Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Митний контроль України - Страница 2

Индекс материала
Курсова робота на тему: Митний контроль України
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9

Відомості про Акт зазначаються в установленому порядку в графі 44 декларації-зобов'язанні. При цьому проставляються розділ документа "9" та код документа "9003".

У випадку визнання митницею необхідності подальшого зберігання товарів під митним контролем у разі, якщо МЛС, на якому розміщено такі товари, не забезпечує дотримання митного режиму, а в зоні діяльності митного органу відсутні інші МЛС, декларація-зобов'язання подається до митного підрозділу разом з Актом. При цьому початок перебігу строків перебування товарів під митним контролем для нарахування митного збору за це починається з моменту оформлення декларації-зобов'язання та складання Акта.

Декларація-зобов'язання не дає права на використання задекларованих товарів з будь-якою метою на території України і призначена тільки для здійснення митного контролю.

2.3. Зберігання товарів під митним контролем

Вимоги до складських приміщень визначаються наступними пунктами Порядку зберігання підприємствами товарів під митним контролем (наказ ДМСУ №4 від 05.01.99 р.):

4.1. Підприємства зберігають товари в обладнаних складських приміщеннях до завершення митного оформлення за умови виконання вимог, що забезпечують здійснення митного контролю в повному обсязі, зокрема статей 23, 26 Митного кодексу України, а також нормативних актів Держмитслужби.

4.2. Склад, призначений для зберігання товарів під митним контролем, повинен мати всі необхідні умови для забезпечення митного контролю, а саме:

а) унеможливлювати вилучення зі складу поза митним контролем транспортних засобів і товарів, які в ньому зберігаються;

б) не допускати проникнення до складу сторонніх осіб;

в) мати не менш ніж два засоби забезпечення (ідентифікації) на вході в закрите складське приміщення, один з яких має бути у віданні митного органу;

г) мати засоби обліку та контролю для складів, призначених для зберігання наливних та насипних товарів.

4.3. Дозволяється виділяти місця для зберігання товарів під митним контролем на складі, призначеному для зберігання товарів, що не перебувають під митним контролем, при виконанні вимог підпунктів "а", "б", "в", "г" пункту 4.2.

4.4. Якщо товари через габарити або з інших причин не можуть зберігатись у закритих приміщеннях, то за рішенням начальника митного органу дозволяється використовувати відкриті майданчики, що перебувають у межах території підприємства, яке приймає вантаж на зберігання, за умови функціонування цілодобового поста охорони. Територія підприємства повинна бути огороджена.

4.5. Власник складу зобов'язаний:

- сприяти здійсненню митного контролю;

- вести облік і подавати на вимогу митного органу звіт щодо товарів, які зберігаються на складі під митним контролем;

- забезпечувати доступ посадових осіб митного органу до товарів, що зберігаються на складі під митним контролем, у будь-який час;

- на вимогу митного органу безоплатно надавати приміщення, обладнання і засоби зв'язку для здійснення митного контролю та митного оформлення.

Товари, що перебувають на складі, можуть бути з дозволу митного органу піддані:

- оглядові та вимірюванню;

- операціям, необхідним для забезпечення зберігання цих товарів у незмінному стані, в тому числі відновлення пошкодженої упаковки.

Ці дії проводяться власником складу, особою, яка має відповідні повноваження щодо цих товарів, або її представником.

Якщо виникає необхідність у відборі проб чи зразків товару для проведення сертифікації, то підприємство чи уповноважена ним особа письмово звертається до митного органу із заявою про надання дозволу на видачу зразків на підставі договору на проведення робіт із сертифікації, укладеного з органом сертифікації, або довідки органу сертифікації про укладення такого договору із зазначенням номера договору, дати його підписання, строку виконання робіт і необхідної кількості проб/зразків. Заява повинна містити зобов'язання підприємства про повернення в установлений строк відібраних зразків.

У випадках зберігання підприємством під митним контролем товару, що ввозиться незібраним (комплектний об'єкт), чи товару, який для здійснення сертифікації потребує виконання монтажних робіт, митному підрозділу подається вантажна митна декларація зі сплатою всіх належних платежів, передбачених при митному оформленні таких товарів у вільне використання на митній території України. Підставою для оформлення такої ВМД є:

- договір на проведення робіт із сертифікації товару (продукції) між підприємством та органом сертифікації;

- довідка органу сертифікації про укладення такого договору із зазначенням номера договору та дати його підписання.

Для проведення сертифікації або випробувань товарів з використанням руйнівних методів митному органу подається вантажна митна декларація, заповнена відповідно до митного режиму вільного використання на митній території України, зі сплатою всіх належних митних платежів. Додатковою умовою оформлення зазначеної ВМД є договір підприємства з органом сертифікації або іншим уповноваженим органом на проведення таких випробувань. Під час митного оформлення партії товару у вільне використання на митній території України такі товари не враховуються, оскільки вони були випущені раніше.

