Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Соціальне страхування в Україні - Страница 9

Индекс материала
Курсова робота на тему: Соціальне страхування в Україні
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9

Міністерству юстиції України внести до 1 вересня 2005 року в установленому порядку пропозиції щодо правового врегулювання реєстрації нормативно-правових актів фондів соціального страхування, що стосуються прав, свобод і законних інтересів страхувальників та застрахованих осіб.

2. Опрацювати проект Закону України “Про єдиний соціальний внесок”. Критично оцінити цей законопроект, висловити власну обґрунтовану думку з даного питання.

Верховна Рада затвердила в першому читанні законопроект про введення єдиного соціального внеску.

Законопроект передбачає об'єднання в одному органі - Пенсійному фонді України, подібних для усіх фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування функції. А саме: взяття на облік платників, формування та ведення Державного реєстру соціального страхування (який включатиме організаційно-технічну систему відомостей про страхувальників і застрахованих осіб), забезпечення єдиної звітності, здійснення контролю за повнотою та своєчасністю справляння єдиного соціального внеску.

Крім цього, пропонується впровадити сплату єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та його розщеплення Державним казначейством України на централізовані рахунки фондів соціального страхування.

Згідно з законопроектом розмір єдиного соціального внеску обчислюється виходячи з розміру всіх видів оплат, які отримав працівник. Ставка внеску може змінюватися від 36,76% для працівників з 1 рівнем виробничого ризику, до 49,7% - для працівників з 67 рівнем виробничого ризику.

Обов'язок по сплаті внеску передбачається покласти на роботодавців.

Законопроект також визначає, що єдиний соціальний внесок не відноситься до системи оподаткування та порядок його сплати і нарахування не може регулюватися податковим законодавством.

Документ передбачає з 1 січня 2011 року консолідацію у Пенсійному фонді України всіх функцій соціального страхування: поставлення на облік, формування і ведення Державного реєстру соціального страхування, забезпечення єдиної звітності, контроль за сплатою єдиного соціального внеску і стягнення заборгованості. Пропонується ввести сплату єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування одним платіжним дорученням.

Передбачено перелік єдиного соціального внеску Держказначейством на централізовані рахунки фондів соціального страхування. Механізм нарахування і сплати внеску запропоновано аналогічно зі сплатою страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Список використаної літератури:

1. Волощук Г.О. Фінансові фонди соціального спрямування в Україні: бюджетні, страхові, пенсійні: Навчальний посібник. / Волощук Г.О., Пасічник Ю.В., Прямухіна Н.В. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004;

2. Внукова Н.М. Соціальне страхування: Навчальний посібник. / Н. М. Внукова, Н. В. Кузьминчук – К.: Кондор, 2009;

3. Говорушко Т.А. Страхові послуги: Навчальний посібник. / Говорушко Т. А. – К.: Центр навчальної літератури, 2005;

4. Конопліна Ю.С. Соціальне страхування: Навчальний посібник. / Ю.С. Конопліна – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2008;

5. Миргородськая В. Стимулювання розвитку накопичувальної системи пенсійного забезпечення податковими важелями / В. Миргородськая // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 1;

6. Могілевцев М. Система соціального страхування в Швеції / М. Могілевцев // Соціальний захист. – 1999. – № 5;

7. Ротова Т.А. Страхування: Навчальний посібник. / Т.А. Ротова, Л.С. Руденко. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008;

8. Рудень В.В. Страхова медицина і медичне страхування. / В. В. Рудень. – Львів, 1999;

9. Страхування: Підручник / За ред. С.С. Осадець. – К.: КНЕУ, 2006;

10. Юрій С.І. Соціальне страхування: Підручник. / С .І. Юрій, М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. – К.: Кондор. – 2009;

11. Ресурси мережі Інтернет.Популярні роботи

Останні реферети