Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Митний контроль України - Страница 7

Индекс материала
Курсова робота на тему: Митний контроль України
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9

Передекларування вантажу, що знаходиться на МЛС, можливе при умові надання письмової заяви українського власника (або товароотримувача) вантажу у наступних випадках:

а) у разі випуску з МЛС товару за ціною, іншою від ціни на товар, що був розміщений на МЛС за договорами консигнації, агентськими та іншими видами посередницьких договорів, умовами яких передбачається залишення права власності за нерезидентом. Переоформлення ВМД ІМ-74 можливе при наявності документального підтвердження нерезидента-власника вантажу (лист-звернення, інвойс, додаток до договору консигнації) з вказаними новими цінами на товар за дозволом начальника митниці або його заступника. При цьому потрібно обов'язкове отримання довідки про визначення митної вартості, яка надається уповноваженою особою оперативного підрозділу при ТВВ у разі збільшення ціни,або довідки про визначення митної вартості, яка надається відділом тарифів та митної вартості, у разі зменьшення ціни.

б) при наступному виявленні помилки по коду товару згідно з ТН ЗЕД, який вже розміщений на МЛС. Рішення щодо остаточного визначення рішення заявленого коду по ТН ЗЕД приймається начальником митниці або його заступником на підставі класифікаційного рішення відділу тарифів та митної вартості.

в) при зміні українського отримувача товару, якій розміщений на МЛС, в зв"язку з розторгненням контракту та укладанням нерезидентом-власником товару нового контракту переоформлення здійснюється з дозволу керівництва митниці при наявності документального підтвердження (згода нерезидента-власника вантажу на розторгнення попереднього контракту; лист попереднього українського отримувача товару про розторгнення контракту; належним чином оформлені рахунок-фактура та зовнішньоекономічний договір між власником вантажу нерезидентом України та новим українським отримувачем товару; довідка уповноваженого банку про відсутність розрахунків за зовнішньоекономічним договором, на підставі якого вантаж було розміщено на МЛС.

Передекларування у вище перелічених випадках проводиться шляхом складання нової ВМД типу ІМ-74 без анулювання попередньої декларації. В графі 37 нової ВМД зазначається код 7474 ** (де ** - особлівості переміщення товару через митний кордон України), у графі 40 нової ВМД робиться посилення на номер попередньої ВМД типу ІМ-74. Нова ВМД типу ІМ-74 фіксується в окремому журналі реєстрації вантажів на даному МЛС та заноситься до текі контролю ВМД даного МЛС.

Про проведення переоформлення вноситься відмітка у журналах контролю за МЛС. Попередня ВМД типу ІМ-74 підлягає зняттю з контроля та передається до архіву ТВВ.

3.15. Порядок оформлення документального підтвердження для пропуску через митний кордон україни сільськогосподарської продукції (1-24 групи ТН ЗЕД)

Ввезення сільськогосподарської продукції, на яку відсутній сертифікат відповідності Держстандарту Україні, дозволяється виключно на МЛС. При цьому, підставою для пропуску через митний кордон України є обов'язкове попереднє підтвердження для прикордонної митниці факту наявністі МЛС в зоні діяльності КРМ та про можливість розміщення кожної конкретної партії імпортованої сільгоспродукції на цих складах.

Оформлення документального підтвердження здійснюється в такій послідовності:

1. Листи-узгодження на переміщення сільськогосподарських вантажів до КРМ готуються в 3-х примірниках. Перший примірник залишається на контролі в оперативному підрозділі , який контролює діяльність МЛС. Другий залишається в загальному відділі КРМ. Третій примірник листа узгодження надається заявнику на руки для пред'явлення на прикордонну митницю.

2. Суб'єкт зовнішьоекономічної діяльності звертається в оперативний підрозділ КРМ, в якому він акредитований, з листом-узгодженням на переміщення вантажу до КРМ (форма листа-узгодження наведена в Додатку №6). Лист-узгодження повинен бути засвідчений підписом керівника підприємства та власником МЛС. В оперативному підрозділі проводиться перевірка наявності боргів суб"єкта ЗЕД по КРМ та в разі відсутності зауважень робиться запис: "Боргів немає", який засвідчується підписом та ОНП інспектора.

3. У разі наявності питання щодо боргів суб"єкта ЗЕД лист-узгодження повинен бути завізований у відділі по контролю за доставкою вантажів.

4. Лист-узгодження надається до оперативного підрозділу, в зоні діяльності якого знаходиться МЛС. Після перевірки наявності договору між підприємством-імпортером сільскогосподарської продукції та МЛС, в разі відсутності зауважень лист-узгодження візується начальником оперативного підрозділу та один екземпляр ставиться на контроль інспектором, що контролює діяльність МЛС, на якій планується розміщення вантажу.

5. Після проходження всіх необхідних підрозділів КРМ керівник підприємства чи уповноважена ним особа візує повідомлення у начальника КРМ або у його заступника та реєструє у загальному відділі КРМ.

З метою прискорення проходження сільськогосподарських вантажів через митний кордон України, за заявою суб"єкта ЗЕД, загальний відділ КРМ відправляє лист-узгодження у прикордонну митницю факсімільним зв"язком.

6. Після надходження сільськогосподарської продукції до митної зони КРМ та переміщення вантажу на МЛС за ВМД типу ІМ-74, лист-узгодження знімається з контролю та підшивається до ВМД разом з усіма необхідними для митного оформлення документами.

