Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Соціальне страхування в Україні - Страница 7

Индекс материала
Курсова робота на тему: Соціальне страхування в Україні
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9

3. Механізм нарахування збору на загальнообов’язкове пенсійне страхування.

Що ж стосується збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, то цей платіж передбачений п. 17 ст. 14 Закону України „Про систему оподаткування” і, відповідно, відноситься до загальнодержавних зборів. Правовий механізм цього платежу деталізований Законом України від 26 червня 1997 р. «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування». Особливістю пенсійного забезпечення є застосування збору, який поєднує як використання коштів пенсійного фонду для утримання осіб, які вже знаходяться на пенсії, так і формування фондів для утримання осіб пенсійного віку в майбутньому. Призначенням цього збору є формування фінансово обґрунтованих підстав для реалізації соціальних функцій держави.

Важливою рисою обов’язкове державне пенсійне страхування є наявність відносин не між двома суб’єктами, а трьома. За традиційною дворівневою побудовою держава виступає як отримувач коштів, а платник – як зобов’язана особа. При сплаті зазначеного збору йдеться про державу, страхувальника та застраховану особу. В цьому разі природа відносин далека від добровільного режиму страхування, що формується в цивільному праві.

4. Види пенсій в солідарній пенсійній системі та порядок їх обчислення

Існуюча солідарна пенсійна система полягає у тому, що працюючі громадяни із своєї зарплати сплачують внески у Пенсійний фонд, утримуючи пенсіонерів.

Більша частина цих виплат прихована від очей працюючих - у своїй розрахунковій картці на зарплату людина помітить лише 2% сплати в Пенсійний фонд. Може здатися, що це й справді дуже мало, але це не так: підприємство додатково платить ще 33,2%. Всього - 35,2%, а це більше третини заробітної плати.

Також із зарплати утримується 15% податку на дохід, 1% - у фонд соціального страхування, 0,6% - на випадок безробіття і ще 1,6% платить підприємство. Крім того, роботодавець сплачує 1-2% у фонд страхування від нещасних випадків - залежно від категорії професії.

Отже, щоб виплатити працівнику тисячу гривень, фірмі доводиться віддавати на 68% більше. Саме тому й існує проблема тіньових зарплат - щоб економити.

5. Розв’язання ситуаційних задач

Для розв'язання ситуаційної задачі необхідно знайти необхідні норми законодавства України.

6. Види пенсійних виплат за рахунок коштів з накопичувальної пенсійної системи

1. Застрахована особа в разі досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, має право на отримання довічної пенсії або одноразової виплати за рахунок коштів Накопичувального фонду, облікованих на її накопичувальному пенсійному рахунку.

2. Страхування і виплата довічної пенсії здійснюється згідно із Законом України "Про страхування" страховою організацією, обраною застрахованою особою. Розмір довічної пенсії розраховується страховою організацією актуально, виходячи з вартості оплаченого договору страхування довічної пенсії, з урахуванням майбутнього інвестиційного доходу, забезпечуваного страховою організацією, видатків, пов'язаних з подальшим інвестуванням зазначених сум, та з урахуванням середньої для чоловіків і жінок величини тривалості життя. Виплата довічної пенсії здійснюється у строки і в порядку, що визначені договором страхування довічної пенсії.

3. Страхові організації, що здійснюють страхування і виплату довічної пенсії, передбаченої цим Законом, створюють Централізований страховий фонд та забезпечують свою платоспроможність відповідно до законодавства про страхову діяльність.

4. Одноразова виплата застрахованій особі з коштів Накопичувального фонду здійснюється територіальним органом Пенсійного фонду в порядку, визначеному статтею 56 цього Закону.

5. Пенсійні виплати, що здійснюються застрахованим особам за рахунок коштів Накопичувального фонду, підлягають оподаткуванню відповідно до законів України про оподаткування.

6. Страхові організації, які виплачують довічні пенсії за договорами страхування довічних пенсій, вартість яких була сплачена за рахунок коштів Накопичувального фонду, зобов'язані розрахувати, утримати та перерахувати до бюджету податок з місячних сум цих пенсій у порядку, встановленому законами України про оподаткування.

7. Управління солідарною пенсійною системою. Надходження та використання коштів Пенсійного фонду України

Оцінка сучасного методичного забезпечення управління солідарною пенсійною системою визначила, що чинна система потребує удосконалення методики визначення пенсії за віком з урахуванням розміру заробітної плати та тривалості страхового стажу. Апробація запропонованої методики на прикладі працівників ВАТ "ДМЗ", які вийшли на пенсію у 2002 р., довела, що розмір пенсії, розрахований за новою методикою, значно вищий, ніж обчислений у відповідності з чинним порядком розрахунків.

