Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Облік заробітної плати на підприємствах України - Страница 11

Индекс материала
Курсова робота на тему: Облік заробітної плати на підприємствах України
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13

При перевірці бухгалтерії на наявність виконавчих листів державним виконавцем складається акт про перевірку, у якому зазначаються кількість виконавчих документів, порушення при проведенні стягнення, пропозиції щодо виконання стягнень тощо. Акт підписується державним виконавцем і посадовою особою, відповідальною за проведення стягнень за виконавчими документами.

Згідно зі ст. 128 КЗпП при кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх утримань не може перевищувати 20%, а у випадках, окремо передбачених законодавством, — 50% заробітної плати, яка належить до виплати працівникові. При утриманнях із зарплати за декількома виконавчими листами за працівником у будь-якому разі повинно бути збережено 50% зарплати.

Зазначені обмеження не поширюються на утримання з заробітної плати при відбуванні виправних робіт і стягненні аліментів на неповнолітніх дітей. Постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.93 р. N 146 (з урахуванням змін і доповнень, внесених постановами Кабінету Міністрів України від 27.09.95 р. N 759, від 24.01.2000 р. N 135) затверджено Перелік видів заробітку, що підлягають обліку при відрахуванні аліментів:

• основна заробітна плата;

• усі види доплат і надбавок до заробітної плати;

• грошові і натуральні премії;

• оплата за понаднормову роботу, за роботу у святкові, неробочі і вихідні дні;

• винагорода за підсумками року і за вислугу років;

• допомога з державного соціального страхування, по безробіттю, доплати до допомоги виплачуються за рахунок підприємств;

• пенсії, стипендії;

• доходи від підприємницької діяльності;

• гонорари, що підлягають державному соціальному страхуванню;

• заробітна плата в усіх випадках збереження середнього заробітку;

• заробітна плата за відпустку, компенсація за невикористану відпустку за декілька років;

• інші види заробітку.

У Переліку наведено кінцевий перелік виплат, з яких утримання аліментів не здійснюється:

• вихідна допомога при звільненні;

• матеріальна допомога в неоподатковуваному розмірі;

• компенсаційні суми, що виплачуються за амортизацію інструментів і знос одягу;

• вартість безкоштовного надання квартир і комунальних послуг;

• допомога у зв'язку з народженням дитини;

• державна допомога на поховання;

• державна допомога багатодітним і матерям-одиначкам;

• державна допомога, що виплачується на неповнолітніх дітей у період розшуку їхніх батьків;

• вартість виданого безкоштовного обмундирування і натурального постачання (або їх грошової компенсації);

• дотації на обіди, вартість путівок у санаторії і будинки відпочинку за рахунок фонду споживання;

• компенсаційні виплати при відрядженнях і переведенні на роботу в іншу місцевість;

• польове забезпечення, надбавки до заробітної плати, що виплачуються замість добових і квартирних;

• матеріальна допомога особам, що втратили право на допомогу по безробіттю;

• допомога по вагітності і пологах, допомога на лікування;

• компенсація за невикористану відпустку, крім випадків одержання компенсації за відпустку, не використану протягом кількох років.

Утримання аліментів здійснюється із сум заробітку за мінусом прибуткового податку, що утримується з нього Доставка грошових переказів одержувачу аліментів здійснюється за рахунок платника аліментів (тобто за рахунок зарплати платника).

Схему бухгалтерських записів наведено нижче.

N

Зміст операції

Дт

Кт

1

Утримання з заробітної плати: — аліментів

— адміністративного штрафу

661 "Розрахунки по заробітній платі" 661 "Розрахунки по заробітній платі"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами" 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

2

Виплата аліментів одержувачу з каси підприємства

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

ЗОЇ "Каса в національній валюті"

3

Перерахування утриманого адміністративного штрафу

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

“Вісник податкової служби України”

2. 2. Натуральна оплата праці

Часткова виплату заробітної плати натурою

У період тотальних неплатежів великого поширення набула така форма оплати праці, як натуроплата. Законом України "Про оплату праці" (ст. 23 КЗпП) визначено форми виплати заробітної плати. Заробітна плата на території України виплачується в грошових знаках, що мають законний обіг на території України. Виплата заробітної плати у формі боргових зобов'язань і розписок або в будь-якій іншій формі заборонена.

Як виняток колективним договором може бути передбачено часткову виплату заробітної плати натурою (за цінами, не нижчими за собівартість) у тих галузях або за тими професіями, де така виплата, еквівалентна за вартістю оплаті праці у грошовому виразі, є звичайною або бажаною для працівників, за винятком товарів, перелік яких встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.93 р. N 244. Виплата зарплати власною продукцією або покупними товарами, якщо їх включено до Переліку, є порушенням законодавства про працю.

Якщо працівник звернеться до адміністрації з проханням відпустити йому товари, придбані з метою подальшої реалізації, або продукцію власного виробництва, то підстав відмовити йому у вас немає. У такому разі необхідна наявність заяви від працівника із зазначенням конкретних товарів і проханням вирахувати їх вартість із належної до видачі заробітної плати.

