Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Митний контроль України - Страница 6

Индекс материала
Курсова робота на тему: Митний контроль України
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9

Контроль за доставленням вантажу покладається на оперативний підрозділ, на склад якого проводиться переміщення вантажу.

3авантаження товару на транспортний засіб та випуск його з МЛС, на якому він знаходиться на зберіганні, можливе лише у разі обов"язкової присутності інспектора підрозділу, який контролює діяльність МЛС, де знаходиться вантаж. За виїзд інспектора справляється збір згідно встановленних Постановами КМУ ставок.

В підрозділі, з МЛС якого вантаж випускається з метою перевезення на інший МЛС Київської регіональної митниці, залишаються :

- копія довіреності (видана посадовій особі МЛС призначення і завірена керівництвом митного ліцензійного складу призначення) на право отримання та експедування вантажу;

- примірник погодження на перевезення вантажу з МЛС на МЛС (зі

згодою начальника підрозділу, в зону діяльності якого входить

МЛС призначення);

- письмова гарантія власника складу про доставлення вантажу на МЛС призначення;

- товаросупровідні документи на вантаж.

Вантаж переміщується між підрозділами під митним забезпеченням, яке накладається інспектором підрозділу, в зону діяльності якого входить МЛС де вантаж знаходився. Про це проводиться запис у товаросупровідних документаx.

В ТВВ, який контролює роботу МЛС призначення, при розміщенні вантажу надаються документи:

1) заява власника товару з визначенням мети розміщення вантажу в режим митний ліцензійний склад; кількості товару; вартості товару; контракту, згідно з яким товар надійшов на митну територію України; подальшого митного режиму, у якому товар буде оформлений з МЛС.

2) зовнішньоекономічний контракт або договір-доручення між фірмою нерезидентом та представництвом цієї фірми. (В разі розміщення у режим "митний склад" товарів, що переміщуються через митний коірдон України транспортно-експедиційними організаціями з використанням автотранспорту, зовнішньоекономічний договір або контракт не вимагаються.)

3) договір на зберігання вантажу на МЛС;

4) рахунок-фактура, інвойс;

5) товаросупровідні документи на вантаж (CMR, ТТН, авіа-, залізнична накладна, коносамент і т.і.);

6) облікова карта суб'єкта ЗЕД;

7) копія довіреності на право отримання та експедування вантажу;

8) примірник погодження на перевезення вантажу з МЛС на МЛС;

9) письмова гарантія власника складу про доставлення вантажу на МЛС призначення;

10) товаросупровідні документи на вантаж.

11) Додатково надається копія попередньої декларації типу ІМ-74, за якою був здійснений випуск вантажу з МЛС, де вантаж знаходився на зберіганні. Копія ВМД має бути перекреслена, з обов'язковим зазначенням на ній напису "Дійсна лише для розміщення вантажу на МЛС: _ (назва МЛС призначення");

Після проведення розміщення вантажу на інший МЛС (згідно п. "3.7. Порядок розміщення вантажів на МЛС."), проводиться завершення митного оформлення ВМД типу ІМ-74. В графі 37 нової ВМД зазначається код 7474** (де ** - особливості переміщення товару через митний кордон України), у графі 40 нової ВМД робиться посилання на номер попередньої ВМД типу ІМ-74. Оформлена ВМД типу ІМ-74 фіксується в окремому журналі реєстрації вантажів, розміщених на МЛС, та розміщується у теку контролю ВМД даного МЛС. Копія оформленої ВМД типу ІМ-74 передається рапортом начальника підрозділу за місцем розташування МЛС розміщення через загальний відділ до підрозділу, в зону діяльності якого входить склад, де вантаж був попередньо розміщений, для зняття операції з контролю.

Ксерокопія нової ВМД типу ІМ-74, яка завірена ОНП інспектора контролюючого діяльність МЛС призначення, підкладається до попередньої ВМД типу ІМ-74 для зняття ВМД з контролю і передачі до архіву.

У разі переміщення вантажу з МЛС на МЛС, які входять у зону діяльності одного оперативного підрозділу, надається відповідне погодження між керівництвом МЛС із зазначенням всієї необхідної інформації.

3.11. Порядок переміщення вантажів з МЛС в зону діяльності іншої митниці з метою проведення подальшого митного оформлення.

Для перевезення в інші митні органи для проведення митного оформлення у відповідності з митними режимами :

а) для вільного використання на митній території України;

б) тимчасового ввезення на митну територію України;

в) для переробки на митній території України,

представник власника вантажу надає в оперативний підрозділ документи:

- лист-узгодження на перевезення вантажу за формою, що наведена в Додатку № 5;

- копію облікової картки суб'єкта ЗЕД;

- довіреність від одержувача на право перевезення вантажу (має бути видана на громадянина України), або договір перевезення (рахунок-фактура) та доручення на представника перевізника при здійсненні перевезень транспортною організацією;

- рахунок-фактуру (інвойс);

- внутрішній товаросупровідний документ з відмітками відправника (МЛС) та перевізника.

