Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Облік та аналіз банківських кредитів в Україні - Страница 16

Индекс материала
Курсова робота на тему: Облік та аналіз банківських кредитів в Україні
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
Страница 17
Страница 18
Страница 19
Страница 20
Страница 21
Страница 22
Страница 23
/p>

Коефіцієнт природного освітлення :

S вікна 76,5м2

КЕО = ------- = ------- = 0,9. (5.1)

S статі 85 м2

Вентиляція повітря у приміщенні звичайна - у зимовий час, за рахунок різниці питомої ваги теплого повітря, що знаходиться у середині приміщення, і більш холодного зовні, а також за рахунок вітру природна вентиляція створює необхідний повітряний обмін. У літню пору використовуються кондиціонери, (тобто примусова вентиляція) які забезпечують постійність температури, відносної вологості, рухливості і чистоти повітря.

Рівень шуму відповідає нормі в середньому, але іноді може досягати 80 дБа. У бухгалтерії робітничі місця освітлюються як природним, так і штучним способом. Природне освітлення - віконне, штучне - лампи. Лампи - стельові лампи розжарення й настільні лампи денного освітлення. Розташування робочих місць стосовно джерел світла: природне - бічне розташування, штучне - безпосередньо в джерела. Гардеробні і пункти харчування в будинку відсутні. Умивальники і туалети розташовані на першому і третьому поверсі будинку (санітарний стан яких відповідає нормі).

5.2 Техніка безпеки

Електробезпечність - система організаційних і технічних заходів і засобів, що забезпечують захист людей від шкідливого і небезпечного впливу електричного току. Якщо відносити дане помешкання до класу електробезпечності - це помешкання без підвищеної небезпеки. Все устаткування працює під напругою 220V. Для захисту людей від поразки електрострумом застосовується заземлення устаткування. Також застосовуються й інші міри захисту від поразки людей електрострумом:

забезпечення неприступності струмоведучих частин, що знаходяться під напругою, від випадкового доторку;

електроразділення мережі;

усунення небезпеки поразки, при появі напруги на корпусах та інших частинах устаткування, що досягається захисним заземленням;

застосування подвійної ізоляції, кожухів, огороджень - для захисту від випадкового доторку до струмоведучих частин;

контроль і профілактика ушкодженої ізоляції;

застосування спеціальних електрозахисних засобів - переносних приладів і захисних електроустановок;

організація безпечної експлуатації електроустановок;

компенсація ємкісної складової току замикання на землю;

у місцях можливої поразки електрострумом поставлені огородження, захисні щитки, що поперед жують написи.

Електропроводка розташована в спеціальних жолобах і трубах, захищених від ушкоджень, у місцях найбільше пожежнобезпечних, цілком ізольована від випадкового доторку людей до струмоведучих частин. Розміщення устаткування (комп'ютери, факси, модеми, принтери, калькулятори, годинники) відповідають нормам проектування. Монітори обладнані захисними екранами, що дозволяє знизити вплив на очі до безпечного рівня. Організація праці в цілому в банку несуть керівник банку і головний бухгалтер. Безпосередньо керує організацією охорони праці головний бухгалтер. Щорічна угода це важлива правова форма планування і проведення заходів щодо охорони праці, у тому числі і техніки безпеки. З метою охорони праці КЗОТ покладають на адміністрацію закладу відповідальність за проведення інструктажів робітників та службовців з техніки безпеки із метою попередження нещасливих випадків, попередження захворювань на робочих місцях; також адміністрація здійснює постійний контроль за дотриманням службовцями усіх вимог інструкцій з техніки безпеки.

Інструктаж з техніки безпеки проводить головний бухгалтер: при виході на роботу, поточний або плановий, позаплановий. Рівень виробничого травматизму - низький, що досягається навчанням і інструктажем із техніки безпеки. (Додаток 5.1)

5.3 Пожежна профілактика

Пожежею називається неконтрольоване горіння поза спеціальним осередком, що завдає матеріальний збиток. Пожежа в бухгалтерії може виникнути внаслідок причин як неелектричного, так і електричного характеру більшої можливості, це може бути: коротке замикання, перевантаження, іскріння від порушення ізоляції, що призводить до нагрівання провідників до температури запалення ізоляції; незадовільні контакти в місцях з'єднання проводів і їх сильне нагрівання внаслідок великого перехідного опору при протіканні електроструму; іскріння в електричних апаратах і машинах, а також іскріння в результаті електричних розрядів; зіпсованість в обмотках електромашин при відсутності належного захисту. Причини неелектричного характеру: халатне і необережне поводження з вогнем - паління, залишення без нагляду нагрівальних приладів. Заходи, які застосовуються для протипожежного захисту:

1. навчання службовців правилам пожежної безпеки, організація пожежної охорони, проведення бесід, лекцій, поширення необхідних інструкцій;

2. правильна експлуатація систем опалення, вентиляції і кондиціонування повітря, електроустаткування, утримання в чистоті помешкання бухгалтерії;

3. заборона паління у невстановлених місцях, обмеження застосування відкритого вогню.

