Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Формування та зміцнення дохідної бази державного бюджету України - Страница 14

Индекс материала
Курсова робота на тему: Формування та зміцнення дохідної бази державного бюджету України
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
Страница 17
Страница 18
Страница 19
Страница 20
Страница 21
Страница 22
Страница 23
Страница 24
Страница 25
Страница 26
Страница 27
Страница 28
Страница 29
Страница 30
Страница 31
Страница 32
Страница 33
/p>

Джерело:Державне Казначейство України, Група фіскального аналізу

Висновок:

Однією з головних причин, яка пояснює низький рівень податкових надходжень, є нестабільність податкового законодавства. Під тягарем бюджетного дефіциту податкове законодавство втрачає стабільністьі ввступає у суперечливість із продекларованими принципами. Зокрема, зміни та поправки до окремих законів протягом року приймались так часто, що зорінтуватися в них було важко.

Податкова система нині набула відвертого фіскального характеру і перетворилася на гальмо у процесі виходу України з кризового стану.

Цей висновок підтвержується хоча б тим,що фактичні податкові ставки в Україні є вищими, ніж ставки у країнах Західної Європи, США та Японії. Високий рівень оподаткування є причиною багатьох проблем: брак ліквідності, податкова заборгованість, бартер, перехід у тіньову економіку та невихід з неї, низький рівень інвестицій, повільна реструктуризація економіки, значне субсідування народного господарства.

За оцінками експертів Гарвардського інституту, оптимальний рівень середньої ставки оподаткування в Україні має становити близько 10 – 14 відсотків ВВП, включаючи Пенсійний фонд. У першому ж півріччі ц.р. ставка оподаткування становила 39,1 відсотка. Поділяючи думку експертів Гарвардського інституту, потрібно додати, що таке навантаження на вітчизняного виробника створило умови, за яких податкові надходження не задовольняють потреби бюджету на фінансування його витрат.

Податки безпосередньо пов’язані з розподільною функцією в частині перерозподілу вартості створеного ВНП між державою і юридичними та фізичними особами. Одночасно вони вистурпють метедом централізації ВНП у бюджеті на загальносуспільні потреби. Виконуючи таким чином фіскальну функцію.

Фіскальна функція є важливою у характеристиці сутності податків, вона визначає їхнє суспільне призначення. З огляду на цю функцію держава повинна отримувати не просто достатньо податків, але, головне, - надійних.Податкові надходження повинні бути постійними, стабільними, рівномірно розподілятися в регіональному розрізі. Постійність означає, що податки повинні надходити до бюджету не у вигляді разових пдатежів з невизначеними термінами, а рівномірно протягом бюджетного року в чіткр встановлені строки. Оскільки призначення податків полягає у забезпеченні витрат держави, то терміни їх сплати мають бути погоджені з термінами фінансування видатків бюджету. Стабільність надходжень визначається високим рівнем гарантій того, що передбачені Законом про бюджет на поточний рік доходи будуть отримані у повному обсязі. Рівномірність розподілу податків у теріторіальному розрізі необхідна для забезпечення достатніми доходами всії ланок бюджетної системи. Без цього виникає потреба в значному перерозподілі коштів між бюджетами, що зменшує рівень автономності бюджету, степінь регіонального самоврядування і самофінансування.

Діаграма1.

2.2.Аналіз неподаткових надходжень до Державного бюджету України.

У доходах бюджету виділяється група так званих неподаткових платежів.

Неподаткові доходи визначаються законами України про державний бюджет України і постановами Кабінету Міністрів України, включаються до Класифікації доходів і видатків державного та місцевих бюджетів і справляється на підставі відповідних подожень.

Відмінність між ними і податками, а також податковимим платежами дуже проста і виходить із їхнього функціонального призначення. Податки й податкові платежі із самого початку створюються як фіскальні інструменти формування бюджету. Неподаткові платежі такого значення не мають. У них може бути досить різноманітна роль, ніяк не пов’язана з бюджетом. Спрямування таких неподаткових надходжень до бюджету визначається одним фпактором – бюджет є основним централізованим фондом держави, а ці платежі не мають цільового призначення .

Неподаткові платежі, як це розуміло із їхньої суті, посідають практично невідчутне місце в доходах бюджету, іх можна тільки прогнозувати, але ніяк не планувати.

