Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Сутність страхового ринку в Україні - Страница 4

Индекс материала
Курсова робота на тему: Сутність страхового ринку в Україні
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12

8,8

8,4

8,0

у сільській місцевості

13,8

12,7

11,1

10,7

10,3

Кількість померлих всього

12,1

12,1

15,4

15,2

14,9

у міських поселення

10,1

10,2

13,6

13,3

12,9

у сільській місцевості

15,9

16,1

19,1

19,2

19,0

Природний приріст населення всього

2,9

0,6

-5,8

-6,1

-6,2

у міських поселення

5,5

2,5

-4,8

-4,9

-4,9

у сільській місцевості

-2,1

-3,4

-8,0

-8,5

-8,7

Крім основних причин смертності за віком і хворобами зростає смертність населення від нещасних випадків, вбивств, випадкових отруєнь, самогубств. Так, якщо в 1990 р. на 100 тис. населення припадало всього 98,4 чоловіка померлих, то в 1997 р. вже 147,3 чоловіка, в тому числі відповідно випадкових отруєнь 17,5 і 29,2; самогубств — 20,6 і 29,5; вбивств — 4,9 і 13,0 чоловік.

Зростає рівень безробіття населення. Якщо в 1995 р. кількість безробітних становила 1,4 млн. чоловік (5,6%), то в 1997 р. вже 2,3 млн. чоловік (8,9%). При цьому найбільшим рівнем безробіття відзначається Львівська (12,7%), Закарпатська (12,2%), Кіровоградська (11,5%), Івано-Франківська (11,4%), Запорізька (11,3%) та Рівненська (11,2%) області. Із загальної кількості безробітних в 1997 р. (2,3 млн. чоловік) звільнені у зв’язку з реструктуризацією виробництва та скороченням штатів становили 38,4%, за власним бажанням — 28,4%, непрацевлаштовані після закінчення навчальних закладів — 17,5%. Як бачимо соціально-економічна ситуація в державі обумовлює значну кількість різного роду ризиків і створює велике страхове поле для страховиків перш за все серед населення.

Відносно юридичних осіб різних галузей народного господарства необхідно наголосити на зменшенні виробництва товарів народного споживання та виробництва продовольства (табл. 4 і 5).

Таблиця 4. Індекси виробництва товарів народного споживання в Україні, в % (дані Держкомстату України)

Види товарів

1985 = 100

1990 = 100

1997

 

1990

1995

1996

1997

1995

1996

1997

до 1996

Товари народного споживання

129

57

47

41

45

37

32

88

в т.ч. продукти харчування

121

58

50

41

48

41

34

82

алкогольні напої

117

84

62

70

72

53

60

113

Непродовольчі товари

143

46

34

33

32

24

23

97

з них товари легкої промисловості

117

26

20

18

23

17

16

92

непродовольчі това-ри без товарів легкої промисловості

162

62

46

46

38

28

28

99

Таблиця 5. Виробництво продовольчих товарів на душу населення України, кг (дані Держкомстату України)

Види продовольства

1985

1990

1995

1996

1997

1

2

3

4

5

6

М’ясо, включаючи субпродукти 1 категорії (промисловий виробіток)

46,3

53,2

18,6

14,9

11,0

Ковбасні вироби

15,1

17,3

5,4

4,2

4,1

М’ясні напівфабрикати

4,9

5,7

0,8

0,5

0,4

Тваринне масло

7,7

8,6

4,3

3,2

2,3

Жирні сири (включаючи бринзу)

3,3

3,5

1,4

1,2

0,9

< /p>

Продовження табл. 5

1

2

3

4

5

6

Продукція з незбираного молока (у перерахунку на молоко)

11,7

123,9

25,1

17,9

13,0

Маргаринова продукція

5,4

5,6

2,1

1,7

1,7

Цукро-пісок

122,7

130,9

75,6

64,5

40,1

Олія

16,6

20,6

13,5

13,8

10,0

Консерви, умовних банок

78,1

93,2

28,0

19,8

22,4

в т. ч.плодоовочеві

62,4

74,5

20,1

12,0

15,3

Хліб і хлібобулочні вироби

144,3

129,1

79,8

67,5

60,2

Кондитерські вироби

18,1

21,4

6,1

5,5

6,4

в т.ч. цукристі

18,1

13,0

3,6

3,5

4,1

Макаронні вироби

6,5

6,9

4,3

3,4

2,8

Мінеральні води, л

8,1

10,5

3,2

2,9

4,2

Безалкогольні напої, л

19,1

29,0

7,2

7,0

8,4

Сіль (видобуток)

157,5

160,1

55,6

55,7

51,7

Дані таблиць 4 і 5 опосередковано свідчать про те, що зниження рівня виробництва продукції призводить до зменшення надходжень грошових коштів підприємств і порушень в забезпеченні населення основними продуктами харчування. Це обумовлює також втрату потенційних клієнтів для страховиків.

Така ситуація обумовлює різні тенденції в розвитку особистого, майнового та інших видів страхування. Наприклад, тенденція до

зростання кількості правопорушень і посягання на власність громадян (в рік відбувається до 500 тис. зареєстрованих злочинів) обумовлює бажання власників захистити її. Приватизація ж громадянами більше 2 млн. квартир (9% житлового фонду) дала підстави і для розвитку добровільного страхування квартир на випадок їх вимушеного ремонту залежно від різних ризикових ситуацій.

Розвиток страхування стимулюється також зростаючим попитом на захист від численних ризиків в умовах економічної нестабільності, яка супроводжується збільшенням аварійності на виробництві (125 тис. в рік, у тому числі 2,6 тис. із смертельними наслідками), травматизм на підприємствах (до 130 тис. в рік, у тому числі 27 тис. на смерть), зростанням злочинності і зниженням реального життєвого рівня мільйонів людей, особливо пенсіонерів при мізерних пенсіях. Задоволення цього попиту в нормальних умовах може стати прибутковою справою, а в ненормальних умовах стати справою сумнівного бізнесу, оскільки не будуть виконані зобов’язання перед страхувальниками.

Не останню роль в негативному ставленні страхувальників до страхування відіграє бажання страховиків якомога скоріше зібрати значний капітал за рахунок підвищення тарифів і не виплат страхового відшкодування. Наприклад, останнім часом добровільне особисте страхування стає непопулярним серед населення. Такий стан пояснюється певними причинами:

  • інфляція і невпевненість в майбутньому. Як правило договори по особистому страхуванню укладаються на тривалий строк — 3, 5, 10 і більше років.

Популярні роботи

Останні реферети