Клас вогнестійкості залежить від пожежної небезпеки. У нашому будинку категорія пожежної небезпеки "В" - відповідно до ОНТП 24-86- діє з 1987 р. Визначення категорії має важливе практичне значення, тому що від цього залежать конструктивно планувальні рішення будинку, вибір устаткування. Будинок складається з різноманітних будівельних конструкцій, що володіють разом особистими межами поширення вогню. Спроможність будинку в цілому протистояти руйнації в умовах пожежі характеризується ступенем вогнестійкості (2-ступінь вогнестійкості нашого будинку). У бухгалтерії розроблена інструкція про заходи пожежної безпеки відповідно до правил пожежної безпеки в Україні від 14 червня 1995 р. 219/755. Також розроблена і вивішена схема евакуації людей у випадку пожежі. Створено пожежно-технічну комісію, їхня робота організована відповідно до Типового положення про пожежно-технічну комісію 521 від 27.09.94 р. Евакуаційні шляхи й виходи: утримуються вільними, нічим не загромождаются й у випадку виникнення пожежі забезпечать безпеку під час евакуації людей, ведуть у коридор, на сходовий майданчик назовні. Кількість евакуаційних виходів - один (на третьому поверсі), два - на першому поверсі. Двері евакуаційних виходів замикаються лише на внутрішні, що легко відчиняються. Шляхи евакуації, що не мають природного освітлення, постійно освітлені електричним світлом (при наявності людей). Визначення евакуаційних виходів строго регламентовані СНИП 2.01.02085 "Протипожежні норми" Електричні машини, апарати, устаткування, електропроводи і кабелі за виконанням і ступенем захисту відповідають класу зони, мають апаратуру захисту від струму короткого замикання й інших аварійних режимів. З'єднання, відгалуження й оконцювання жил проводів і кабелів проводилося за допомогою пайки і зжимів. Електрошафи, розташовані в коридорі і фойє, закриті. Устрій, прокладка мереж аварійного та евакуаційного освітлення виконане відповідно до вимог будівельних норм і ПУЕ. Все електроустаткування заземлене відповідно до вимог поділів ПУЕ. Захист будинків від прямих влучень блискавок виконана відповідно до вимог РД 34.21.122-87. Для підтримки устроїв блискавкозахисту в справному стані, проводиться ревізія цих устроїв щорічно (складається акт).

Системи вентиляції та кондиціонування повітря також відповідають протипожежним вимогам будівельних норм. Лінії харчування до кожного кондиціонера забезпечені автономним устроєм електричного захисту, незалежно від наявності захисту на загальній лінії. Зовнішній простір і стіна будинку навколо кондиціонерів роз чищені від дерев і інших предметів у радіусі не менше 1,5 м. Апарати також захищені зверху козирками, що виступають за зовнішні габарити кондиціонера не менше ніж на 0,15м. У бухгалтерії і у всьому будинку встановлена охоронно-пожежна і тривожна сигналізація. Всі установки знаходяться в полагодженому стані й утримуються в постійній готовності для виконання поставлених перед ними задач. Прокладка шлейфів і сполучних ліній КОПС здійснена відповідно до вимог нормативно-технічної документації. Клемні коробки приладів закриті захисними кришками й опломбовані, а корпуса приладів - заземлені. Система залучена до телефонної лінії. У бухгалтерії проведений внутрішній протипожежний водопровід. Внутрішній пожежний кран установлений безпосередньо в залі бухгалтерії, при цьому його розташування, не заважає евакуації людей. Пожежний кран укомплектований пожежним рукавом, стовбуром і важелем для полегшення відкривання вентиля. Пожежний кран розміщається в умонтованій шафці, що має отвір для провітрювання і пристосованого для опломбування і візуальний огляд без його відкривання. Також бухгалтерія обладнана двома переносними вогнегасниками, які розташовані прямо на стіні за допомогою кронштейнів. Вогнегасники двох типів: ОУ-3 - вуглекислотний, призначений для гасіння невеличких осередків пожеж різноманітних пальних речовин, що походять із твердих матеріалів, а також електроустановок, що знаходяться під напругою; порошковий ОП-55 для класів АВС. Будинок також забезпечений первинними засобами пожежогасіння, розташованими на першому поверсі: ящик із піском, пожежне цебро, совкові лопати, пожежні інструменти й ін. (Додаток 5.2)

5.4 Охорона навколишнього середовища

Бухгалтерія - безвідхідне виробництво. Проте щороку всі документи, термін збереження яких минув, витягаються, измельчаються і вивозяться для поховання. Таким чином, що утворені залишки (із сировини рослинного походження) стягуються силами природи в природний кругообіг речовин, так природа забезпечує самоочищення. Спалювати папір заборонено.

Також є в будинку лампи, наповнені ртуттю. Вони по витіканню терміну служби здаються на утилізацію. Їх заборонено викидати і розбивати.

5.5 Розрахунок часу і шляхів евакуації з помешкання

Для запобігання впливу на людей небезпечних чинників пожежі повинна бути передбачена можливість швидкої евакуації людей із будинку. Для забезпечення безпечної евакуації людей із помешкань і будинків розрахунковий час t эв. не повинно бути більше необхідного часу евакуації, тобто t эв. < tнб.

tнб.=1,25

Таблиця 5.2

Евакуаційний шлях

Шлях прямування людського

потоку

Ширина, м

s

Довжина, м

L

1.Прохід

1.5

7

2.Двері

1.4

-

3.Коридор

2

5

4.Сходові прольоти (4 униз)

1.25

6

5.Майданчики східців(2)

1.3

1.5

6.Коридор

1.8

6

7.Двері

1.4

-

<

Популярні роботи

Останні реферети