З метою визначення платоспроможності Пенсійного фонду розроблено методику стратегічного і поточного планування надходжень і відрахувань пенсійного фонду в солідарній системі. Використання методики для визначення платоспроможності Пенсійного фонду в Донецької області у 2002 р. свідчить про можливість збільшення величини загальних надходжень на 169899 тис. грн. у порівнянні з величиною надходжень, розрахованих діючими методами.

8. Суб’єкти накопичувальної пенсійної системи.

1. Накопичувальний фонд створюється Пенсійним фондом як цільовий позабюджетний фонд.

2. Адміністративне управління Накопичувальним фондом здійснює виконавча дирекція Пенсійного фонду.

3. Управління пенсійними активами Накопичувального фонду здійснюється компаніями з управління активами.

4. Рахунки Накопичувального фонду відкриваються виконавчою дирекцією Пенсійного фонду в зберігачі.

5. Застрахована особа, яка сплачує (за яку сплачують) страхові внески до Накопичувального фонду, має право спрямувати ці страхові внески до будь-якого недержавного пенсійного фонду. При цьому застрахована особа подає територіальному органу Пенсійного фонду та страхувальнику такі документи:

- заяву про обрання недержавного пенсійного фонду;

- заповнену картку за формою, встановленою правлінням Пенсійного фонду, в якій зазначаються відомості про обраний недержавний пенсійний фонд;

- копію пенсійного контракту, укладеного застрахованою особою з обраним недержавним пенсійним фондом.

6. Врегулювання відносин, що стосуються страхових внесків, які спрямовуються до обраного застрахованою особою недержавного пенсійного фонду, подальшого розміщення і інвестування пенсійних активів застрахованої особи та страхування і виплати довічної пенсії або одноразової виплати, здійснюється відповідно до законодавства про недержавне пенсійне забезпечення.

9. Державне регулювання і нагляд у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Метою державного регулювання та нагляду у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування є:

- проведення єдиної та ефективної державної політики у цій сфері;

- забезпечення реалізації прав громадян на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;

- створення умов для ефективного функціонування та розвитку системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

- забезпечення дотримання суб'єктами системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування вимог законів, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

- адаптація системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування до міжнародних стандартів.

Державне регулювання та нагляд у порядку, передбаченому законодавством, здійснюють:

- за дотриманням норм цього Закону щодо призначення (перерахунку) і виплати пенсій у солідарній системі та щодо взаємодії Пенсійного фонду з фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування - центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики і його територіальні органи;

- щодо цільового використання коштів Пенсійного фонду - центральний орган виконавчої влади у сфері фінансів і його територіальні органи та Рахункова палата;

- щодо дотримання норм цього Закону суб'єктами накопичувальної системи пенсійного страхування - Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України;

- за діяльністю компаній з управління активами в частині управління пенсійними активами, радника з інвестиційних питань - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

- за діяльністю зберігача та уповноваженого банку - Національний банк України і Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики надає разом з Пенсійним фондом роз'яснення з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій відповідно до цього Закону.

10. Пріоритети подальшого розвитку пенсійної системи України.

Україна має добру нагоду вивчити досвід проведення пенсійних реформ в інших країнах світу й, урахувавши його, реалізувати власну пенсійну реформу. У нас багато змінилося за останні п’ять років.

Тому й від новітньої української моделі пенсійної системи ми чекаємо певних змін. Потрібно переосмислити плюси й мінуси створення централізованого накопичувального пенсійного фонду й ретельно вивчити власний досвід роботи недержавних пенсійних фондів на предмет їхнього безпечного використання на другому рівні.

Діюча пенсійна система в Україні не є максимально ефективною, адже в неї тільки два рівні. Вона спирається на роботу солідарного за своєю економічною природою Пенсійного фонду України, а також на роботу НПФ, що накопичують добровільні відрахування. Але в усьому світі відчувається фінансова нестабільність солідарних пенсійних фондів, викликана об’єктивними демографічними причинами: міняється співвідношення кількості працюючих і пенсіонерів. Крім демографічних факторів, фінансова стабільність Пенсійного фонду України залежить від балансу його надходжень і видатків: поточні надходження (обов’язкові платежі сьогоднішніх юридичних осіб і працівників) забезпечують виплату поточних зобов’язань, тобто пенсій сьогоднішнім пенсіонерам. Тому скорочення робочих місць і обсягів фонду заробітної плати безпосередньо й негативно впливає на фінансовий стан Пенсійного фонду України.

Ефективність другого рівня пенсійної системи в Україні залежить від урегулювання низки важливих питань – оцінки вартості пенсійних активів, управління активами, захисту пенсійних накопичень, розміщених на банківських депозитах.

Робота НПФ в Україні виявила ще одну проблему, яка вимагає вирішення: удосконалення державного захисту прав учасників другого й третього рівнів пенсійної системи.

Вочевидь, зараз доцільно відмовитися від створення єдиного централізованого накопичувального фонду через численні технічні проблеми, що виникли при підготовці Пенсійного фонду України до адміністрування коштів другого рівня.


Популярні роботи

Останні реферети