Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Страхові послуги та особливості їх реалізації - Страница 9

Индекс материала
Курсова робота на тему: Страхові послуги та особливості їх реалізації
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9

Для здійснення обов’язкового страхування Кабінет Міністрів України встановлює порядок і правила його проведення, форму типового договору, розмір страхових сум, страхові тарифи тощо.

Страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї.

Обов'язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю (у тому числі нагородну), за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї здійснюють з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної третім особам, унаслідок виникнення страхових випадків, які призвели до заподіяння шкоди життю, здоров'ю та/або майну третіх осіб.

Суб'єктами страхування відповідальності власників чи користувачів зброї є страхувальники, страховики і треті особи, яким заподіяна шкода.

Об'єктом страхування відповідальності власників чи користувачів зброї є майнові інтереси, що не суперечать законодавству, пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди життю, здоров'ю та/або майну фізичних і юридичних осіб, унаслідок володіння, зберігання чи використання зброї. Страхувальниками є громадяни України, які володіють, зберігають або використовують:

— бойову нарізну вогнепальну зброю армійських зразків або зброю, виготовлену за спеціальним замовленням;

— вихолощену та навчальну зброю;

— несучасну стрілецьку зброю;

— мисливську нарізну вогнепальну зброю (карабіни, малокаліберні гвинтівки, комбіновані рушниці тощо);

— мисливську гладкоствольну вогнепальну зброю;

— спортивну вогнепальну зброю (спортивні пістолети, револьвери, гвинтівки, рушниці, призначені для використання в спортивних цілях тощо);

— холодну зброю (арбалети, луки, мисливські ножі, катани, мечі, палаші, ятагани, фінські ножі, кортики, кинджали, багнети, багнети-ножі, які не перебувають на озброєнні військових формувань);

— пневматичну зброю (пістолети, револьвери, гвинтівки калібру більш як 4,5 міліметра та швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду, в яких снаряд (куля) приводиться в рух за рахунок стиснутих газів).

Страхувальниками є також громадяни, які на законних підставах зберігають та використовують зброю, власниками якої є юридичні особи (крім військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, працівників органів внутрішніх справ, прокуратури, суду та інших правоохоронних органів під час виконання ними службових обов'язків).

Страховиками є юридичні особи — резиденти України, які одержали в установленому порядку ліцензію на проведення страхування відповідальності власників чи користувачів зброї.

Треті особи — фізичні та юридичні особи, яким (або майну яких) заподіяна шкода внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї. Розмір шкоди встановлюється та визначається у встановленому законодавством порядку. Страховий випадок — це подія, в результаті якої настає цивільно-правова відповідальність страхувальника щодо відшкодування ним шкоди, заподіяної третій особі та/або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї.

Список використаної літератури:

1. Александрова М. М. Страхування: Навчально-методичний посібник. -К.: ЦУЛ, 2002;

2. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. - 3-е вид., перероб. і доп,- К.: Т-во «Знання», КОО, 2005;

3. Безугла В.О. Страхування: Навчальний посібник. -К.: ЦУЛ, 2008;

4. Внукова Н.М., Временко Л.В., Успаленко В.І. Страхування: теорія та практика: Навчальний посібник / За загальною редакцією д.е.н., проф Н.М. Внгукової. – 2-ге видання, перероблене та доповнене. –Харків: Бурун Книга, 2009;

5. Вовчак О. Д. Страхування: Навчальний посібник. - Львів: «Новий світ - 2000», 2004;

6. Вовчак О. Д., Завійська О.І. Страхові послуги: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво «Компакт-ЛВ», 2005;

7. Дьячкова Ю.М. Страхування: Навчальний посібник. -К.: ЦУЛ, 2008;

8. Плиса В.Й. Страхування: Навч. посіб. 2-е вид. – К.: Каравела, 2008;

9. Ротова Т.Л., Руденко Л.С. Страхування: Навч. посібн.- К.: КІІЕУ, 2001;

10. Страхові послуги: Підручник / С.С. Осадець, Т. М. Артюр, О.О. Гаманкова та ін.,; Кер. Авт. Кол. Й наук. ред проф С.СМ. Осадець і доц Т.М. Артюр. – К.: КНЕУ, 2007;

11. Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук. ред. С. С. Осадець. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2002;

12. Ткаченко Н. В. Страхування: Підручник.— К.: «Ліра-К», 2009;

13. Шумелда Ярослав Страхування. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. Тернопіль: Джура, 2004.

 

 

Курсова робота на тему: Страхові послуги та особливості їх реалізаціїПопулярні роботи

Останні реферети