Склад неподаткових доходів бюджету, на відміну від податкової системи, досить широкий. Сюди включають:

Неподаткові надходження

1.Доходи від

власності та

підприємницької

діяльності  

2.Адміністративні

збори та платежі,

доходи від

некомерційного та

побічного продажу  

3.Надходження від штрафів

та фінансових санкцій  

4. Інші неподаткові

надходження  

Інші

надходження  

Надходження

спеціальних

коштів

бюджетних установ

Збори, що стягуються

Державною

автомобільною

інспекцією України

Суми, стягнені з винних

осіб, за шкоду, заподіяну

підприємству, установі,

організації  

Надходження

коштів від

реалізації

конфіскованого

митними органами

майна  

Надходження

сум різниці в

ціні на природний

газ  

Надходження від

перевищення

валових доходів

над видатками

Національного

банку

України  

Збори, що стягуються

інспекціями

Державного комітету

України по нагляду

за охороною праці  

Перерахування підприємцями

частки вартості нестандартної

продукції, виготовленої з

дозволу на тимчасове

відхилення від вимог

ідповідних стандартів щодо

якості продукції, виданого

Державним комітетом

України по стандартизації,

метрології і сертифікації

Надходження

коштів від

реалізації товарів

та інших предметів,

конфіскованих правохоронними

та іншими

уповноваженими

органами і

конфіскована

валюта  

Надходження

сум перевищення

фактичного

фонду

споживання над

розрахунковим

Надходження від

грошово – речових

лотерей  

Плата за утримання

дітей у школах–

інтернатах  

Адміністративні штрафи та

інші санкції  

Надходження сум кредиторської та депоненської

Заборгованості

підпрємств,

організацій

та установ, щодо

яких минув

строк позовної

давності  

Надходження

амортизаційних

відрахувань для фінансування

заходів

структурної

перебудови

базових галузей

національної

економіки  

Надходження до

бюджету сум

відсотків банків за користування

тимчасово

вільними

бюджетними

коштами

Плата від осіб,

поміщенних у

медичні

витверезники  

Надходження штрафних

санкцій за порушення

правил пожежної безпеки  

Вилучення коштів

спеціальних фондів

цільвого

призначення

Доходи від

операцій з

іноземною

валютою  

Надходження

дивідендів (частини

прибутку) від

суб’єктів

підприємницької

діяльності,

утворених за

участю державних

підприємств та

організацій

Плата за утримання

вихованців

спеціальних шкіл та спеціальних

профтехучилищ  

 

Надходження

коштів від реалізації

надлишкового

озброєння,

військової та

спеціальної техники,

майна, передавання

в оренду основних

фондів Збройних

Сил України та

інших військових

формуань, а також

за виконані ними

роботи та надані

послуги  

Надходження

різниці між

ставками ввізного

мита на продукти

нафтопереробки,

вугілля кам’яне  

Рентна плата  

Плата пробірування і

клеймування виробів

та сплавів із

драгоцінних

металів  

   

Надходження

карбованцевого

покриття

на надані

державою

валютні кошти  

Інші надходження  

Плата за надання

послуг службою

дозвільної системи

органів внутрішніх

справ  

     
 

Плата за навчання

іноземних громадян

у навчальних

закладах  

     
 

Плата за оренду

цілісних майнових

комплексів

державних

підприємств  

     
< /p>

Особливе місце в доходах бюджету посідають доходи від релізації майна, що перейшло у власність держави. На відміну від решти неподаткових платежів і зборів, стягнення яких здійснюється різноманітними організаціями та установами і контролюється фінансовими органами, вказані доходи контролюються податковими інспекціями.

До майна, яке згідно з чинним законодавством переходить у власність держави, належать такі його види:

конфісковане;

визнане в установленому порядку безхазяйним;

майно, що перейшло у власність держави за правом спадкоємця;

скарби, передані державним податкрвим інспекціям;

незатребуване від органів зв’язку майно, відправлене посилками, бандеролями, листами й грошовими переказами;

бездокументні, незатребувані, реалізовані в доррозі вантажі та незатребуваний багаж на залізничному, водному, повітряному та автомобільному транснорті;

інше майно.

Інші надходження, які формують доходну базу бюджету, мають, як правило, неподатковий характер. Одним з основних видів цих надходжень є просрочені суми кредиторської та депоненської заборгованості.

Так, згідно з чинним законодавством України підлягають перерахуванню до бюджету просрочені суми кредиторської заборгованості, щодо яких минув один рік із дня виникнення цієї заборгованості.


Популярні роботи

Останні реферети