Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Соціальне страхування в Україні - Страница 5

Индекс материала
Курсова робота на тему: Соціальне страхування в Україні
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9

5. Установа повинна мати достатню матеріально-технічну базу для здійснення обов’язків страховика.

2. Ознайомитись з основними положеннями: Проекту Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування”.

3. Зробити власні обґрунтовані висновки щодо доцільності запровадження в Україні загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування (занотувати у зошиті).

Україна сьогодні перебуває на стадії впровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування. Це питання стало каменем спотикання не лише для посадовців, а й для широкої громадськості. Дискусії з цього приводу ведуться дедалі інтенсивніше. Уже підготовлено більше десятка альтернативних законопроектів, якими визначаються правові засади здійснення медичного страхування. Запроваджувати його слід негайно, але для цього потрібно подолати низку проблем. Основним каменем спотикання є визначення органу, який відповідав би за акумуляцію та розподіл страхових коштів.

Дослідженням проблеми запровадження загальнообов’язкового медичного соціального страхування займалися такі вчені: Н. Андріїшина, С. Санченко, М. Поліщук, Т. Бахтєєва. Вони наголошують на необхідності негайного впровадження загальнообов’язкового медичного страхування.

Вчені акцентують увагу на наявності проблем, які можуть бути пов’язані з запровадженням цього виду страхування й пропонують свої варіанти їхнього розв’язання.

Запровадження медичного страхування в Україні вкрай важливе і належить до першочергових завдань, які потребують негайного вирішення, оскільки питання сучасного становища охорони здоров’я одне з найгостріших у нашій країні. Ситуація, що склалася в такій важливій галузі, не влаштовує ані пересічних громадян, ані медиків.

Необхідна умова прийняття та втілення Закону про загальнообов’язкове державне медичне соціальне страхування – виведення офіційної заробітної плати працівників із «тіні», адже відомо, що значна частина роботодавців продовжує видавати основну заробітну плату в конвертах.

Необхідно також чітко визначити осіб, які підлягатимуть загальнообов’язковому державному соціальному медичному страхуванню. Можливим варіантом запровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування на першому етапі може бути страхування лише найманих працівників.

Загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування – складова частина системи загальнообов’язкового державного соціального страхування, забезпечує всім громадянам рівні можливості для отримання медичної допомоги на засадах соціальної рівності і доступності незалежно від віку, статі, стану здоров’я.

СРС №6. Страхування від нещасних випадків на виробництві та від професійного захворювання.

1. Опрацювати і засвоїти основні положення Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV. (Зі змінами і доповненнями).; Закон України “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 22 лютого 2001 року № 2272-III. (Зі змінами і доповненнями).

2. Самостійно підготувати (занотувати в зошиті) питання:

· Суть та зміст страхування від нещасних випадків на виробництві

Під час здійснення працівником своїх трудових функцій існує ризик професійного травматизму та захворювання.

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" усі працівники підлягають обов'язковому соціальному страхуванню власником підприємства, організації та установи незалежно від форм власності та видів їх діяльності від нещасних випадків і професійних захворювань. У разі ушкодження їх здоров'я власник зобов'язаний відшкодувати працівникові шкоду, заподіяну йому каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків.

· Доходи бюджету Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві

Доходи бюджету Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві формуються за рахунок таких джерел:

— внесків роботодавців: для підприємств — а віднесенням на валові витрати виробництва, для бюджетних установ та організацій — з асигнувань, виділених на їх утримання та забезпечення;

— капіталізованих платежів, що надійшли у випадках ліквідації страхувальників;

— доходу, отриманого від тимчасово вільних коштів Фонду на депозитних рахунках;

— коштів, отриманих від стягнення відповідно до законодавства штрафів і пені з підприємства, а також штрафів з працівників, винних у порушенні вимог нормативних актів з охорони праці;

— добровільних внесків та інших надходжень, отримання яких не суперечить законодавству.

· Порядок розрахунку страхових внесків до Фонду.

У зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення» від 25 грудня 2008 року № 799-V та внесенням ним змін до статті 1 Закону України «Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України запровадив ряд заходів для максимального забезпечення видачі повідомлень про розмір страхового тарифу страхувальникам відповідно до класу професійного ризику виробництва.

Для отримання повідомлення про новий розмір страхового тарифу Ви можете звернутись до робочого органу виконавчої дирекції Фонду за місцем обліку. Також нові розміри страхових тарифів, які діють з 13.01.2009 року можна знайти на офіційному веб-сайті Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за адресою http://www.social.org.ua/view/865 Крім того, у разі виникнення питань щодо цього виду страхування, Ви можете скористатись своїм правом на отримання усної чи письмової консультації за місцем Вашого обліку у робочому органі виконавчої дирекції Фонду.

· Напрямки та механізм використання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків

За рахунок коштів бюджету Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві у разі настання страхового випадку здійснюються такі види виплат застрахованим особам:

— пенсії по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

— пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

— допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, яка настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;

— одноразова допомога у разі стійкої втрати професійної працездатності потерпілого;

— щомісячна грошова виплата у разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого;

— грошова виплата за моральну шкоду за наявності факту заподіяння такої шкоди потерпілому;

— виплата потерпілому в розмірі його середньомісячного заробітку за тимчасового переведення його на легшу роботу;

— виплата потерпілому під час його професійної реабілітації;

— одноразова допомога у разі смерті потерпілого;

— щомісячна страхова виплата особам, які мають на неї право, у разі смерті потерпілого;

— надання допомоги на поховання осіб, які померли внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

· Порядок страхування працівників та реєстрації страхувальників страховиком.

Для страхування від нещасного випадку на виробництві не потрібно згоди або заяви працівника. Страхування здійснюється в безособовій формі. Всі особи, перелічені у статті 8 цього Закону, вважаються застрахованими з моменту набрання чинності цим Законом незалежно від фактичного виконання страхувальниками своїх зобов'язань щодо сплати страхових внесків.

Усі застраховані є членами Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

Реєстрація страхувальників у робочому органі виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків провадиться:

страхувальників - юридичних осіб - у десятиденний строк після одержання свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;страхувальників - фізичних осіб, які використовують найману працю, - у десятиденний строк після укладення трудового договору (контракту) з першим із найманих працівників.Факт реєстрації страхувальника страховиком засвідчується страховим свідоцтвом, форма якого встановлюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків.

· Порядок розгляду справ про страхові виплати.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків розглядає справу про страхові виплати на підставі заяви потерпілого або заінтересованої особи за наявності усіх необхідних документів і приймає відповідні рішення у десятиденний строк, не враховуючи дня надходження зазначених документів.

Рішення оформляється постановою, в якій зазначаються дані про осіб, які мають право на страхові виплати, розміри виплат на кожного члена сім'ї та їх строки або обґрунтування відмови у виплатах; до постанови додаються копії необхідних документів.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків може затримати страхові виплати до з'ясування підстав для виплат, якщо документи про нещасний випадок оформлені з порушенням установлених вимог.

Джерела: Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV. (Зі змінами і доповненнями).; Юрій С.І., Шаварина М.П., Шаманська Н.В. Соціальне страхування: Підручник. – К.: Кондор. – 2009. – 464 с.

СРС №7. Страхування на випадок безробіття.

1. Опрацювати і засвоїти основні положення Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 2 березня 2000 року № 1533-III. (Зі змінами і доповненнями).; Закон України “Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування від 11 січня 2001 року № 2213-III. (Зі змінами і доповненнями).

2. Детально охарактеризувати суть тимчасової зайнятості для безробітних та професійного навчання безробітних, як напрямів використання коштів бюджету Фонду соціального страхування на випадок безробіття.

Основою організації громадських робіт і довгострокові регіональні програми тимчасової зайнятості, відповідно до яких створюються робочі місця, населення залучається до громадсько-корисної праці в період зниження попиту на робочу силу.


Популярні роботи

Останні реферети