Відповідальність за декларування товарів зі сплатою всіх належних платежів, у тому числі митного збору за перебування товарів під митним контролем, несе підприємство, що розмістило товари на зберігання під митним контролем, або підприємство, що здійснює декларування на підставі договору.

Відповідальність за дотримання вимог щодо зберігання товарів під митним контролем несе власник складу.

Якщо підприємство не одержало сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання іноземного сертифіката на певний товар, що зберігається під митним контролем, то за поданням органу сертифікації цей товар повинен бути ввезений на митний ліцензійний склад або вивезений за межі митної території України.

2.4. Завершення митного оформлення

Товари, що зберігаються під митним контролем, знімаються з контролю тільки після сплати всіх належних платежів, у тому числі митного збору за перебування товарів під митним контролем, на підставі оформленої вантажної митної декларації відповідно до обраного митного режиму.

Оформлення вантажної митної декларації відповідно до обраного митного режиму можливе лише після перевірки фактичної наявності товарів, щодо яких надано дозвіл на зберігання під митним контролем.

У разі виявлення нестачі товарів, які зберігалися під митним контролем, до особи, відповідальної за зберігання цих товарів, застосовуються санкції, передбачені митним законодавством України.

Товари, ввезені на митну територію України та розміщені на території підприємства під митним контролем, можуть випускатись:

а) у вільне використання на території України;

б) за митний кордон України за наявності форс-мажорних обставин за умови сплати митного збору в повному обсязі за перебування товарів під митним контролем;

в) для перероблення на митній території України;

г) для проведення випробувань з метою одержання сертифіката відповідності;

д) для тимчасового використання на митній території України;

е) для перевезення на інші склади, в т. ч. на митні ліцензійні склади, в зоні діяльності тієї ж митниці;

ж) для здійснення транзитних перевезень (за окремим дозволом Держмитслужби);

з) для перевезення в інші митниці для проведення митного оформлення за наявності відповідного узгодження між митницями.

Перевезення товарів зі складу, де вони зберігалися під митним контролем, на інший склад у зоні діяльності тієї ж митниці здійснюється з дозволу вповноваженої посадової особи митниці за письмовою заявою підприємства або особи, ним уповноваженої. При цьому беруться до уваги обставини, що унеможливлюють подальше зберігання під митним контролем товарів на попередньому складі.

При розміщенні товарів на зберігання під митним контролем на іншому складі оформлюється нова декларація-зобов'язання разом зі складанням нового Акта. При цьому сума нарахованого митного збору за митне оформлення товарів у зонах митного контролю зазначається у графі 47 цієї декларації-зобов'язання. Відомості про Акт вносяться в установленому порядку до графи 44 декларації-зобов'язання. При цьому зазначаються розділ документа "9" та код документа "9003".

Строк зберігання товарів під митним контролем обчислюється з моменту складання першого Акта при розміщенні цих товарів на зберігання під митним контролем і не переривається при перевезенні та повторному розміщенні цих товарів на зберігання під митним контролем на іншому складі.

Перевезення товарів зі складу, де вони зберігалися під митним контролем, на митний ліцензійний склад у зоні діяльності тієї ж митниці здійснюється з дозволу вповноваженої посадової особи митниці за письмовою заявою підприємства або особи, що ним уповноважена.

При перевезенні товарів зі складу, де вони зберігалися під митним контролем, на митний ліцензійний склад строк перебування товарів під митним контролем закінчується датою митного оформлення ВМД відповідно до пункту 6 Порядку заповнення граф ВМД. При цьому сума митного збору за перебування товарів під митним контролем зазначається у графі 47 цієї ВМД.

Перевезення на інші склади, в тому числі на митні ліцензійні склади, в зоні діяльності тієї ж митниці здійснюється під контролем інспектора митного органу та у присутності представника підприємства, який має відповідні повноваження.

При перевезенні товарів, розміщених на зберігання під митним контролем, на інші склади, в тому числі на митні ліцензійні склади, в зоні діяльності тієї ж митниці не допускається подрібнення партії товару.

Перевезення товарів зі складу, де вони зберігалися під митним контролем, в інші митниці для митного оформлення відповідно до митного режиму імпорту або митного складу здійснюється із заповненням вантажної митної декларації, яка є документом контролю за доставкою вантажу в митницю призначення. При цьому в графі "D" цієї вантажної митної декларації робиться напис "Під митним контролем з " (дата початку перебігу строку перебування товарів під митним контролем для нарахування митного збору за це митницею призначення). Відомості про Акт вносяться в установленому порядку до графи 44 цієї декларації. При цьому зазначаються розділ документа "9" та код документа "9003".

Строк зберігання товарів під митним контролем обчислюється з моменту складання першого Акта при розміщенні цих товарів на зберігання під митним контролем і не переривається при перевезенні в інші митниці.


Популярні роботи

Останні реферети