Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Страхові послуги та особливості їх реалізації - Страница 8

Индекс материала
Курсова робота на тему: Страхові послуги та особливості їх реалізації
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9

Ризики, що виникають при реалізації космічних проектів, поділяються на 4 види:

- технічні;

- відповідальність перед третіми особами;

- контрактні та фінансові;

- політичні та фокс-мажорні.

2. Добровільні види авіаційного страхування.

Добровільні вили авіаційного страхування це види, передбачені Законом “Про страхування” ст. 6, п. 7 “Страхування повітряного транспорту” та п. 13 “Страхування відповідальності власників повітряного транспорту”.

Поняття “повітряний транспорт”, - багато ширший і виходить за межі регламентації цивільної авіації. Якщо страхувальник бажає застрахувати, наприклад, військовий літак при виконанні ним показових виступів чи страхувальник страхує мото-дельтаплан або повітряну кулю, то він укладає договір добровільного страхування.

Але договори добровільного страхування можуть укладатися і для страхового захисту різних ланок авіаційно-транспортної системи.

Функціонування авіаційно-транспортної системи цивільної авіації забезпечується широким спектром робіт, без яких неможливо здійснити політ. Це – технічне обслуговування і ремонт літака та двигунів, підготовка пілотів та авіаційних техніків, отримання аеронавігаційне забезпечення польоту тощо. Усі ці ризики можуть бути застрахованими.

Самостійна роботі № 13

Тема 13. Страхування майна і відповідальності громадян

1. Необхідність і значення страхового захисту майна громадян.

2. Страхування будівель, тварин у господарствах громадян, домашнього майна .

З. Страхування загальної цивільної та іншої відповідальності громадян.

4. Обов'язкові види страхування в Україні: професійної відповідальності осіб, діяльність яких може заподіяти шкоду третім особам; відповідальності власників собак щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам; цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї.

1. Необхідність і значення страхового захисту майна громадян.

У страхуванні майна громадян, як правило, розглядаються такі види майна: будівлі, тварини та домашнє майно.

У страховій практиці застосовуються комплексні види страхування — це страхування будівель та тварин, ще належать громадянам; тварин та домашнього майна. Сутністю цього є те, що за одним договором страхування вважається застрахованим не один, а кілька видів майна. Основні умови комплексного страхування містять умови конкретних видів страхування, що входять удану комбінацію.

У страхуванні будівель, споруд та тварин страхова сума встановлюється за бажанням страхувальника, але вона не повинна перевищувати вартості будівель та видів тварин за ринковими цінами даного регіону.

Страхові платежі визначають за розміром страхової суми, терміном страхування та ступенем ризику з одночасним використанням граничних розмірів тарифних ставок.

Укладені договори страхування свідчать про те, що в разі настання страхового випадку (ризику) страхувальникові буде відшкодовано збиток.

У страхуванні домашнього майна давно стали звичайними страхування таких складних та цінних побутових предметів, як телевізори, холодильники, комп’ютери та інші предмети довгострокового користування. Як правило, страхування проводиться у добровільній формі, де страхувальниками виступають фізичні особи – власники домашнього майна.

2. Страхування будівель, тварин у господарствах громадян, домашнього майна .

Будівлі за ступенем важливості належать до пріоритетного майна. Знищення або пошкодження будь-якої будівлі завдає її власникові величезних збитків. Тому кожний власник будівлі чи будівель повинен заздалегідь подбати про те, щоб у разі виникнення таких збитків мати змогу покрити їх. У пригоді тут можуть стати грошові заощадження та страхування. При цьому страхування має переваги, які полягають у тому, що зобов’язання за договором страхування починають виконуватися з моменту його укладення. А для нагромадження значних заощаджень потрібний тривалий час. Тому страхування будівель відіграє велику роль у захисті економічних інтересів громадян, які можуть зазнати матеріальних збитків унаслідок непередбачуваних подій.

Страхування будівель не передбачає відшкодування збитків, що виникли через гниття, знос, ураження домовим грибком; ремонтні роботи, конструктивні недоліки будівель, які були відомі страхувальникові до настання страхового випадку; навмисні дії страхувальника; ведення воєнних дій, виникнення громадських заворушень, конфіскацію майна, екологічні катастрофи.

Страхування тварин — вид майнового страхування, який забезпечує страховий захист власникам на випадок загибелі, падежу або вимушеного забою тварин. Нині цей вид страхування не набув належного розвитку на вітчизняному страховому ринку. Але бажання власників тварин заручитися захистом на випадок можливих втрат відкриває широкі можливості для страхових компаній у розвитку такого виду страхування.

Договори добровільного страхування тварин укладаються з фізичними особами, які є власниками тварин.

Характер страхування тягне за собою ряд обов’язкових вимог до укладання договорів.

