Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота: Облік і аудит основних засобів на залізниці України - Страница 7

Индекс материала
Курсова робота: Облік і аудит основних засобів на залізниці України
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16

тис. грн.

Показник

план

факт

Абсолютне відхилення (+,-)

% виконання плану

Всього витрат

у тому числі:

3025

3592

+567

118,7

Фонд оплати праці

898

979

+81

109,0

Відрахування на соціальні заходи

337

368

+31

109,2

Матеріали

723

1103

+380

191,5

Електроенергія

103

126

+23

122,3

Амортизація

196

173

-23

88,3

Витрати по підсобно-допоміжній діяльності зросли на 18,7%. Це обумовлено:

- перевиконанням на 5,2% плану по підготовленим і відправленим вагонам в рейс;

- значним вводом в експлуатацію постільних приналежностей;

- збільшенням витрат по послугам, що надаються пасажирам в поїздах по постільній білизні та по реалізації кондвиробів;

- збільшенням об’єму випраної постільної білизни та зйомного обладнання;

- збільшенням витрат пральних матеріалів та підвищенням цін на них;

- значним подорожчанням газу.

Економія по іншим витратами досягнута за рахунок вводу в експлуатацію свердловин по забору води для прання.

Таблиця 2.2.7 — Структура основних фондів Вагонної дільниці станції Київ – Пасажирський.

Показник

Первісна вартість основних фондів на:

01.01.2000р.

01.01.2001р.

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

1

2

3

4

5

А. Виробничі основні засоби транспорту – всього

в тому числі

1071325

100,0

1068221

100,0

1. Будівлі споруди та передавальні пристрої – всього з них:

5884

100,0

5943

100,

Будівлі

4927

83,8

4986

83,9

Споруди

73

1,2

73

1,2

Передавальні пристрої

884

15,0

884

18,9

2. Автотранспорт, меблі, прилади та інструменти, всього

з них:

1104

100,0

1259

100,0

Автомобільний транспорт

260

23,6

371

29,5

Електронно-обчислювальні машини

91

8,2

121

9,6

Продовження таблиці 2.2.7

1

2

3

4

5

Прилади та інструменти

569

51,5

512

40,7

Інші

184

16,7

255

20,2

3. Інші основні засоби – всього

з них:

1064337

100,0

1061019

100,0

Транспортні засоби

1061345

99,7

1057903

99,7

в т.ч. вагони пасажирські

1061345

-

1057903

-

Машини та обладнання

2958

0,3

3080

0,3

Інші

34

-

36

-

Б. Невиробничі основні засоби – всього

6

-

95

-

в тому числі інші невиробничі засоби

6

-

95

-

Всього:

1071331

100,0

1068316

100,0

< /p>

Структура основних фондів на початок 2001 року практично не змінилась.

Доходи від перевезень на 1 гривню виробничих фондів склали:

- за 1999 рік – 0,07 гривень

- за 2000 рік – 0,11 гривень, або зросли на 57,1%

Прибуток від перевезень на 1 гривню виробничих фондів за 2000 рік склав 0,03 гривні. В 1999 році перевезення пасажирів були збитковими.

Фондоозброєність за 2000 рік виходячи з середньорічної вартості основних фондів і середньоспискової чисельності всього персоналу склала 188,4 тисячі гривень (1072107 / 5691).

Коефіцієнт вводу основних фондів – 0,26% (2797 / 1071331)

Коефіцієнт вибуття основних фондів – 0,54% (5812 / 1071331)

Коефіцієнт зносу основних фондів – 5,2% (55728 / 1071331)

Коефіцієнт придатності основних фондів – 94,8% (100-5,2)

Склад виробничих основних фондів на 01.01.2001 рік графічно можна зобразити у вигляді діаграми (див. рисунок 2.2.5).

Рисунок 2.2.5 — Склад виробничих основних фондів на 01.01.2001 рік.

Фінансове становище підприємства Вагонної дільниці станції Київ – Пасажирський наведено нижче.

За 2000 рік по фондам економічного стимулювання допущена перевитрата в сумі 1186 тисяч гривень, в тому числі:

- по фонду соціального розвитку – 844 тис. грн.

- по фонду матеріального заохочення – 342 тис. грн.

з нього

матеріальна допомога – 147 тис. грн.

одноразові премії – 125 тис. грн.

Відрахування на соціальні заходи – 70 тис. грн.

Таблиця 2.2.8 — Аналіз дебіторської заборгованості Вагонної дільниці станції Київ – Пасажирський,

тис. грн.

Показник

На 01.01.2000

На 01.01.2000

Збільшення (+), зменшення (-)

у %

1

2

3

4

5

Дебіторська заборгованість – всього

у тому числі

30015

30757

+742

102,5

Розрахунки за товари, роботи і послуги, строк сплати яких не настав

156

45

-111

28,8

Розрахунки за товари, роботи і послуги, не сплачені в строк

1254

1223

-31

97,5

Розрахунки з податкових розрахунків

1

78

+77

7800

Розрахунків з бюджетом

231

-

-231

-

         

Продовження таблиці 2.2.8

1

2

3

4

5

Розрахунки по авансах виданих

8

2

-6

25,0

Розрахунки з управлінням залізниці

28283

29322

+1039

103,7

Розрахунки з іншими дебіторами

82

87

+5

106,1

Дебіторська заборгованість на 01.01.2001р. в порівнянні з початком 2000р. збільшилась на 742 тис. грн., або на 2,5%. Основний дебітор – Управління залізниці – заборгованість її збільшилась на 1039 тис. грн., або на 3,7%

По інших дебіторах заборгованість пояснюється:

- затримкою вирішення питання Укрзалізницею про орендну плату ДТВПВР м. Києва – 1057 тис. грн.

- відсутністю фінансування з (Держбюджету в/ч 3301 – 119 тис. грн.)

Таблиця 2.2.9 — Аналіз кредиторської заборгованості Вагонної дільниці станції Київ – Пасажирський,

тис. грн.

Показник

На 01.01.2000

На 01.01.2000

Збільшення (+), зменшення (-)

у %

1

2

3

4

5

Кредиторська заборгованість – всього

у тому числі

5330

6092

+762

114,3

Продовження таблиці 2.2.9

1

2

3

4

5

Розрахунки за товари, роботи і послуги, строк сплати яких не настав

252

649

+397

257,5

Розрахунки за товари, роботи і послуги, не сплачені в строк

1491

1162

-329

77,9

Розрахунки з податкових розрахунків

36

-

-36

-

Розрахунки з бюджетом

291

287

-4

98,6

Розрахунки по позабюджетним рахункам

112

378

+266

337,5

Розрахунки по страхуванню

512

677

+165

132,2

Розрахунки по оплаті праці

2589

2884

+295

111,4

Розрахунки з іншими кредиторами

47

55

+8

117,0

<

Популярні роботи

Останні реферети