Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Митний контроль України - Страница 4

Индекс материала
Курсова робота на тему: Митний контроль України
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9

Товари, що підлягають експортному контролю, можуть розміщуватись в режимі "митного складу" тільки при наявності погодження з Держмитслужбою України на підставі дозволу ДСЕК України.

Товари, що розміщені на МЛС, можуть в подальшому оформлюватися з МЛС в наступних випадках:

- випуск у вільне використання по ВМД типу ІМ-40;

- випуск як тимчасовий ввіз товарів по ВМД типу ІМ-31;

- випуск давальницької сировини по ВМД типу ІМ-51;

- тимчасовий випуск з МЛС (на строк до 1 місяца) з обов"язковим поверненням на даний МЛС, який здійснюється по листу МЛС;

- переміщення вантажу з одного МЛС на інший МЛС в зоні діяльності КРМ;

- переміщення вантажу з МЛС в іншу митницю з метою проведення подальшого митного оформлення;

- направлення вантажу за межі митної території України в зв"язку з поверненням товару нерезиденту-власнику вантажу або за його дорученням вивезення в іншу країну, яке здійснюється за ВМД типу ТР-80;

- передекларування вантажу без вивезення товару з МЛС та без зміни митного режиму проводиться по ВМД типу ІМ-74;

- вивезення товарів за межі митної території України в режимі експорту по ВМД типу ЕК-10, ЕК-31;

- випуск на відповідальне зберігання.

Дозволяється розміщення вантажів на МЛС, які прямують в режимі "транзит" (крім підакцизних) без складання ВМД типу ІМ-74 з метою перевантаження з одного виду транспорта на інший при умові дотримання строків транзиту. Ця операція здійснюється за окремим дозволом керівництва регіональної митниці.

При оформленні вантажів з МЛС (в режимах ІМ-40, ІМ-31, ІМ-51, ЕК-10, ЕК-31, ТР-80) повинна складатися ВМД незалежно від фактурної вартості товарної партії.

Поставки товарів за договорами консигнації підлягають розміщенню на МЛС.

3.7. Порядок розміщення вантажів на МЛС.

Декларування товарів при їх розміщенні на МЛС має право здійснювати виключно власник МЛС.

Вантажі можуть розміщуватись в режимі "митний склад" на умовах надання власником МЛС належним чином заповненої ВМД типу ІМ-74, незалежно від фактурної вартості партії товарів, з поданням таких документів:

1) мотивована заява власника товару з обов'язковим визначенням:

- мети розміщення вантажу в режим митний ліцензійний склад;

- кількості товару;

- вартості товару;

- контракту, згідно з яким товар надійшов на митну територію України;

- подальшого митного режиму, у якому товар буде оформлений з МЛС.

2) зовнішньоекономічний контракт або договір-доручення між фірмою нерезидентом та, належним чином зареєстрованим на Україні, представництвом цієї фірми. В разі розміщення у режим "митний склад" товарів, що переміщуються через митний коірдон України транспортно-експедиційними організаціями з використанням автотранспорту, зовнішньоекономічний договір (або контракт) не вимагається.

3) договір на зберігання вантажу на МЛС;

4) рахунок-фактура, інвойс;

5) товаросупровідні документи на вантаж (CMR, ТТН, авіа-, залізнична накладна, коносамент та інше);

6) документи контролю доставки;

7) облікова карта суб'єкта ЗЕД;

8) при необхідності - інші документи.

Товари, що розміщуються на МЛС, згідно статті 18 Митного кодексу України, можуть підлягяти додатковому контролю. У разі відсутністі на товаросупровідних документах штампів відповідних прикордонних служб проходження суб"єктом ЗЕД контролю цих служб, при вивантаженні товару на МЛС, є обов"язковим.

Розміщення вантажів на МЛС проводить інспектор, уповноважений на здійснення контролю за роботою данного МЛС, в такій послідовності:

1. Перевірка усіх необхідних документів для розміщення вантажу на МЛС.

2. Перевірка правильності заповнення ВМД типу ІМ-74.

3. В разі відсутності зауважень, інспектор проставляє на всіх аркушах ВМД типу ІМ-74 штамп "Під митним контролем", а також реєстраційний номер згідно журналу обліку вантажних митних дек:ларацій.

4. Для стягнення митних зборів, власник МЛС надає інспектору ТВВ окреме платіжне доручення (з даного платіжного доручення повинні списуватися кошти тільки по 003 та 015 видах платежу) з відміткою про надходження коштів відділу митних платежів. На платіжному дорученні повинен бути зроблений надпис "Для МЛС". Інспектор ТВВ на всіх аркушах ВМД типу ІМ-74 в графі С записує суми та номери платіжних доручень по яких відбувається списання коштів та проставляє відбиток штампу "ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ", після чого проводиться списання коштів на платіжному дорученні, яке завіряється особистою номерною печаткою інспектора. Щодня старший групи по контролю за діяльністью МЛС надає довідкою зведену інформацію про фактично стягнуті суми митних зборів за добу на всіх МЛС, які діють на даному ТВВ (окремо по кожному виду), до старшого групи відділу митних платежів. Довідка візується керівництвом відповідного ТВВ, старшим групи ВМД цього відділу та відповідальним інспектором даного ТВВ.

5. Проходження контролю у групі відділу статистики цього ТВВ з проставленням відтиску штампу відділу статистики та митної інформації на всіх примірниках ВМД типу ІМ-74.

