Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Облік та аналіз банківських кредитів в Україні - Страница 19

Индекс материала
Курсова робота на тему: Облік та аналіз банківських кредитів в Україні
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
Страница 17
Страница 18
Страница 19
Страница 20
Страница 21
Страница 22
Страница 23
/p>

Таблиця 2.5

Вхідні дані

Клітина

Назва

Клітина

Значення

A3

A4

A5

Кредит (тис. грн.)

Процентна ставка (% у рік)

Термін (рік)

D3

D4

D5

200

0.1

5

Таблиця 2.6

Текстові дані для формування "шапки таблиці"

Клітина

Назва

Клітина

Назва

F10

B11

C11

C12

D11

тис. грн.

Роки

Залишок боргу

на початок року

Сума щорічно

D12

E11

E12

F11

F12

B18

борг, що погашається

Сума відсотків

по кредиту

Річний

платіж

Разом

Таблиця 3.2

Аналіз структури активних операцій на 01.01.99 р.

Види операцій

Сума, грн.

Структури %

Каса

Кор. рахунки банків

Кор. рахунок у НБУ

Кредити видані – усього у т. ч. короткострокові

Основні кошти і

будівельні матеріали

Дебітори

Відведені кошти

Витрати

Валютна позиція

Інші активи

Усього активів

134070

474360

2085190

4576500

3067110

169460

487870

80080

250700

896400

100330

9254960

1,4

5,1

22,5

49,4

33,1

1,8

5,3

0,9

2,7

10,0

1,0

100,0

Таблиця 3.3

Аналіз структури «кредитного портфеля» банку на 01.01.99 р.

Вид забезпечення

Сума,

грн.

Структура,

%

Усього виданих кредитів

у тому числі:

гарантовані іншими банками

гарантовані Урядом

України

прострочені

пролонговані

сумнівні для повернення

808290

45670

-

79220

659730

23670

100

5,6

-

9,8

81,7

2,9

Таблиця 3.4

Аналітичний баланс

Показники

На початок року, тис. грн.

У % до валюти балансу

На кінець року, тис. грн.

У % до валюти балансу

Відхилення (гр.4 - гр.2)

АКТИВ

 

Нерухоме майно

1183

37.1

1635

43.1

+6.0

Поточні активи, усього в тому числі:

2004

62.9

2161

56.9

-6. 0

виробничі запаси

734

23.0

752

19.8

-3. 8

-готова продукція

187

5.9

172

4.5

-1. 4  

кошти і короткострокові фінансові вкладення

299

9.4

259

6.2

-3. 2

-дебіторська заборгованість

612

19.2

780

20.5

1.3

ПАСИВ

 

Джерела фінансових коштів

1932

60.6

2205

58.0

-2. 6

Позикові кошти - усього

1255

39.4

1591

42.0

-2. 6

Короткострокові позички банків

357

11.3

888

23.3

+12.0

Короткострокові позики

245

7.6

-

-

-7. 6

Розрахунки з кредиторами

653

20.4

703

18.5

-1. 9

< /p>

Таблиця 3.5

Зразкова класифікація поточних активів по категоріях ризику

Ступінь ризику

Група поточних активів

Частка групи в загальному обсязі поточних активів, %

Відхилення (гр.2-гр. 4)

на початок року

на кінець року

Мінімальна

Наявні кошти, легко реалізовані короткострокові цінні папери.

4.9

2.9

-2. 0

Мала

Дебіторська заборгованість із нормальним фінансовим положенням + запаси (крім залежаного) + готова продукція, що користується попитом.

53.8

49.8

-4. 0

Середня

Продукція виробничого

технічного призначення, незавершене будівництво, витрати майбутніх періодів.

8.8

9.5

+0.7

Висока

Дебіторська заборгованість

підприємств, що знаходяться у важкому фінансовому положенні, запаси готової продукції, виведеної із ужитку, залежані запаси, неліквіди.

32.5

40.7

+8.2

Таблиця 3.6

Стан поточних активів на підприємстві

Група поточних активів

На початок

року

На кінець

року

Зміни

за рік

тис. грн.

у % до розміру поточних активів

тис. грн.

у % до розміру поточних активів

тис. грн.

пунк. (гр. 4 - гр.2)

1. Виробничі запаси,

734.0

36.6

752.0

34.7

18.0

-1. 9

1а. у тому числі – залежані

246.0

12.2

341.0

15.7

95.0

3.5

2. Незавершене виробництво

110.0

5.5

118.0

5.4

8.0

-0. 1

3. Готова продукція,

187.0

9.4

172.0

7.9

-15.0

-1. 5

3а. у тому числі – важкореалізована

37.0

1.8

34.0

1.5

-3. 0

-0. 3

4. Витрати майбутніх періодів

61.0

3.0

79.0

3.6

18.0

0.6

5. Дебіторська заборгованість

612.0

30.6

780.0

37.9

68.0

7.3

5а. у тому числі – сумнівна

170.0

8.0

301.0

14.0

131.0

6.0

6. Кошти

300.0

14.9

260.0

12.0

-40.0

-2. 9

7.Усього важкореалізовані

активи (стор.1а+стор.2+

+стор.3а+стор.4+стор.5а)

624.0

31.1

873.0

40.4

249.0

9.3

8. Усього поточні активи

2004. 0

100.0

2161.

100.

157.0

--

Таблиця 3.7

Відомість урахування розрахунків із постачальниками

№п.п.

Постачальник,

№ рахунки фактури

Заборгованість на початок місяця

Зобов'язання в звітному місяці

Оплачено або зараховано

Заборгова ність на кінець періоду,

підприєм ства постачаль нику

дата звернення

підприємству

постачаль нику

дата

сума, тис. грн.

дата

сума,

тис. грн.

1

Ліспромгосп, 151

5.11 - 120

- -

2.12

120

-

-

 

2

НПО Рупор, 128

8.11 - 48

- -

2.12

48

-

-

 

3

А/ПРО Борець, 135

1.12 280 -

- -

-

-

280

-

4

МП Форум, 28

5.08 - 122

- -

-

-

-

122

 

5

ТОО "Самий", 137

- - -

08.12 560

18.12

560

-

-

 

6

МП Зміна, 201

- - -

10.12 308

21.12

308

-

-

 

7

А/ПРО «Фрам», 401

- - -

28.12 40

-

-

-

40

 

8

МП Випий, 309

- - -

29.12 60

-

-

-

60

 

Разом на 31.12.93 - 280 290 - 968 - 1036 280 222

 

<

Популярні роботи

Останні реферети