = 5358 грн. (див. табл. 3.3)

Таким чином фонд заробітної платні на весь випуск баранок після модернізації складає: 30160 - 5358 = 24802 грн.


Популярні роботи

Останні реферети