Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Облік та аналіз банківських кредитів в Україні - Страница 18

Индекс материала
Курсова робота на тему: Облік та аналіз банківських кредитів в Україні
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
Страница 17
Страница 18
Страница 19
Страница 20
Страница 21
Страница 22
Страница 23
/p>

Таблиця 1.1

Кредитні операції

Активні операції

Пасивні операції

1. Кредитування клієнтів.

2. Кредитування інших банків.

3. Депозити в інших банках.

4. Кошти на резервному корсчете в центральному банку.

5. Кошти на корсчете в інших банках.

1. Депозити клієнтів.

2. Депозити банків.

3. Кредити банків, у тому числі центрального.

Таблиця 1.2.

Види кредитів

Критерій

Вид кредиту (позички)

1. Роль банку (кредитор або позичальник).

-Активний

-Пасивний

2. Термін.

-До запитання (огульний)

  • -Строковий, короткостроковий, середньостроковий

· довгостроковий

3. Призначення.

- Позички торговим і промисловим операціям

- Позички під нерухомість

- Позички приватним особам

- Позички фінансовим підприємствам

- Позички фермерам

- Позички на придбання або збереження цінних паперів

- Інші позички

4. Ціль.

-На збільшення капіталу (виробничих фондів)

-На тимчасове накопичення засобів

-На споживчі цілі населенню (споживчий)

5. Наявність і характер забезпечення.

-Бланковий (незабезпечений)

- Забезпечений заставою товарів або інших цінних паперів (ломбардний) гарантійним зобов'язанням або поручництвом

6. Засіб.

- Кредит грошима

- Кредит за допомогою акцептування векселя позичальника

7. Ступінь ризику.

- З найменшим ризиком

- З підвищеним ризиком

- З граничним ризиком

- Нестандартний

< /p>

Таблиця 1.3.

Розгорнута класифікація кредитів

Критерії класифікації

Види позичок

1. Джерела притягнення.

Внутрішні (у межах своєї країни)

Зовнішні (міжнародні)

2. Статус кредитора.

Офіційні

Неофіційні

Змішані

Міжнародних організацій

3. Форма надання.

Готівково-грошова

Рефінансування

Переоформлення:

-реструктуризація

-надання нового кредиту

4. Валюта притягнення.

У валюті країни кредитора

У валюті країни позичальника

У валюті третьої країни

У ЕКЮ і СДР

Мультивалютні

5. Форма притягнення (організація).

Двосторонні

Багатосторонні:

-Сіндіцировані

-Консорціальні

-«дзеркальні»

6. Ступінь заможності повернення.

Незабезпечені (міжбанківські)

Забезпечені:

-Матеріально забезпечені (заставою), у тому числі ломбардні й іпотечні

-Бланкові (забезпечені банківськими векселями)

7. Техніка надання (притягнення)

Одною сумою

Відкрита кредитна лінія

Stand-by

Контокорентні

Овердрафтні

8. Терміни користування.

На поточні потреби (формування оборотних активів)

9. Спрямованість вкладення коштів.

Короткострокові

Середньострокові

Довгострокові

10. Економічне призначення.

Пов'язані:

  • Платіжні

· Під формування запасів товарно-матеріальних цінностей, включаючи сезонні.

· Під фінансування виробничих витрат

· Розрахункові(урахування векселів)

· Під фінансування інвестиційних витрат

· Споживчі

Проміжні

Незв'язані (без вказівки об'єкта кредитування в кредитній угоді)

11.Ступінь концентрації об'єкта кредитування.

Під одиничну потребу

Під сукупну потребу

Під укрупнену потребу

12. Вид процентної ставки.

З фінансованою ставкою

З плаваючою ставкою

Із змішаною ставкою

13. Форма погашення.

що погашаються одною сумою

що погашаються через рівні проміжки часу рівними частками

що погашаються нерівними частками

14. Юридична підпорядкованість кредитних операцій.

Що підкоряються законодавству країни - кредитора

Що підкоряються законодавству країни – позичальника

Що підкоряються законодавству третьої країни

Таблиця 2.

Динаміка розвитку банківської діяльності ЛГО ОПЕРО АК ПИБ м. Луганська, тис. грн.

Показник

На початок

року

На кінець

року

Зміна

Сума

Темп приросту %

Результат балансу нетто

6303366

6886574

+583208

+9,3

Власні кошти банку

224043

254085

+30042

+1,3

Притягнуті кошти

3149093

2925973

-223060

-7,1

Ліквідні активи і кредити

3231580

3394527

+162946

+5

У тому числі кредитні

вкладення

1708267

2589957

+881690

+5,2

Балансовий прибуток

256548

288333

+31785

+11,2

Мал. 2.1

Формування коштів для здійснення інвестицій і кредитної діяльності банку

Таблиця 2.1

Бухгалтерські проводки по кредитах

Найменування операції

Бухгалтерські проводки

Дебет

Кредит

Операції по кредитуванню суб'єктів господарської діяльності.

   

1. Надано кредит суб'єктам господарської діяльності.

Забезпечення повернення.

2040

2045

9900

1200

3900

2600

9500

2. Погашення виданих кредитів.

1200

3900

2040

2045

Операції по кредитах державного управління.

   

1. Видано кредити органам загального державного управління.

2100

2105

2110

1200

3900

2. Погашення кредитів.

1200

3900

2100

2105

2110

Операції по кредитуванню фізичних осіб.

   

1. Видача кредитів готівкою.

2202

2213

1001

2. Погашення кредитів.

1001

2202

2213

Облік коштів клієнтів банку.

   

1. Повернені кошти з депозитів фізичним особам.

2630

2635

1001

2600

Проводки по видачі кредиту підприємству.

   

1. Сума виданого кредиту проводиться.

2040

2600

2. Сума несплаченого в термін кредиту списується.

2047

2040

3. Сума коштів, що перераховані в рахунок погашення заборгованості.

2600

2047

4. Сума договору застави.

9905

9500 рахунок контрагента

5. Кредитний договір і договір застави по чисельності.

9819

рахунок контрагента

6. Сума нарахованих і сплачених відсотків за використання кредиту.

- клієнт має коштів на рахунку

- клієнт не має коштів на рахунку

2068

рахунок контрагента

2069

6110

2068

2068

< /p>

Таблиця 2.2

Вхідні дані

п. /п.

Найменування

Умовне

позначення

1

2

3

Кредит (тис. грн.)

Процентна ставка (% у рік)

Термін (рік)

КР

ПС

ТР

Таблиця 2.3

Розрахункові показники за кожний рік погашення кредиту

п. /п.

Найменування

Умовне

позначення

Формула

1

2

3

4

5

6

7

8

Сума боргу, що погашається щорічно

Залишок боргу на початок року

Сума відсотків по кредиту

Річний платіж

Сума відсотків за весь кредит

Сума річних платежів за весь термін кредиту

Борг, що повертається:

одноразовий (по простим %)

одноразовий (по складним %)

Прибуток банку:

виплата за 5 років

одноразовий (по простим %)

одноразовий (по складним %)

СПБ

ЗБП

СВК

РП

СВВК

СРП

ОПВ

ОСВ

РВ

ПОПВ

ПОСВ

КР/ТР

ЗБП-СПБ

(для першого року ЗБП=КР)

ЗБП*ПС

СПБ+СВК

å СВК

å РП

КР*(1+ТР*ПС)

КР*(1+ПС)^ТР

СРП-КР

ОПВ-КР

ОСВ-КР

<

Популярні роботи

Останні реферети