Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів - Страница 27

Индекс материала
Курсова робота на тему: Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
Страница 17
Страница 18
Страница 19
Страница 20
Страница 21
Страница 22
Страница 23
Страница 24
Страница 25
Страница 26
Страница 27
Страница 28

ВИДАТКИ

1996 рік

1997 рік

1998 рік

План

Факт

Відс-оток

Виконання

План

Факт

Відс-оток

Виконання

План

Факт

Відс-оток

Виконання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Соціальний захист та соціальне забезпечення

362

316

87,29

319

281

88,09

654,9

454

69,32

Соціальний захист

247

205

83,00

204

179

87,75

423,5

305,8

72,81

Соціальне забезпечування

115

111

96,52

115

102

88,70

231,4

148,2

64,05

Народне господарство

112

101

90,18

166

153

92,17

186,6

82,2

44,05

Соціально-ку-льтурні заходи

1821

1704

93,58

2015

1592

79,01

1902,3

1632,7

85,83

Освіта

1075

1007

93,67

1199

986

82,24

1079,9

1010,9

90,61

Культура і засоби масової інформації

135

104

77,04

96

76

79,17

77

73

94,81

Охорона здоров’я

609

591

97,04

716

526

73,46

743,9

547,3

73,57

Молодіжні про -грами, фізич-на культура і спорт

2

2

100

4

4

100

1,5

1,5

100

Бюджетна по-зичка видана на закупівлю с/г продукції для регіональ-них потреб

27

29

107,41

150

150

100

-

-

-

Інгі витрати

14

29

207,14

237

200

84,39

77,8

54,7

70,31

Всього видатків

2639

2641

93,26

3159

2653

83,89

2984,6

2344,2

78,54

Оборотна касова готівка

1

1

100

16

5

31,25

8

-

0,00

Рис. 3.3 Співвідношення доходів і витрат на душу населення

місцевих Рад Новгородківського району у 1998 році (грн.)

Таблиця 3.1

Частка місцевих Рад в податкових надходженнях і доходах

місцевих бюджетів у 1998 р. (відсотки)

Місцеві Ради

Частка місцевої Ради в податкових надходженнях

Частка місцевої Ради в доходах місцевих бюджетів

1

2

3

Селищна:

1. Новгородківська

37,47

43,54

Сільські :

2. Верблюзька

16,32

9,98

3.Вершино-кам’янкька

7,06

4,98

4. Інгуло-Кам’янська

4,27

3,56

5. Куцівська

7,92

10,83

6. Митрофанівьска

6,45

4,45

7. Ново-Андріївська

4,08

4,61

8. Новомиколаївська

3,27

4,36

9. Петрокорбівська

4,61

5,00

10. Спасівька

4,67

4,77

11. Таравська

3,88

3,92

В цілому по місцевих

Радах

100,00

100,00

Таблиця 3.2

Розрахунок сум видатків місцевих бюджетів Новгородківського району, та сум коштів, переданих до районного бюджету на 1998 рік.

Місцеві ради

Населен-ня, чол.

Доходи

(податкові надходження, грн

Доходи (податкові надходження) на ду-шу населе-ння, грн.

Видатки,

грн

Видатки,

На душу населення

грн

Коефі-ціент

Податкоз-датності

34,7508 *

* гр. 7

Дотація (+) кошти пе-редані (-)

розрахова-ні за формулою

Дотація (+) кошти пе-редані (-) за розрахунками райфін-нвідділу

Відхилен-ня плано-вих дота-цій (кош-тів переда-них) відра-хованих, %

Видатки (розрахун-кові), грн

Відхилен-ня плано-вих вида-тків від розрахун-ків, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Селищна:

1. Новго-родківська

7637

257800

33,7567

189700

24,8396

0,9714

33,7569

-89757,66

-68100

75,87

168042,34

112,89

Сільські:

2. Верблю-зька

2861

112300

39,2520

43500

15,2045

1,1295

32,2510

-49343,95

-68800

139,43

62956,05

69,09

3. В.-Кам’я-нська

1331

48600

36,5139

21700

16,3035

1,0507

36,5127

-19311,17

-26900

139,30

292288,83

74,09

4.І.-Кам’я-нська

899

29400

32,7030

15500

17,2414

0,9411

32,7040

-9619,39

-13900

144,50

19780,61

78,36

5. Куцівсь-ка

1878

54500

29,0202

47200

25,1331

0,8351

29,0204

-13176,99

-7300

55,39

41323,01

114,22

6. Митофа-нівська

1061

44400

41,8473

19400

18,2846

1,2042

41,8469

-21053,42

-2500

118,75

23346,58

83,09

7. Н.-Анд-ріївська

1111

28100

25,2925

20100

18,0918

0,7278

25,2916

-3652,64

-8000

219,02

24447,37

82,22

8. Новоми-колаївська

449

22500

50,1114

19000

42,3163

1,4420

50,1107

-12619,95

-3500

27,73

9880,05

192,31

9. Петро-корпівська

902

31700

35,1441

21800

24,1685

1,0113

35,1435

-11851,92

-9900

83,53

19848,08

109,83

10. Спасів-ська

843

32100

38,0783

20800

24,6738

1,0958

38,0799

-13552,07

-11300

83,38

18547,93

112,14

11. Тарасів-ська

829

26800

32,3281

17100

20,6273

0,9303

32,3287

-8559,26

-9700

113,33

18240,74

93,75

 

19801

688100

Середні

34,7508

435700

Середні

22,0039

-252403,42

-252400

435706,54

<

Популярні роботи

Останні реферети