Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота: Облік і аудит основних засобів на залізниці України - Страница 16

Индекс материала
Курсова робота: Облік і аудит основних засобів на залізниці України
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
/p>

Відображення в бухгалтерському обліку операцій придбання Вагонною дільницею комп’ютера

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

Дт

Кт

Грн.

Отримано комп’ютер від постачальника

152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

2000,0

Включена до складу податкового кредиту сума ПДВ

641 «Розрахунки по податках»

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

400,0

Зроблено оплату постачальнику

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

2400,0

Оплачено послуги транспортної організації по доставці комп’ютера

371 «Розрахунки по виданих авансах»

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

180,0

Відображено суму податкового зобов'язання по ПДВ

641 «Розрахунки по податках»

643 «Податкові зобов'язання»

30,0

Відображено вартість транспортних послуг, зв'язаних із придбанням комп’ютера

152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»

371 «Розрахунки по виданих авансах»

150,0

Відображено суму ПДВ

643 «Податкові зобов'язання»

371 «Розрахунки по виданих авансах»

30,0

Уведений в експлуатацію комп’ютер (2000+150)

104 «Машини й устаткування»

152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»

2150,0

Склад виробничих основних фондів на 01.01.2001 рік.

Структура основних фондів Вагонної дільниці станції Київ – Пасажирський

Показник

Первісна вартість основних фондів на:

01.01.2000р.

01.01.2001р.

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

А. Виробничі основні засоби транспорту – всього в тому числі

1071325

100,0

1068221

100,0

1. Будівлі споруди та передавальні пристрої – всього з них:

5884

100,0

5943

100,0

Будівлі

4927

83,8

4986

83,9

Споруди

73

1,2

73

1,2

Передавальні пристрої

884

15,0

884

18,9

2. Автотранспорт, меблі, прилади та інструменти, всього з них:

1104

100,0

1259

100,0

Автомобільний транспорт

260

23,6

371

29,5

Електронно-обчислювальні машини

91

8,2

121

9,6

Прилади та інструменти

569

51,5

512

40,7

Інші

184

16,7

255

20,2

3. Інші основні засоби – всього з них:

1064337

100,0

1061019

100,0

Транспортні засоби

1061345

99,7

1057903

99,7

в т.ч. вагони пасажирські

1061345

-

1057903

-

машини та обладнання

2958

0,3

3080

0,3

Інші

34

-

36

-

Б. Невиробничі основні засоби – всього

6

-

95

-

в тому числі інші невиробничі засоби

6

-

95

-

Всього:

1071331

100,0

1068316

100,0

         

Доходи від перевезень на 1 гривню виробничих фондів склали:

за 1999 рік – 0,07 гривень

за 2000 рік – 0,11 гривень, або зросли на 57,1%

Прибуток від перевезень на 1 гривню виробничих фондів за 2000 рік склав 0,03 грн.

Коефіцієнт вводу основних фондів – 0,26% (2797 / 1071331)

Коефіцієнт вибуття основних фондів – 0,54% (5812 / 1071331)

Коефіцієнт зносу основних фондів – 5,2% (55728 / 1071331)

Коефіцієнт придатності основних фондів – 94,8% (100-5,2)

< /p>

Популярні роботи

Останні реферети