Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота: Облік і аудит основних засобів на залізниці України - Страница 6

Индекс материала
Курсова робота: Облік і аудит основних засобів на залізниці України
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
грн. Або на 13,9% повністю перекриває відносну річну перевитрату.

Середньомісячна заробітна плата всього персоналу склала 213,73 грн., а в еквіваленті 236,78 грн. Темп її росту в порівнянні з минулим роком відповідно склав 125,4 і 121,6 відсотків.

План по продуктивності праці виконано на 98,9% а в еквіваленті на 108,8%.

Темп росту продуктивності праці фактично склав 95,9, а в еквіваленті 93,1% відсотків, в зв’язку зі зменшенням дальності руху поїздів.

По еквівалентним показникам виконання планів чисельності з експлуатації (94,4%) та продуктивності праці (108,8%) весь приріст об’ємних показників досягнуто лише за рахунок росту продуктивності праці.

Аналіз фактичного фонду оплати праці за 1999-2000р.р. графічно можна зобразити у вигляді діаграми (див. рисунок 2.2.2 ).

Рисунок 2.2.2 — Аналіз фактичного фонду оплати праці за 1999-2000р.р. в тисячах гривень.

Таблиця 2.2.3 — Аналіз експлуатаційних витрат та собівартість перевезень Вагонної дільниці станції Київ – Пасажирський за 2000 рік,

тис. грн.

Показник

план

факт

Абсолютне відхилення (+,-)

% виконання плану

1

2

3

4

5

Всього витрат

у тому числі:

107187

88433

-18754

82,5

фонд оплати праці

11386

13157

+1771

115,6

відрахування на соціальні заходи

4270

4907

+637

114,9

матеріали

3253

2163

-1090

66,5

Продовження таблиці 2.2.3

       

1

2

3

4

5

паливо

2373

1380

-993

58,2

Електроенергія

1166

747

-419

64,1

Амортизація

56836

55552

-1284

97,7

Собівартість одного підготовленого та відправленого вагону, грн.

998,02

782,65

-215,37

78,4

< /p>

План по експлуатаційним витратам виконано на 82,5%. Економія досягнута в основному за рахунок віднесення витрат по ремонту основних фондів на рахунок амортвідрахувань 1999 року. Економія по іншим елементам витрат досягнута за рахунок:

- по паливу, електроенергії та амортвідрахуванням – у зв’язку з завищенням Управлінням залізниці плану їх витрат;

- по матеріалам – у зв’язку з відсутністю коштів на їх придбання.

Перевищення витрат по фонду оплати праці і відрахуванням на соціальні заходи пов’язано з перевиконанням плану обсягу вагоно-кілометрів на 2,7% і додатковим прийомом на роботу з дозволу Управління залізниці більш ніж 300 провідників.

Перевитрати на 2145 тисяч гривень по іншим витратам допущені у зв’язку з заниженням Управлінням залізниці їх планової суми. Собівартість одного підготовленого та відправленого вагону в рейс фактично склала 782,65 гривень при плані 998,02 гривень, тобто зменшилась на 21,6 відсотка. Склад фактичних експлуатаційних витрат за 2000 р. графічно можна зобразити у вигляді діаграми (див. рисунок 2.2.3 ).

Рисунок 2.2.3 — Склад фактичних експлуатаційних витрат за 2000 р. (%)

Таблиця 2.2.4 Аналіз доходів Вагонної дільниці станції Київ – Пасажирський,

тис. грн.

Показник

Звіт 1999 рік

2000 рік

Відхилення, %

план

факт

До плану

2000

До звіту

1999

Доходи від перевезень

79702

105850

121274

114,6

152,2

Доходи від підсобно-допоміжної діяльності

4304

4395

4676

106,4

108,6

Доходи від основної діяльності

84006

110245

125950

114,2

149,9

План доходів по основній діяльності в цілому виконано 114,2%. Перевиконання його обумовлено збільшенням виділення Управлінням залізниці доходів на покриття витрат від перевезень, а по підсобно-допоміжній діяльності – значним збільшенням послуг по наданню пасажирам постільної білизни і наданню послуг населенню та підприємствам.

