Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів - Страница 14

Индекс материала
Курсова робота на тему: Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
Страница 17
Страница 18
Страница 19
Страница 20
Страница 21
Страница 22
Страница 23
Страница 24
Страница 25
Страница 26
Страница 27
Страница 28
грн.), і 1997р. – 12,71відс. (або 33,7 тис. грн), а в 1997 році частка місцевих бюджетів в зведеному бюджеті зменшилась до 12,53 відс.

Збалансування цих бюджетів здійснюється за допомогою таких джерел надходжень, як прибутковий податок з громадян, податок на прибуток підприємств та організацій усіх форм власності, нормативи відрахувань від яких визначається районною Радою народних депутатів. В районі в 1996 році для регулювання використовувався тільки прибутковий податок із громадян, але протягом 1997-1998 рр. і цей податок в повній мірі зараховувався до районного бюджету. В основному це пов’язано з тим, що саме з

Таблиця 2.3

Співвідношення між обсягами доходів місцевих бюджетів Новгородківського району у 1996-1998 роках (тис. грн.)

Назва Рад

1996 рік

1997 рік

1998 рік

Фактично

надійшло

Питома вага в загальній сумі доходів, відс.

Фактично

надійшло

Питома вага в загальній сумі доходів, відс.

Фактично

надійшло

Питома вага в загальній сумі доходів, відс.

Новгородківська

172

6,99

181,7

6,85

160,1

6,83

Верблюзька

32

1,30

24,1

0,91

20,86

0,89

Вершино-Кам’янська

14

0,57

13,7

0,52

11,72

0,50

Інгуло-Кам’янська

9

0,37

11,8

0,45

10,08

0,43

Куцівька

65

2,64

28,2

1,06

24,38

1,04

Митрофанівська

20

0,81

12,8

0,48

11,02

0,47

Новоандріївська

10

0,41

12

0,45

9,85

0,42

Новомиколаївська

11

0,45

12,1

0,46

10,32

0,44

Петрокорбівька

19

0,77

15,4

0,58

13,36

0,57

Спасівька

19

0,73

13,8

0,52

11,96

0,51

Тарасівська

13

0,56

11,5

0,43

8,85

0,43

По радах

384

15,6

337,1

12,71

292,5

12,53

Районний бюджет

2137

84,4

2359

87,29

2050,9

87,47

Бюджет району

2461

100

2653

100

2342,2

100

районного бюджету фінансуються майже всі заклади освіти та охорони здоров’я . Лише 3 дитсадка (в селищі Новгородка та селі Куцівка), 20 клубних закладів, 15 ФАПів фінансується з місцевих бюджетів.

Тому місцеві (селищний та сільські бюджети) в 1998 році формувалися лише за рахунок місцевих податків і зборів, податку із власників транспортних засобів, 60 відсотків плати за землю та інших податків і деяких видів неподаткових надходжень.

Динаміку норм відрахувань від загальнодержавних податків показано в таблиці 2.4.

Слід також сказати про негативний вплив нинішнього порядку регулювання бюджетів на прогнозування регіонального розвитку. Як свідчать дані таблиці 2.4. норми відрахувань від регулюючих доходів постійно змінюється, що унеможливлює прогнозування доходів регіонів на перспективу. Аналогічний негативний вплив має й ситуація з постійними змінами податкового законодавства, особливо що стосується зарахування тих чи інших податків до бюджетів різних рівнів.

Таблиця 2.4

Динаміка норм відрахувань від загальнодержавних податків та зборів до бюджету Новгородківського району у 1996-1998роках, відсотки

Вид податку

1996 рік

1997 рік

1998 рік

Сільські селищні бюджети  

Районний бюджет

Бюджет району

Сільські селищні бюджети  

Районний бюджет

Бюджет району

Сільські селищні бюджети  

Районний бюджет

Бюджет району

Регулюючі подат-ки і збори

                 

ПДВ

-

100

100

-

-

-

-

-

-

Податок на прибуток

-

60

60

-

70

70

-

70

70

Акцизний збір

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прибутковий податок із доходів шромадян

50

-

50

-

70

70

-

70

70

Закріплені податки

                 

Податки із влас-ників транспорт-них засобів

100

-

100

100

-

100

100

-

100

Плата за землю

60

-

60

60

10

70

60

10

70

Плата за воду

-

20

20

-

20

20

-

20

20

Проаналізувавши надходження до бюджету Новгородківського району від різних видів доходів (власних, закріплених та регулюючих) слід відзначити, що найбільшу питому вагу у доходах бюджету району займає дотація, частка якої коливалась з 41,47 відс. у 1996р. до 63,78 відс. у 1997 та 1998 рр. відповідно (рис. 2.2).

Рис.2.2 Частка різних видів доходів в бюджеті Новгородківського

району протягом 1996-1998 років

Треба зазначити, що дотація як метод наділення фінансовими ресурсами регіональних бюджетів не досконала. Це джерело бюджету не має стимулюючих якостей і створює у місцевих Рад споживацькі настрої, а тому не сприяє розвитку господарської ініціативи у місцевих органів влади. Все це впливає на подальшу централізацію бюджетної системи. Тому вона повинна бути переглянута в бік її зменшення з одночасним підвищенням частки власних та закріплених доходів.

2.4. Аналіз основних напрямків витрачання коштів з місцевого бюджету

Видатки місцевих бюджетів виражають ті економічні відносини, які виникають в зв’язку з розподілом централізованих грошових, коштів, що знаходяться в розпорядженні місцевих органів влади. В Законі України “Про бюджетну систему України” говориться, що кошти місцевих бюджетів витрачаються лише на цілі і в межах, затверджених місцевими Радами народних депутатів. У відповідності з цим Законом із місцевих бюджетів здійснюється видатки на:

- фінансування установ та організацій освіти, культури, науки, охорони здоров’я, фізичної культури, молодіжної політики, соціального забезпечення і соціального захисту населення, що знаходяться у підпорядкуванні відповідних виконавчих органів влади, а також соціально-культурних заходів відповідно до покладених на ці органи влади функцій;

- утримання місцевих органів державної влади і самоврядування;

- фінансування підприємств і господарських організацій, що входять до складу місцевого господарства, природоохоронних заходів;

- фінансування інших заходів.

В районних бюджетах створюються резервні фонди виконавчих органів районних Рад народних депутатів у розмірі до одного відсотка від обсягу видатків для фінансування невідкладних заходів, які не могли бути передбачені під час затвердження зазначених бюджетів.

В обласних, міських, районних, селищних бюджетах утворюється оборотна касова готівка, яка може бути використана протягом року на покриття тимчасових касових розривів і повинна бути відновлена у тому ж році до розмірів, установлених під час затвердження відповідного бюджету.


Популярні роботи

Останні реферети