Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів - Страница 25

Индекс материала
Курсова робота на тему: Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
Страница 17
Страница 18
Страница 19
Страница 20
Страница 21
Страница 22
Страница 23
Страница 24
Страница 25
Страница 26
Страница 27
Страница 28

Бюджети міст

районого підпорядування

Бюджети

районів

Обласний

бюджет

Бюджети районів  

Міський бюджет

Бюджети

областей  

Бюджет міст

республіканського

підпорядковування

(Київ та Севастополь)

Місцеві

бюджети

Республі-канський

бюджет  

Бюджет АР Крим

Місцеві бюджети

Держаний бюджет

України

Рис. 1.2 Структура регулюючих доходів

Таблиця 1.2

Співвідношення обсягу місцевих бюджетів із витратами зведеного бюджету

Показники \ Роки

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996,

млрд.грн

1998

млрд.грн

Видатки, млн. крб.:

- зведеного бюджету

43,8  

97,9

1919,7

572

48,8

630

647,0

243

027,0

34,1

31,6

- державного бюджету

22,7

67,2

1193,5

346

86,7

439

585,2

1475

621,1

22,4  

21,9  

- республіканського бю-джету АР Крим та міс-цевих бюжетів

21,1

30,7

726,2

225

62,1

191

061,8

954

654,9

11,7  

9,6  

Питома вага видатків у зведеному бюджеті України, відс.:

- державного бюджету

51,7

68,8

62,2

60,6

69,9

61,1

65,4

69,9

- республіканського бю-джету АР Крим та місцевих бюджетів

48,3

31,4

37,8

39,4

30,3

39,3

34,4

30,1

Таблиця 2.1

Структура дохідної частини зведеного бюджету Новгородківського району в 1996 – 1998 рр. (тис. грн.)

Вид податку

1996 рік

1997 рік

1998 рік

Фактично

надійшло

Питома вага в загальній сумі доходів, відс.

Фактично

надійшло

Питома вага в загальній сумі доходів, відс.

Фактично

надійшло

Питома вага в загальній сумі доходів, відс.

Власні та закріплені доходи

283

11,54

617

23,26

629,3

26,85

Місцеві податки і збори

31

1,30

35

1,32

43,7

1,86

Надходження коштів від приватизації майна

28

1,14

 

0,00

 

0,00

Податок на промисел

1

0,04

3

0,11

2,2

0,09

Державне мито

28

1,14

42

1,58

40,1

1,71

Плата за воду

1

0,04

1

0,04

1,5

0,06

Податок з власників транспортних засобів

41

1,66

127

4,79

94,2

4,02

Надходження сум від перевищення розрахун-кового фонду спожи-вання

4

0,16

 

0,00

0,3

0,01

Плата за землю

93

3,78

303

11,42

347,3

14,8

Збори та інші неподат-кові доходи

56

2,28

73

2,75

69,9

2,98

Плата за спецвикори-стання надр

 

0,00

1

0,04

1,7

0,07

Інші надходження

 

0,00

32

1,21

28,4

1,21

Регулюючі доходи

935

37,99

344

12,97

301,8

12,87

ПДВ

642

26,09

 

0,00

 

0,00

Податок із прибутку

135

5,49

142

5,35

39,1

1,67

Акцизний збір

 

0,00

 

0,00

 

0,00

Прибутковий податок з громадян

158

6,42

202

7,62

262,7

11,20

Кошти отримані

1243

50,51

1692

63,78

1413,1

60,28

Позички та кошти, от-римані за взаємними розрахунками

222

9,02

 

0,00

 

0,00

Дотації, одержані з обласного бюджету

1021

41,49

1692

63,78

1413,1

60,28

Всього доходів

2461

100

2653

100

2344,2

100

< /p>

Таблиця 2.4

Динаміка норм відрахувань від загальнодержавних податків та зборів до бюджету Новгородківського району у 1996-1998роках, відсотки

Вид податку

1996 рік

1997 рік

1998 рік

Сільські селищні бюджети  

Районний бюджет

Бюджет району

Сільські селищні бюджети  

Районний бюджет

Бюджет району

Сільські селищні бюджети  

Районний бюджет

Бюджет району

Регулюючі подат-ки і збори

                 

ПДВ

-

100

100

-

-

-

-

-

-

Податок на прибуток

-

60

60

-

70

70

-

70

70

Акцизний збір

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прибутковий податок із доходів шромадян

50

-

50

-

70

70

-

70

70

Закріплені податки

                 

Податки із влас-ників транспорт-них засобів

100

-

100

100

-

100

100

-

100

Плата за землю

60

-

60

60

10

70

60

10

70

Плата за воду

-

20

20

-

20

20

-

20

20

<

Популярні роботи

Останні реферети