Інспектор проводить митне оформлення випуску з МЛС з метою направлення вантажу під митним забезпеченням в митницю призначення. На кожну партію вантажу виписується документ контролю доставки і операція знаходиться на контролі до отримання підтвердження митниці призначення про факт надходження вантажу. Контроль за підтвердженням факту надходження вантажу в митницю призначення здійснюється ВКДВ в загальному порядку. Після одержання письмової інформації від ВКДВ операція знімається з контролю і ВМД типу ІМ-74 передається до архіву ТВВ.

У разі надання з ВКДВ інформації про недоставлення вантажу до митниці призначення, інспектор, який відповідає за діяльність МЛС, приймає заходи щодо виявлення факту порушення митного законодавства або підтвердження факту доставлення вантажу до місця призначення. Якщо порушено митне законодавство - складається протокол про порушення митних правил.

3.12. Порядок випуску вантажу з МЛС з метою повернення товару нерезиденту - власнику вантажу або за дорученням цього нерезидента вивезення в іншу країну.

Повернення (або вивезення в третю країну) за ініціативою нерезидента-власника товару, що знаходиться на МЛС (внаслідок зміни контракту, законодавства України, неплатоспроможності одержувача вантажу, розторгнення контракту, помилкової поставки і т.і.) проводиться з оформленням ВМД в митному режимі "транзит", яку заповнює декларант МЛС. Митне оформлення таких вантажів здійснюється виключно за дозволом начальника митниці або його заступника.

У цьому випадку митне оформлення може бути проведено на умовах надання наступних документів:

- заява українського суб"єкта, якій розмістив вантаж на МЛС, з визначенням підстав відправлення вантажу за межі митної території України;

- лист-розпорядження нерезидента - сторони зовнішньоекономічного контракту про відправлення вантажу в іншу країну (або його повернення нерезиденту);

- доповнення до контракту (договору) про внесення змін або розірваня зазначеного контракту;

- лист нового отримувача про готовність прийняти вантаж;

- належним чином заповнена ВМД типу ТР-80;

- заповнений документ контролю доставки вантажу до митниці призначення;

- рахунок-фактура;

- товарно-транспортні документи;

- довідка, видана уповноваженним банком, що підтверджує відсутність розрахунків за зовнішньоекономічним контрактом (договором), на підставі якого вантаж було розміщено на МЛС;

- дозволи інших державних органів (згідно ст.18 Митного кодексу України такими можуть бути органи санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю);

- ксерокопій документів на транспортні засоби, якими проводиться вивезення товарів з МЛС (наприклад: свідоцтво про допущення АТЗ до перевезень під митним забезпеченням, ліцензія на здійснення міжнародних перевезень);

- ксерокопій паспортів перевізників з даними про прописку та гарантійний лист організації-перевізника про доставлення вантажу до митниці призначення;

- інші документи, які можуть бути необхідні для митного оформлення.

Митне оформлення вантажів з МЛС по ВМД в режимі "транзит" проводиться підрозділом (включаючи проходження контролю в групі митних платежів та групі статистики) до зони діяльності якого входить митний ліцензійний склад.

0перація по здійсненню транзиту підлягає контролю до моменту підтвердження ВКДВ інформації про перетин митного кордону України. Ксерокопія ВМД типу ТР-80 додається до ВМД типу ІМ-74 для зняття з контролю та передачі ВМД до архіву ТВВ. У разі повідомлення з ВКДВ про відсутність підтвердження доставки вантажу до митниці призначення, інспектор

приймає заходи щодо виявлення факту порушення митного законодавства або підтвердження факту доставлення вантажу до місця призначення, і в разі порушення митного законодавства складає протокол про порушення митних правил.

3.13. Порядок розміщення на МЛС товарів з метою їх подальшого експорту за межі митної території україни.

Розміщення товарів на МЛС з метою експорту дозволяеться виключно для формування відправки консолідованого вантажу.

Підставою для розміщення експортного вантажу на МЛС є:

- заява власника вантажу;

- ВМД, заповнена відповідно до митного режиму "митний склад" у встановленому порядку;

- зовнішньоекономічний договір;

- дозволи інших контролюючих служб (в разі потреби);

- договір між власником МЛС та власником вантажу на зберігання товарів, що формуються до відправлення;

- інші документи, необхідні для здійснення митного оформлення вивезення товарів згідно з митним режимом "експорт";

- в разі необхідності - лист-узгодження між митницями на проведення митного оформлення.

3а наявністю необхідних підстав проводиться митне оформлення ВМД типу ЕК-74, яка фіксується в окремому журналі реєстрації вантажів на даному МЛС та розміщується до текі з ВМД даного МЛС.

Після формування відправки консолідованого вантажу власник складу проводить декларування товарів із заповненням ВМД на експорт.

В разі, якщо товар розміщується на МЛС за листом-узгодженням між митницями на проведення митного оформлення, підтвердження до митниці, що надавала узгодження для проведення зазначеної операції, надсилається тільки після оформлення експорту товара та надходження інформації з прикордонної митниці про перетин митного кордону України.

Після надходження інформації про перетин консолідованим вантажем митного кордону України, ксерокопія ВМД на експорт додається до ВМД типу ЕК-74, яка знімається з контролю та надається до архіву ТВВ.

3.14. Порядок передекларування вантажів, що зберігаються на МЛСПопулярні роботи

Останні реферети