Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Митний контроль України - Страница 9

Индекс материала
Курсова робота на тему: Митний контроль України
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
/p>

* Підписує керівник підприємства - власника складу або особа, ним уповноважена.

Додаток № 2 ЗАЯВА на оформлення вантажу на зберігання під митним контролем

Начальнику _

(назва митного органу)

ЗАЯВА

Підприємство

(повна назва підприємства)

код за ЄДРПОУ

адреса:

тел.

Банківські відомості:

Банк

(назва банку, адреса)

р/р _ МФО _

в/р _ МФО _

Акредитаційний N _ від " " _ р.

просить Вашого дозволу на оформлення вантажу

_,

(назва вантажу)

що надійшов на нашу адресу за:

документом контролю доставки

контрактом

товаросупровідними документами

на зберігання під митним контролем

на складі підприємства _

(назва підприємства)

за адресою: , у зв'язку з

З правилами зберігання вантажів під митним контролем та, зокрема, статтями 110, 111, 112, 118 _ Митного кодексу України ознайомлені.

Зобов'язуємося надати декларацію-зобов'язання на 15-й день перебування товарів під митним контролем, якщо в цей термін товар не буде заявлений у певний митний режим, а саме до " _" р.

Примітки: _

Керівник підприємства _

Головний бухгалтер _

М. П.

Розміщення товару на зберігання під митним контролем дозволено

" _" р.

 

(посада, підпис, прізвище, ініціали посадової особи митного органу)

Додаток № 3. Зразок листа-узгодження щодо переміщення вантажу між МЛС, які розташовані у зоні діяльності КРМ.

 

Зразок листа-узгодження

щодо переміщення вантажу між МЛС,

які розташовані у зоні діяльності КРМ.

Начальнику ТВВ- КРМ

де знаходиться вантаж

Начальнику ТВВ- КРМ

куди переміщується шантаж

Підприємство

назва підприємства, юридична та фактична адреса підприємства, код ЕДРПО

р\р № МФО

в\р № _ МФО

Просить Вашого дозволу на переміщення вантажу

назва вантажу, код ТН ЗЕД, кількість та вартість товару

який зберігається на МЛС

назва МЛС, його фактична адреса та номер ліцензії на відкриття МЛС

на підставі:

ВМД типу ІМ-74 від " " _ р. №

(перелік ВМД типу ІМ-74)

CMR від " " _ р. №

(перелік товаросупровідних документів)

інвойсу від " " _ р. №

(перелік інвойсів)

на митний ліцензійний склад

назва МЛС, його фактична адреса та номер лщенїії на відкриття МЛС

на підставі договору на зберігання від " " _ р. №

з МЛС

на який планується розмістити вантаж

Доставлення вантажу до МЛС призначення гарантуємо:

Керівник МЛС призначення _ " _"

М.П.

ТВВ- КРМ не заперечує проти переміщення вантажу

де знаходиться вантаж

з МЛС

назва МЛС, з якого відправляється вантаж з метою розміщення на інший МЛС

Після оформлення ВМД типу ІМ-74 прошу надійслати через загальний відділ КРМ копії цих декларацій.

Інспектор Начальник відділу _

підпис та ОНП підпис

ТВВ- КРМ не заперечує проти переміщення вантажу

куди переміщується вантаж

на МЛС

назва МЛС на який планується розміщення вантажу

з метою його подальшого митного оформлення за ВМД типу ІМ-74

Інспектор _ Начальник відділу _

підпис та ОНП підпис

Додаток № 4. Зразок листа-узгодження на перевезення вантажу в інши митні органи для проведення митного оформлення.

 

Зразок листа-узгодження

на перевезення вантажу в інши митні органи

для проведення митного оформлення.

Начальнику _митниці

за місцем розташування суб"єкта ЗЕД

Начальнику _митниці

за місцем знаходження МЛС, на якому зберігається вантаж

Підприємство

назва, юридична та фактична адреса, код ЕДРПО

розрахунковий рахунок в банку

номер рахунку назва банку

просить направити вантаж

код ТН ЗЕД, назва вантажу, кількість вантажу та повні відомості

в митницю для проведення митного оформлення

назва митниці

Додаткові умові та відомості:

Керівник підприємства

підпис, прізвище, ініціали

М.П.

Додаток № 5. Лист-узгодження щодо пропуску вантажу через митний кордон України сільськогосподарської продукції з метою подальшого розміщення на МЛС.

 

Лист-узгодження

щодо пропуску вантажу через

митний кордон України сільськогосподарської

продукції з метою подальшого розміщення на МЛС.

1. Назва підприємства _

код ЕДРПО _

юридична та фізична адреса

2. Банківські відомості _

назва банку та його адреса

р\р № _ МФО _

в\р № _ МФО _

3. Згідно з контрактом від " " _р. № _ просимо

Вас дозволити направити вантаж до ТВВ № Київської регіональної митниці для доставки та розміщення товару в режимі митного ліцензійного складу.

назва вантажу _ код ТН ЗЕД

кількість вантажу _

характер угоди за зовнішньоекономичним контрактом

код класифікатора

митний режим з митниці

код класифікатора назва прикордонної митниці

4. Повідомляємо також наступні відомості:

картка акредитації у підрозділі № від " " р.

довідка про декларування валютних коштів № _

договор підприємства з МЛС, на якому буде розміщений вантаж

назва МЛС

власник МЛС підпис

М.П.

5. Товаросупровідні документи:

Керівник підприємства _

М.П.

Київська регіональна митниця підтверджує дане повідомлення.

Начальник (або його заступник) митниці _

М.П.

 

Курсова робота на тему: Митний контроль УкраїниПопулярні роботи

Останні реферети