Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Облік та аналіз банківських кредитів в Україні - Страница 21

Индекс материала
Курсова робота на тему: Облік та аналіз банківських кредитів в Україні
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
Страница 17
Страница 18
Страница 19
Страница 20
Страница 21
Страница 22
Страница 23
/p>

Таблиця 3.12

Класифікація оборотних активів

Клас ліквідності

Структура  

1.Кошти.

2.Легкореалізовані вимоги.

3.Легкореалізовані запаси товарно-матеріальних цінностей.

Кошти на розрахунковому й інших рахунках у банку, готівка в касі, акції, по яких була виплата дивідендів хоча б за один рік, векселя першокласних векселедавців.

Товари відвантажені, термін оплати яких не наступив; інші дебітори короткострокового характеру; тимчасова фінансова поміч підприємствам своєї системи короткострокового характеру; заборгованість робітників та службовців по позичках короткострокового характеру.

Окремі види запасів товарно-матеріальних цінностей, що користуються попитом на ринку, реалізація яких не призведе до збою в процесі виробництва (готова продукція і товари; запаси, що перевищують потреби виробництва; товарно-матеріальні цінності, призначені для бартерних угод).

< /p>

Таблиця 3.13

Показники кредитоспроможності функціонуючих підприємств малого бізнесу

Показник

Чисельник

Знаменник

Коефіцієнт ліквідності (Кл)

Ліквідні кошти I і II класів: залишок коштів на розрахунковому рахунку й у касі, векселя фінансово-стійких векселедавців, акції акціонерних товариств, по яких була виплата дивідендів, заборгованість підзвітних осіб, покупців і постачальників, що не перевищує трьох місяців.

Розмір усіх боргових зобов'язань: уся заборгованість по короткострокових і довгострокових позичках і розмір, що проситься позички, заборгованість підприємства постачальникам покупцям, робітникам та службовцям.

Коефіцієнт покриття (Кп)

Ліквідні кошти I,II і III класів. III клас вартість сировини й інших запасів ТМЦ, готової продукції, незавершеного виробництва, вартість власних основних фондів, різниця між початковою і новою вартістю арендованого помешкання, якщо повернення цієї різниці передбачено орендним договором

Усі боргові зобов'язання кооперативу або малого підприємства

Показник заможності власними коштами (Псс)

Особисті кошти: статутний фонд, залишки спеціальних фондів, нерозподілений прибуток.

Загальний розмір основних і оборотних коштів

Розподіл запланованого прибутку протягом року ( Р ). У межах 30% розподіл можна вважати рівномірним.

Середньоквадратичне відхилення по прибутку за квартал (@ x).

Середній прибуток за квартал.

Таблиця 3.14

Розрахунок показників по 37 підприємствам

п./п.

Найменування

організації

Коефіцієнт

ліквідності

Коефіцієнт

покриття

Показник

заможності

власними

засобами

1.

Ліспромгосп

0. 088

2.33

63.7

2.

Рупор

0. 026

0.44

-

3.

А/ПРО “Борець”

0. 0004

1.34

28.17

4.

МП “Форум”

0. 009

1.35

25.84

5.

ТОО “Салий”

0.66

1.08

7.95

6.

Зміна

0. 575

1.00

-

7.

АО “Фарм”

0. 326

1.14

10.25

8.

МП “Випий”

0. 216

2.11

52.56

9.

МП “Зоря”

0. 0023

2.41

45.04

10

МП “Світло”

0. 025

1.00

0.38

11

АО “Чай”

0. 0175

1.13

28.08

12

МП “Старт”

0. 133

0.77

0.88

13

МП “Єлефант”

0.49

1.47

47.17

14

СП “Ріст”

0.51

1.00

0.25

15

ООО “Лист”

0.53

0.81

0.02

16

МП “Книга”

0. 051

0.84

-

17

ПО “Даша”

0.38

1.22

0.17

18

МП “Аскот”

0.77

1.44

34.2

19

ООО “Вита”

0. 000678

0.1

-

20

СП “Витус”

0. 645

0.84

0.78

21

СП “Лумси”

0.53

1.25

5.7

22

СП “Бизнес”

0. 029

0.87

1.25

23

МП “Круиз”

0.58

1.00

-

24

МП “Малеста”

0.08

1.02

4.49

25

МП “Ксения”

0. 409

0.78

1.09

26

Кафе “Гай”

0.94

70.40

98.6

27

ООО “ССІ”

0. 017

0.64

3.36

28

ООО “Лада”

0.16

0.87

25.7

29

ООО “Сталь”

0.22

1.12

11.4

30

ООО “Гривна”

0.61

0.99

-

31

МП “Лилия”

0.27

1.22

10.09

32

МП “Рада”

0.68

1.00

1.44

33

МП “Єля”

0. 015

1.00

0.14

34

СП “Шарм”

0.75

1.00

-

35

АО “Люкс”

0. 021

1.16

13.88

36

АО “Таня”

0. 119

1.08

9.37

37

АО “Чародей”

1.01

1.70

40.39

У середньому 0.29 1.30 20.11

< /p>

Таблиця.3.15

Модель шкали коефіцієнтів

 

I клас

II клас

III клас

Коефіцієнт ліквідності

> 0.4

0.4 - 0.2

0.2 - 0.07

Коефіцієнт покриття

> 1.5

1.5 - 1.2

1.2 - 1.0

Показник заможності

власними засобами (%)

> 25

25 - 18

18 - 10

Таблиця 3.16

Аналізовані підприємства по класу кредитоспроможності

N

Найменування

організації

Коефіцієнт ліквідності

Коефіцієнт

покриття

Показник

заможності

власними засобами

1.

Ліспромгосп

III

I

I

2.

Рупор

-

-

-

3.

А/ПРО “Борець”

-

II

I

4.

МП “Форум”

-

II

I

5.

ТОО “Салий”

I

III

-

6.

Зміна

I

III

-

7.

АО “Фарм”

II

III

III

8.

МП “Випий”

II

I

I

9.

МП “Зоря”

-

I

I

10

МП “Світло”

-

III

-

11

АО “Чай”

-

III

I

12

МП “Старт”

III

-

-

13

МП “Єлефант”

I

II

I

14

СП “Ріст”

I

III

-

15

ООО “Лист”

I

-

-

16

МП “Книга”

-

-

-

17

ПО “Даша”

II

II

-

18

МП “Аскот”

I

II

I

19

ООО “Вита”

-

-

-

20

СП “Витус”

I

-

-

21

СП “Лумси”

I

II

-

22

СП “Бизнес”

-

-

-

23

МП “Круиз”

I

III

-

24

МП “Малеста”

III

III

-

25

МП “Ксения”

II

-

-

26

Кафе “Гай”

I

I

I

27

ООО “ССІ”

-

-

-

28

ООО “Лада”

III

-

-

29

ООО “Сталь”

II

III

III

30

ООО “Гривна”

I

-

-

31

МП “Лилия”

II

III

III

32

МП “Рада”

I

I

-

33

МП “Єля”

-

III

-

34

СП “Шарм”

I

III

-

35

АО “Люкс”

-

III

III

36

АО “Таня”

III

III

-

37

АО “Чародей”

I

I

I

<

Популярні роботи

Останні реферети