6. Проведення митного догляду :

- перевірка цілосності митного забезпечення;

- перевірка відповідності вантажу, що фактично надійшов до даяних які заявлені у ВМД та товаросупровідних документах;

Митний огляд здійснюється в присутності представників МЛС, вантажоодержувача та представників контролюючих органів (у разі необхідності інших видів контролю). У разі пред"явлення вантажу транспортно-експедиційними організаціями (ТЕО) та акредитації суб"єкта ЗЕД-вантажоотримувача поза м.Києва, замість представника вантажоотримувача має бути присутнім представник ТЕО.

7. Після здійснення огляду вантажу, у разі фактичної відповідності вантажа відомостям заявленим у ВМД, інспектор митниці проставляє відбиток особистої номерної печатки на ВМД типу ІМ-74.

У разі виявлення порушень митних правил, складається протокол про порушення митних правил та проводяться дії відповідно до чинного законодавства України та інструкції про складання протоколу.

Якщо при здійсненні митного огляду виявлено, що фактична кількість вантажу меньша ніж та, що вказана у ВМД та товаросупровідних документах, проводиться митне оформлення ВМД типу ІМ-74 з зазначенням кількісті вантажу що вказана у товаросупровідних документах.

По результатах митного огляду складається Акт огляду про фактичну кількість вантажу в трьох примірниках. До складання Акту залучаються представники МЛС, вантажоотримувача, перевізника, інспектор ТВВ, який здійснює митний контроль та оформлення на даному МЛС та до огляду обов"язково залучаться представники ТПП м.Києва та України. Пояснення перевізника по цьому факту додається до Акту огляду. Документи додаються до ВМД ІМ-74.

На підставі документів та заключення ТПП м.Києва (або України) суб"єкт ЗЕД складає лист на ім"я начальника митниці з метою проведення митного оформлення вантажу в режимі ІМ-74 по фактичній кількості товару. До заяви додаються необхідні документи. Заява повинна бути надана до ТВВ, який контролює діяльність МЛС. У заяві відображається факт недостачі та пропозиції інспектора та керівника ТВВ, які здійснюють контроль за діяльністю МЛС де розміщений вантаж. Рішення про здійснення митного оформлення вантажу в режимі ІМ-74 по його фактичній кількості приймається начальником митниці (або його заступником).

Якщо при здійсненні митного огляду виявлено, що фактична кількість вантажу більша ніж та, що вказана у ВМД та товаросупровідних документах або виявлена невідповідність даних у заявлених товарах, складається Акт догляду і протокол про порушення митних правил та при необхідності викликається представник відділу боротьби з контрабандою та порушенням митних правил. ВМД типу ІМ-74, яка прийнята до митного оформлення, додається до протоколу, вантаж зберігається на підставі Акту. Митне оформлення нової ВМД типу ІМ-74, з зазначенням кількості та назви товару, що виявлено по результатах митного огляду, проводиться тільки після вирішення цього питання у встановленому порядку.

При здійсненні МЛС зовнішньоекономічної діяльності, МЛС (як суб"єкт ЗЕД) повинен стати на облік у ТВВ, який здійснює контроль за діяльністю МЛС.

У випадках, якщо вантаж, який знаходиться в зоні митного контролю ТВВ за місцем оформлення попередного повідомлення (далі-ПП), з поважних причин необхідно розмістити на МЛС, який контролюється іншим ТВВ КРМ, митне оформлення здійснюється тільки за дозволом начальника відділу, в зоні діяльності якого знаходиться МЛС. Оформлення проводиться в такій послідовності:

1. Інспектор ТВВ за місцем оформлення ПП перевіряє наявність автотранспортного засобу з вантажем в зоні митного контролю і проставляє штамп "ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ" на звороті примірника ПП та робить запис наступного змісту: "Вантаж надійшов до зони митного контролю ТВВ №, дата і підпис". Інформація про ПП, по якому надійшов вантаж, передається інспектору ВКДВ КРМ при ТВВ.

2. Інспектор ТВВ, що контролює діяльність МЛС, на який планується розміщення вантажу, виконує наступні дії:

- перевірку необхідних документів для розміщення вантажу на МЛС.

- перевірку правильності заповнення ВМД типу ІМ-74.

- проставляє (при відсутності зауважень) на всіх аркушах ВМД типу ІМ-74 штамп "Під митним контролем", а також реєстраційний номер згідно журналу обліку вантажних митних декларацій.

- для стягнення митних зборів: отримує від власника МЛС платіжне доручення з відміткою про надходження коштів відділу митних платежів. На всіх аркушах ВМД типу ІМ-74 інспектор ТВВ записує в графі С суми та номери платіжних доручень, по яких відбувається списання коштів, та проставляє відбиток штампу "ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ", після чого проводиться списання коштів на платіжному дорученні, яке завіряється особистою номерною печаткою інспектора.

Після цього проходиться контроль у групі відділу статистики цього ТВВ з проставленням відтиску штампу відділу статистики та митної інформації на всіх примірниках ВМД типу ІМ-74.

3. Випуск автотранспортого засобу з вантажем з зони митного контролю здійснюється під гарантію доставлення представником МЛС вантажу до МЛС, з наданням наступних документів:

- доручення на представника МЛС;

- договору на зберігання вантажу на МЛС;

- ВМД з реєстровим номером, штампом "ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ", відтиском печатки відділу статистики та митної інформації зі справлянням митного збору за виклик інспектора.

До ПП вноситься запис: "Вантаж направлений до ТВВ-№ на МЛС _ на підставі гарантійного листа МЛС від "_" 199_р, № ".


Популярні роботи

Останні реферети