В порівнянні з 1999 роком фактичні доходи від основної діяльності збільшились на 41944 тис. грн. (125950-84006) або на 49,9%, в т.ч. доходи від перевезень на 41572 тис. грн. (121274-79702) або на 52,2% і доходи від підсобно-допоміжної діяльності – на 371 тис. грн. (4675-4304) або на 8,6%. Це обумовлено:

- по перевезенням – збільшенням в 2000 році права, що видається Управлінням залізниці, на покриття їх (перевезень) витрат, і, в першу чергу, на покриття збитків минулих років;

- по підсобно-допоміжній діяльності – значним збільшенням доходів від надання послуг пасажирам в поїздах і послуг населенню та підприємствам в 2000 році. Аналіз фактичних доходів за 2000 р. графічно можна зобразити у вигляді діаграми (див. рисунок 2.2.4).

Рисунок 2.2.4 Аналіз фактичних доходів за 2000 р.

Таблиця 2.2.5 — Аналіз прибутку та рентабельності Вагонної дільниці станції Київ – Пасажирський,

тис. грн.

Показник

Звіт 1999 рік

2000 рік

Відхилення, %

план

факт

До плану

2000

До звіту

1999

1

2

3

4

5

6

Доходи від перевезень

79702

105850

121274

114,6

152,2

Експлуатаційні витрати

79831

107187

88433

82,5

110,8

Прибуток від перевезень

-

-

32841

-

-

Рентабельність перевезень, %

-

-

37,14

-

-

Доходи від підсобно-допоміжної діяльності

4304

4395

4676

106,4

108,6

Продовження таблиці 2.2.5

1

2

3

4

5

6

Витрати по підсобно-допоміжній діяльності

3770

3025

3592

118,7

95,3

Прибуток по підсобно-допоміжній діяльності

У тому числі

534

1370

1084

79,1

203,0

від надання послуг пасажирам в поїздах

491

-

1006

-

204,9

від інших послуг

43

-

78

-

181,4

Рентабельність підсобно-допоміжної діяльності

14,16

45,29

30,17

66,6

213,1

Інші прибутки та збитки

836

-

250

-

29,9

Балансовий прибуток

1241

33

34142

103560

2753,8

< /p>

За 2000 рік фактичний балансовий прибуток склав 34175 тисяч гривень при плані 33 тисяч гривень, тобто план перевиконано в 1035,6 разів.

Прибуток від перевезень становить 32841 тис. грн. Замість запланованих збитків в сумі 1337 тис. грн.

Збільшення прибутку обумовлено додатковим виділенням Управлінням залізниці доходів на покриття збитків від перевезень в минулі роки.

По підсобно-допоміжній діяльності виконання плану по прибутку склало 79,1% в зв’язку з ростом витрат, викликаних значним вводом в експлуатацію постільних приналежності та зйомного обладнання, збільшенням витрат на пральні матеріали та підвищенням цін на них.

Прибуток від реалізації робіт та послуг на сторону нетранспортним підприємствам та установам фактично склав 250 тис. грн., тобто завдання виконано на 16,7%.

Невиконання цього завдання обумовлено:

- відсутністю фінансування з Держбюджету коштів за оренду спецвагонів в/ч 3001

- зростанням курсової різниці (в доларовому обчисленні) при оплаті за користування природним газом;

- віднесення виручки за продаж основних фондів на зменшення їх зносу;

- зменшення реалізації матеріалів та палива.

Таблиця 2.2.6 — Аналіз виконання плану витрат по підсобно-допоміжній діяльності Вагонної дільниці станції Київ – Пасажирський за 2000 рік,Популярні роботи

Останні реферети