Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Митний контроль України - Страница 8

Индекс материала
Курсова робота на тему: Митний контроль України
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9

- перевірка технічного стану складських приміщень МЛС на відповідність їх вимогам "Положення про відкриття та експлуатації МЛС", наказу ДМСУ від 31.12.9бр № 592;

- перевірка складських документів : журналу реєстрації приймання вантажів на МЛС та випуску з нього, журналу відкриття та закриття складу;

- перевірка перерахування коштів на розрахунковий рахунок митного органу за митне оформлення вантажів.

- перевірка правильності декларування товарів митними брокерами МЛС (заповнення декларацій, інших документів);

- перевірка здачі звітності митниці (до 5 числа місяця, наступного за звітним) про товари, що зберігаються на МЛС.

- перевірка інших документів, що входять в компетенцію митних

органів.

За результатами перевірки складається Акт перевірки, який доводиться до власника МЛС та керівництва ТВВ, який контролює діяльність даного МЛС, під особистий розпис керівників.

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА:

1. "КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ" Закон № 254к/96-ВР від 1996.06.28

2. Митний кодекс України(Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України:

від 17 червня 1992 року N 2468-XII,

від 28 січня 1994 року N 3892-XII,

від 28 лютого 1995 року N 75/95-ВР,

від 17 червня 1997 року N 354/97-ВР,

Декретами Кабінету Міністрів України

від 29 грудня 1992 року N 21-92,

від 11 січня 1993 року N 4-93)

3. Про зовнішньоекономічну діяльність, Закон України (Із змінами і доповненнями, внесеними

Законами України

від 19 лютого 1992 року N 2139-XII,

від 1 лютого 1994 року N 3898-XII,

від 15 лютого 1995 року N 68/95-ВР,

від 28 лютого 1995 року N 75/95-ВР,

від 2 березня 1995 року N 82/95-ВР,

від 14 березня 1995 року N 90/95-ВР,

від 22 грудня 1998 року N 335-XIV,

від 21 жовтня 1999 року N 1182-XIV,

від 23 березня 2000 року N 1595-III

Постановами Верховної Ради України

від 12 травня 1992 року N 2330-XII,

від 23 червня 1992 року N 2489-XII,

Декретами Кабінету Міністрів України

від 9 грудня 1992 року N 6-92,

від 11 січня 1993 року N 4-93,

від 12 січня 1993 року N 6-93,

від 19 лютого 1993 року N 15-93,

від 17 березня 1993 року N 25-93

4. “Порядок митного оформлення товарів, що переміщуються через митні ліцензійні склади транспортних та транспортно-експедиційних організацій”, затверджений Наказом Державної митної служби України від 4 грудня 1999 року N792 “Про затвердження Порядку митного оформлення товарів, що переміщуються через митні ліцензійні склади транспортних та транспортно-експедиційних організацій “, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 грудня 1999 р. за N 902/4195

5. "Про затвердження Положення про відкриття та експлуатацію митних ліцензійних складів", Наказ Державної митної служби України від 31 грудня 1996 р. N 592

6. "Щодо зберігання товарів на митних ліцензійних складах",

ЛИСТ Державної митної служби України від 24.03.99 р. N 10/1-869-ЕП

7. "Про впорядкування діяльності митних ліцензійних складів",

ПОСТАНОВА КМУ від 2 грудня 1996 р. N 1446

8. "Про впорядкування діяльності митних ліцензійних складів",

ПОСТАНОВА КМУ від 14 серпня 1996 р. N 954

9. "Про терміни зберігання товарів на митних ліцензійних складах"

Наказ Державної митної служби України від 29 травня 1997 року N 238

10. " Про затвердження Порядку заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митних режимів експорту, імпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгівлі"

Наказ Державної митної служби України від 30 червня 1998 року N 380, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 липня 1998 р. за N 469/2909

11. "Про затвердження Порядку справляння митних зборів, які нараховуються за вантажною митною декларацією",

Наказ Державної митної служби України від 23 червня 1998 року N 363, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 липня 1998 р. за N 443/2883

12. "Про затвердження Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територію України окремих видів товарів",

Наказ Державної митної служби України від 4 травня 1998 року N 267,

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 травня 1998 р. за N 339/2779

13. "Про введення в дію "Типової технології оформлення вантажів під митний контроль",

Наказ КРМ від 16 лютого 1999р. № 82

14. "Про затвердження Тимчасової технології митного оформлення вантажів, що надходять та зберігаються на митних ліцензійних складах",

Наказ КРМ від 03.12.1999р. № 803

15. Комп"ютерна правова система "ЛІГА: Закон", версія 7.1.6.