1. Визначається об’єкт страхування (це можуть бути здорові тварини з певними віковими обмеженнями):

- велика рогата худоба, коні — віком від 1 місяця;

- свині — від 6 місяців;

- мули та невелика рогата худоба: вівці, кози, віслюки — від одного року;

- хутрові звірі: нутрії, кролі — з 45-денного віку;

- собаки — від 6 місяців до 10—12 років;

- бджолосім’ї, коти, декоративні птахи: папуги;

- екзотичні тварини: мавпи, змії і т. ін.

На страхування не приймаються тварини хворі, виснажені, а також ті, які перебувають у місцевості, де оголошений карантин (крім тварин тих видів, які до даного захворювання несприйнятливі).

2. Такі тварини, як собаки, приймаються на страхування, якщо вони зареєстровані у спілці собаководів-аматорів, Українському товаристві мисливців та рибалок або в Товаристві сприяння обороні України; а бджолосім’ї — після перевірки ветеринарно-санітарного паспорта пасіки (характеристики пасіки, ветеринарно-санітарного стану).

3. Власники тварин зобов’язані суворо додержувати установлених у даній місцевості рекомендацій щодо догляду за тваринами, їх годівлі й утримання, а також вжити всіх заходів, аби попередити їх захворювання та загибель. Тому до укладання договору страховик повинен перевірити, чи можна прийняти на страхування тварин у даному господарстві. Якщо в господарстві не додержують зазначених умов, договір страхування не укладається.

Для населення давно стали звичними такі складні та цінні побутові предмети, як телевізори, холодильники та інші предмети довгострокового користування. Тому природним є намагання власників домашнього майна захистити себе від будь-яких випадковостей. Вирішити ці проблеми можна за допомогою добровільного страхування домашнього майна.

Страхувальниками домашнього майна можуть бути фізичні особи — власники домашнього майна.

Страхуванням охоплюється різне майно, що належить на праві приватної власності страхувальникові і членам його родини, які разом з ним проживають і ведуть спільне господарство. Зокрема, це таке майно: меблі, радіо-, відео- і телеапаратура, електроприлади, килимові вироби, одяг, білизна, взуття, вироби з дорогоцінних металів, предмети домашнього господарства та вжитку, господарський та спортивний інвентар; книги, предмети образотворчого мистецтва тощо. На страхування приймаються не лише предмети домашньої обстановки, побуту та особистого споживання, а й будівельні матеріали, корми, паливо, сільськогосподарські культури, елементи оздоблення та обладнання житлових і господарських приміщень у будинках державного, громадського фонду, житлово-будівельних кооперативів, приватизованих квартир, а також цивільна відповідальність страхувальника за шкоду, яку він може завдати третій особі.

На страхування може прийматися все домашнє майно, яке є в господарстві, окремі групи предметів (наприклад, меблі, одяг, радіо-, теле-, відеоапаратура) або окремі предмети (скажімо, лише персональний комп’ютер або телевізор). Особливо цінне майно (вироби з дорогоцінних металів, коштовне, напівкоштовне каміння, картини, колекції, унікальні та антикварні речі тощо) може прийматися на страхування за спеціальним договором.

З. Страхування загальної цивільної та іншої відповідальності громадян.

Страхування загальної цивільної відповідальності дуже популярне у світі. Законодавства багатьох країн вимагають здійснювати таке страхування обов’язково. Покриття надається стосовно компенсації третім особам за будь-яку шкоду, нанесену страхувальником їхньому життю, здоров’ю, майну, за винятком випадків, що обумовлюються у договорі окремо. Страхувальниками є фізичні або юридичні особи.

4. Обов'язкові види страхування в Україні: професійної відповідальності осіб, діяльність яких може заподіяти шкоду третім особам; відповідальності власників собак щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам; цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї.

Страхування професійної відповідальності осіб, діяльність яких може заподіяти шкоду третім особам.

Будь-яка професійна діяльність пов'язана з ризиком завдання шкоди третім особам. Ненавмисні упущення, помилки, які були допущені під час виконання професійних обов'язків, можуть призвести до завдання майнової шкоди клієнтам, які Вам довіряють і впевнені у Вашому професіоналізмі.

Якщо Ви лікар, бухгалтер, юрист, аудитор, косметолог, реєстратор, чи займаєтесь будь-якою іншою професійною діяльністю, то вимоги третіх осіб, можуть не тільки поставити під сумнів Ваш професіоналізм, а й призвести до значних фінансових труднощів та неприємностей з їх урегулюванням.

Страхування професійної відповідальності покликане захистити майнові інтереси Страхувальника, пов'язані з його обов'язком відшкодувати шкоду, заподіяну третім особам під час здійснення професійної діяльності і, водночас, захищає інтереси третіх осіб (Ваших клієнтів).

Страхування відповідальності власників собак щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам.

До переліку видів обов’язкового страхування в Україні включене, зокрема, страхування відповідальності власників собак щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам (п. 28 ст. 7 Закону про страхування).


Популярні роботи

Останні реферети