Особливий інтерес до здійснення виплат у натуральній формі в даний час пов'язаний також і з тим, що натуральна оплата праці стала єдиною альтернативою для підприємств, що мають податкову заборгованість, виплатам по оплаті праці коштами.

У відповідності зі ст. 23 Закону про оплату праці заробітна плата робітникам підприємств на території України виплачується в грошових знаках, що мають законне обертання на території України. Виплата заробітної плати у формі боргових зобов'язань і розписок або будь-який інший формі, у тому числі в іноземній валюті, забороняється.

Колективним договором, у якості винятки, може бути передбачена часткова виплата заробітної плати натурою (по цінах не нижче собівартості) у тих галузях і по тим професіям, де така виплата, еквівалентна по вартості оплаті праці в грошовому вираженні, є звичайної і бажаної для робітників, за винятком товарів, перелік яких установлений постановою КМУ від 03.04.93 р. № 244, із змінами, внесеними постановою КМУ від 03.04.96 р. № 400.

Перелік товарів, не дозволених для виплати заробітної плати в натуральному виді такий:

1. Зброя, та інша продукція військового призначення, що випускаються підприємствами оборонної промисловості.

2. Продукція, що має стратегічне значення по переліку, встановлюваному актами законодавства.

3. Вибухові й отруйні речовини, наркотичні засоби.

4. Товари виробничо-технічного призначення.

5. Нафта і нафтопродукти.

6. Продукція хімічної промисловості, мінеральні добрива.

7. Продукція целюлозно-паперової промисловості.

8. Будівельні матеріали і вироби з них.

9. Лісоматеріали (крім матеріалів, отриманих під час лісозаготівель.

10. Товари медичної, фармацевтичної і мікробіологічної промисловості.

11. Шляхетні метали і дорогоцінні камені, вироби з них.

12. Всі види алкогольних напоїв, включаючи спирт та виноматеріали.

13. Непродовольчі товари народного споживання.

14. Продовольчі товари народного споживання промислової переробки, крім цукру, призначеного для розрахунків із сільськогосподарськими підприємствами і насінними заводами, і водіями автотранспортних організацій, робітниками залізничного транспорту, що забезпечують перевезення цукрового буряка.

15. Продукція переробки ефірно-маслинних культур, крім рослинної олії, призначеного для розрахунків із робітниками сільськогосподарських підприємств.

16. Кокони шовкопряда.

17. "Махорка, тютюн і тютюнові вироби.

18. Продукція звірівництва, хутро.

19. Шерсть (сировина).

20. Шкіра і шкірсировина.

21. Сировина льна, коноплі, бавовни для текстильної промисловості.

22. Лікарські рослини, рицин, хміль, мак.

23. Коренеплоди цукрового буряка і продукція їхньої переробки.

24. Продукція насінництва.

25. Продукція бджільництва, крім меду.

26. Племінне поголів'я тварин.

Оподатковування натуроплати відповідно до чинного законодавства істотно відрізняється від оподатковування заробітної плати, виплаченої коштами.

Роздивимося порядок обкладення натуроплати, зокрема податком із додаткової вартості і податком із прибутку, прибутковим податком, зборами в Пенсійний фонд, у фонд соціального страхування, у тому числі на випадок безробіття.

Що стосується оподатковування операцій ПДВ по видачі натуроплати робітникам ПДВ, то відповідно до п. 4.2 ст. 4 Закону про ПДВ у випадку здійснення операцій по натуральних виплатах у рахунок оплати праці фізичним особам, що перебувають у трудових відношеннях із підприємством, база оподатковування визначаються виходячи з фактичної ціни операції, але не нижче звичайні ціни.

Таким чином, у випадку якщо натуроплата провадиться продукцією власного виробництва, то числення суми податкових зобов'язань по ПДВ повинно провадитися виходячи з відпускної ціни виробленої продукції. Те ж стосується і числення валового прибутку, тобто не зависимо від того, провадиться натуроплата по собівартості виробленої продукції або виходячи з її відпускної ціни, сума валового прибутку повинна відповідати відпускній ціні виробленої продукції (без ПДВ).

Аналогічна ситуація й у випадку видача натуроплати продукцією інших підприємств. Податкові зобов'язання по ПДВ і валовий прибуток визначаються виходячи з ціни її придбання (звичайної ціни). Відповідно до п. 11.16 ст. 11 Закону про ПДВ до 1 січня 2002 року звільняються від оподатковування в порядку, передбаченому п. 5.1. ст. 5 Закону про ПДВ, операції по видачі сільськогосподарської продукції власного виробництва підприємств-виробників сільськогосподарської продукції фізичним особам, що знаходяться в трудових відношеннях із підприємством-виробником сільськогосподарської продукції, відповідно до фактично відпрацьованого часу, але не більш 70 грн. у розрахунку на повний календарний місяць.

Проте п. 12 Указу Президента України «ПРО деякі зміни в оподатковуванні» від 07.08.98 р.


Популярні роботи

Останні реферети