16. Украинская таможня, справочник – 95, составление и общая редакция М.С. Муравьева, изд. «Либра», Киев, 1995г.

17. "Щодо застосування положень наказу Держмитслужби від 04.12.99 N 792 [про Порядок митного оформлення товарів, що переміщуються через митні ліцензійні склади транспортних та транспортно-експедиційних організацій]", ЛИСТ Державної митної служби України від 02.02.2000 р. N 10/1-308-ЕП

18. "Про перереєстрацію митних ліцензійних складів на 2000 рік", ЛИСТ Державної митної служби України від 11.11.1999 р. N 10/1-3549-ЕП

19. "Про порядок відкриття митних ліцензійних складів у межах Києва", Наказ Державної митної служби України від від 25 листопада 1999 року N 763

20. "Щодо порядку визначення митної вартості товарів, які надходять на митний ліцензійний склад на умовах консигнації", ЛИСТ Державної митної служби України від 08.06.99 р. N 14/1-1702-ЕП

21. “Про сприяння зовнішньоекономічній діяльності”, ПОСТАНОВА КМУ

від 14 квітня 1999 р. N 593

22. “Про порядок відкриття митних ліцензійних складів у межах Києва”,

НАКАЗ Державної митної служби України від 25 листопада 1999 року N 763

23. “Про Тимчасове положення про порядок пропуску товарів, майна та транспортних засобів”, Наказ ДМК України №7 від 1991.12.30 (Із змінами і доповненнями, внесеними

наказами Державного митного комітету України

від 14 травня 1992 року N 94,

від 26 листопада 1993 року N 310,

від 3 травня 1994 року N 122,

від 21 травня 1996 року N 214,

наказом Державної митної служби України від 16 грудня 1998 р. N 784,

листом Державної митної служби України від 19 березня 1997 року N 11/3-2407)

Додаток № 1 АКТ про прийняття-передання товарів (предметів) на зберігання під митним контролем

АКТ

про прийняття-передання товарів (предметів) на зберігання під митним контролем

N _

від " _" р.

Мною, _,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи митного органу; назва митного органу)

у присутності _ -

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

представника підприємства (або посередника) _,

(назва підприємства)

яке передає товари на зберігання під митним контролем,

_ -

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

представника підприємства (власника складу) _,

(назва підприємства)

яке приймає товари на зберігання під митним контролем,

знято пломбу N з , реєстрац. N ,

(вид транспортного засобу)

проведено митний огляд вантажу, який надійшов з _,

(країна відправлення)

за документом контролю доставки N _, виписаним митницею.

При митному огляді встановлено, що кількість місць товарів

даним, зазначеним у

(відповідає, не відповідає)

товарно-транспортній накладній _,

книжці МДП ,

комерційному рахунку .

Нижчеперелічені товари (предмети) прийнято на зберігання під митним контролем на склад за адресою: _ на строк до " " _ р. за договором на зберігання товару від N .

N з/п

Назва (особливі ознаки предметів)

Кількість (вага)

1

2

3

Примітка.

Представнику підприємства _

(назва підприємства)

_,

(прізвище, ім'я, по батькові особи, відповідальної за зберігання товарів)

який мешкає за адресою: ,

паспорт: серія N , виданий _" " р. роз'яснено положення митного законодавства, що регламентують питання зберігання товарів (предметів) підприємством під митним контролем і відповідальність за порушення цих положень (статті 110, 111, 112 Митного кодексу України).

На склад накладено митне забезпечення N та пломба власника складу N .

Товари (предмети) на

зберігання під митним

контролем передав

(підпис, прізвище, ініціали)

Товари (предмети) на

зберігання під митним

контролем прийняв

(підпис, прізвище, ініціали)*

 

Гербова печатка підприємства, яке прийняло товар на зберігання

 

 

Посадова особа митного органу

(підпис, прізвище, ініціали)

Відтиск штампу

"Під митним контролем"  

 

Копію акта отримав:

_ " _" р.

(підпис)

 
 

_ " _" р.

(підпис)

 
           
<

Популярні роботи

Останні реферети