Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Облік та аналіз банківських кредитів в Україні - Страница 20

Индекс материала
Курсова робота на тему: Облік та аналіз банківських кредитів в Україні
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
Страница 17
Страница 18
Страница 19
Страница 20
Страница 21
Страница 22
Страница 23
/p>

Таблиця 3.8

Аналіз стану розрахунків із покупцями і замовниками (на 01.01.99)

Покупець

Заборгованість (сальдо) на початок періоду

Надходження коштів

Відвантаження

Заборгованість на кінець періоду,

тис. грн.

дата

сума,

тис. грн.

дата

сума, тис. грн.

дата

сума, тис. грн.

1

П/ПРО «Зоря»

7.06 348

- -

5.12 300

48

2

МП «Світло»

10.07 194

- -

8.12 94

100

3

НПО «Зеніт»

12.09 348

- -

8.12 348

-

4

МП «Старт»

- -

1.12 194

10.12 194

-

5

МП «Элефант»

- -

10.12 50

- -

50

6

СП «Ріст»

- -

10.12 50

- -

50

Разом: - 890 - 294 - 936 248

Таблиця 3.9

Аналіз стану кредиторської заборгованості (тис. грн.)

Показники

Залишки

У тому числі по строкам утворення (на кінець року)

на початок року

на кінець року

до одного місяця

від одного місяця до трьох

від трьох місяців до шести

більше шести місяців

1.Короткострокові кредити банку

357

888

760

 

128

 

2.Короткострокові позики

245

-

-

-

-

-

3. Кредиторська заборгованість

653

703

322

69

264

48

за товари і послуги

355

222

100

-

122

-

по оплаті праці

35

43

16

21

6

-

по розрахунках по соціальному страхуванню і забезпеченню

17

12

-

12

-

-

по платежах у бюджет

40

170

98

36

36

-

іншим кредиторам

6

256

108

-

100

48

у т.ч. по розрахунках із покупцями

-

248

100

-

100

48

4. Прострочена заборгованість – усього, у тому числі

238

509

x

x

x

x

по короткострокових позичках

-

128

x

x

x

x

по короткострокових позиках

-

-

       

по розрахунках із постачальниками

211

122

x

x

x

x

по розрахунках із покупцями

-

148

       

по платежах у бюджет

11

72

x

x

x

x

по оплаті праці

12

27

x

x

x

x

по соціальному страхуванню і забезпеченню

4

12

       

Інформаційно: короткострокові зобов'язання

усього :

1255

1591

       
< /p>

Таблиця 3.10

Аналіз короткострокових зобов'язань по термінах їхнього виникнення

Вид зобов'язань

Середній період кредитування в попередньому році, дні

Середній залишок кредиторської заборгова ності в поточному році, тис. грн.

Оборот по дебету за поточний період, тис. грн.

Трива лість кредиту вання в поточно му році, дні

(гр.2*360)/

гр.3

1. Заборгованість по короткострокових позичках банку

114.3

403.6

1640. 0

88.6

2.Кредиторська заборгованість по розрахунках із постачальниками

49.2

229.3

1994. 0

41.4

3. Аванси, отримані від покупців і замовників

64.1

580.0

3208. 0

65.1

4.Розрахунки з бюджетом

31.7

27.4

314.0

31.4

5.Розрахунки по оплаті праці

25.7

87.5

1013. 5

31.1

6.Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню

18.1

20.1

344.0

21.0

Таблиця 3.11

Система показників, використовуваних для оцінки платоспроможності і ліквідності

ПОКАЗНИК

ПРИЗНАЧЕННЯ

РОЗРАХУНКОВА

ФОРМУЛА І ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

ЦИФРОВИЙ

ПРИКЛАД (за даними на кінець року)

1.Коефіцієнт абсолютної ліквідності (терміновості)

Показує, яка частина поточної заборгованості може бути погашена на дату упорядкування балансу або іншої дати

(кошти + швидкореалізуємі цінні папери) / короткострокові зобов'язання (результат III розділу пасиву баланса-нето)

2.Уточнений коефіцієнт ліквідності

Показує, яка частина поточних зобов'язань може бути погашена не тільки за рахунок наявних засобів, але й очікуваних надходжень

(кошти + швидкореалізуємі цінні папери + дебіторська заборгованість) /

короткострокові зобов'язання (результат III розділу пасиву балансу-нетто)

3.Загальний коефіцієнт ліквідності

Дозволяє встановити, у якому ступені поточні активи покривають короткострокові зобов'язання

поточні активи (II-III розділ активу балансу нетто) /

короткострокові зобов'язання (результат III розділу пасиву балансу-нетто)

4.Оборотний капітал

Свідчить про перевищення поточних активів над короткостроковими зобов'язаннями (про загальну ліквідність підприємства)

поточні активи

(II+III поділи активу) – короткострокові зобов'язання

(результат III розділу пасиву)

2161-1591 = 570 тис. грн.

5.Коефіцієнт маневреності

Показує, яка частина власних джерел вкладена в найбільше мобільні активи

оборотний капітал / джерела власних коштів (I розділ пасиву балансу)

6.Частка важкореалізуємих активів у загальної розмірі поточних активів

Характеризує "якість" активів

Залежані запаси матеріалів, важкореалізуєма продукція, прострочена дебіторська заборгованість (дані управлінського урахування) / поточні активи

7.Співвідношення важкореалізуємих і легко реалізуємих активів

Характеризує "якість" активів

Важкореалізуєть активи (дані управлінського урахування) / (поточні активи – важкореалізуємі активи)

8.Середній період надання кредиту

Характеризує тривалість кредитування підприємства його контрагентами

Середній залишок * кількість днів у періоді / сума обороту (оборот по дебету рахунків зобов'язань 60,64,68,90 і ін.) за період

<

Популярні роботи

Останні реферети