Розміщення сільськогосподарської продукції, яка надійшла до КРМ, дозволяється тільки на МЛС який зазначений у листі-узгодженні.

3.16. Порядок розміщення на МЛС вантажів, що доставляються транспортно-експедиційними організаціями.

У разі розміщення на МЛС вантажу, що переміщується через митний кордон України транспортно-експедиційними організаціями (далі-ТЕО) з використанням автотранспорту, з метою подальшого зберігання на МЛС та завантаження на інший автотранспортний засіб для подальшого доставлення отримувачам в інших населених пунктах України, оформлюються ВМД типу ІМ-74.

ВМД типу ІМ-74 складається (незалежно від фактурної партії товарів) на всі вантажі, що заявлені в загальному транспортному документі (CMR), на кожний окремий транспортний документ (CMR) з поданням окремого ПП на кожного власника вантажу та наведених нижче документів:

1) мотивованої заяви від ТЕО на розміщення товару на МЛС;

2) договору на виконання транспортних послуг між нерезидентом та ТЕО;

3) договору на зберігання вантажу на МЛС;

4) рахунку-фактури, інвойсу;

5) товаросупровідних документів на вантаж (CMR, ТТН, авіа-, залізнична накладна, коносамент та інше);

6) документів контролю доставки;

7) облікової картки суб'єкта ЗЕД;

8) якщо необхідно - інших документів.

У ВМД типу ІМ-74 в гр.8 зазначаються дані про МЛС та отримувача товару, в гр.9 зазначаються дані про МЛС.

При розміщенні товару на МЛС ВМД типу ІМ-74 складається на кожний окремий транспортний документ (CMR, ТТН), при цьому на кожний окремий транспортний документ надається ПП на власників вантажу, у товаросупровідних документах має бути зазначена вся необхідна інформація щодо:

- відправника (гр.1 CMR);

- отримувача (гр.2 CMR);

- перевізника-ТЕО (гр.16 та 23 CMR);

- експедитора (гр.13 CMR);

- найменування МЛС та його адреса для вивантаження товару.

У разі відсутності даних про експедитора-ТЕО та МЛС в товаросупровідних документах товар розміщується на МЛС з складанням ВМД типу ІМ-74 в загальному порядку (п.11.2." Порядок розміщення вантажів на МЛС.").

Після оформлення ВМД типу ІМ-74 на консолідований вантаж, розміщений на МЛС, інформація по результатах проведення митного оформлення передається інспектору ВКДВ при даному ТВВ. Інспектор доповідає рапортом начальникам ТВВ за місцем оформлення ПП про номери ПП, по яким зняти з контролю вантажі, та номери ВМД типу ІМ-74 по цих вантажах.

У разі направлення вантажу з МЛС на адресу отримувача ТЕО, яке забезпечує доставлення вантажу до митниці призначення, несе відповідальність за доставлення вантажу в зону діяльності іншої митниці на адресу кінцевого отримувача, який був зазначений у гр.2 CMR при розміщенні вантажу на МЛС. При цьому до ТВВ, який контролює діяльність МЛС, надаються такі документи:

- довіреність від одержувача на право перевезення вантажу (на громадянина України), або договір перевезення (рахунок-фактура) та доручення на представника перевізника при здійсненні перевезень транспортною організацією;

- рахунок-фактуру (інвойс);

- внутрішній товаросупровідний документ з відмітками відправника (МЛС) та перевізника.

ВМД типу ІМ-74 знімається з контролю тільки при надходженні підтвердження про митне оформлення товару в митниці призначення. Ксерокопії документів, що підтверджують проведення митного оформлення (примірник ВМД, оформленої митницею призначення та товарно-транспортні накладні) додаються до ВМД типу ІМ-74, яка передається до архіву ТВВ.

3.17. Звітність про зберігання товарів.

Власник митного складу повинен на початку кожного місяця (до п"ятого числа) надавати до ТВВ КРМ, до зони діяльності якого входить МЛС, наступні звіти про товари, які зберігаються на складі:

а) Звіт про товари, які зберігаються на митному ліцензійному складі з відміткою про граничний термін зберігання. Під строком зберігання мається на увазі будь-який строк, що обмежує зберігання товару на МЛС: строк придатності товару (для товарів, які мають такий строк) та кінцевий строк зберігання (згідно договору на зберігання між власником МЛС та власником вантажу);

б) Звіт про товари, які зберігаються на МЛС та за зберігання яких власник товару не сплачує кошти власнику складу більше 3-х місяців.

У звіті повинні бути зазначені такі відомості:

- номер і дата ВМД при надходженні товару на склад;

- найменування товару та код товару згідно ТН ЗЕД;

- кількість товару при надходженні;

- кількість товару, випущеного зі складу;

- номер і дата ВМД при випуску товару зі складу або номер документа контролю доставки.

За наявності достатніх підстав митний орган може зобов'язати власника МЛС дати позачерговий звіт про товарообіг на МЛС, про що власник МЛС має бути повідомлений письмово.

3.18. Перевірка діяльності МЛС.

Перевірка діяльності митного ліцензійного складу здійснюється комісією, яка створюється на підставі наказу начальника Київської регіональної митниці. У разі необхідності можливе створення комісії на виконання розпорядження начальника підрозділу, в зоні діяльності якого розташований МЛС. Комісією по перевірці роботи МЛС проводиться перевірка наступних документів :

- пакету установчих документів на право відкриття та експлуатації МЛС (ліцензія, статут, установчий договір, свідоцтво про реєстрацію тощо);Популярні роботи

Останні реферети