Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Інтеграція України до ЄС. Перспективи та наслідки - Страница 10

Индекс материала
Курсова робота на тему: Інтеграція України до ЄС. Перспективи та наслідки
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Для України європейська інтеграція - це шлях модернізації економіки, подолання технологічної відсталості, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, створення нових робочих місць, підвищення конкурентної спро­можності вітчизняного товаровироб­ника, вихід на світові ринки, насам­перед на ринок ЄС. Основними політичними вигодами послідовної європейської інтеграції є зміцнення стабільності демократичної політичної системи та ЇЇ інститутів, модернізація правового поля і забез­печення прозорості національного законодавства, поглиблення культури демократії і повага до прав людини тощо.

У роботі дані рекомендації по подальшому розвитку співпраці, підвищення ефективності співпраці в різних областях економіки, визначені першочергові цілі на шляху інтеграції України в ЄС.

Формування зовнішньоекономічних зв'язків і інтеграційних процесів потягло за собою виникнення, пов'язаних з цим процесом, багаточисельних проблем, подолання яких потрібно для подальшого успішного функціонування зв'язків Україна – ЄС і конструктивному діалогу між ними.

В даному розрізі можна виділити слідуючі ключеві проблеми розвитку зв'язків України з країнами ЄС, які потребують першочергового рішення:

1. Подолання негативно вліяючих зовнішніх факторів, тобто господарського кризису, політичної та соціальної нестабільності.

2. Поліпшення якісних характеристик вітчизняних товарів:

- наращування обсягів та перехід в категорію класифіцируючих товарів;

- пресічення обігу сурогатів та незаконної діяльності.

3. Підвищення ролі держави, для чого потрібно:

- створення державної довгострокової концепції та політики дій в галузі відновлення зовнішніх зв'язків та його регулювання;

- формування согласованої системи державного регулювання;

- прискорене создання регулятивної інфраструктури та правової бази.

4. Підвищення якості продукції та надання товарного виду.

5. Зниження рівня інфляції в українській економіці.

Знаходження нових ринків збуту для українських товарів. Консультації з цього приводу з представниками кількох країн-членів ЄС свідчать , зокрема , про їх принципову готовність у межах політичних та економічних реалій сприяти зменшенню митних та інших зборів на продукцїю , що експортується з України до ЄС та розширення існуючих квот по групі так званих «чутливих товарів» : сталі , текстилю , ядерних товарів та сільгосппродукції.Ці країни підтримують раціональне і прагматичне ставлення України до її інтеграції у західноєвропейські структури .

Список літератури

1. Сiденко В.Р. Прорив в Європу // Політика і час, 1999, № 8.

2. Крупп Г. Якщо процес реформ триватиме // Політика і час, 1999, № 12.

3. Секаров М. Торговельнi вiдносини України з країнами ЕС// Український промисловець, 2000, № 7.

4. Гаврилюк Л. Бельгійська економічна місія в Україну // Посередник, 1999.17.05.

5. Курочкін Л. Італія і Україна - взаємний інтерес // Посередник , 1999.31.05.

6. Майко Л. Без іcтотних проривiв // Віче, 1999, № 6.

7. Олійник П. Швеція вважає Україну пріоритетним партнером // Урядовий кур'єр, 1999.16.03.

8. Педос М. Торгові партнери України , К., 1998.

9. Економіка зарубіжних країн ; К.: Либідь, 1996.

10. Україна - Європейський Союз : зовнішньоекономічна діяльність і перспективи співробітництва ; К., 1998.

11. Орієнтир, інформаційний додаток. // Урядовий кур''єр, 1998,

№ 10.

12. Розміщення продуктивних сил ; К.: Вища школа, 1998.

13. Спецвыпуск. Внешняя торговля // Бизнес, 2000, №15.

14. Соціально-економічна географія України , Львів: Світ, 1997.

15. Економіка України у 1998 році. Документи. К., 1999.

16. Все про зовнішньоекономічну діяльність // Діло, 2000, № 1-2.

17. Україна на роздоріжжі. За редакцією Л. Хоффманна; К.: Фенікс, 2000.

18. Україна на міжнародній арені. Збірник документів. В 2-х томах, К., 1996-1997, т.I.

19. Бутейко А. Наше майбутнє – наш вибір. // Віче, 2001, № 3.

20. Маштабей В. Курс на інтеграцію. // Віче, 2000, № 8.

21. Бураковський І., Немиря Г., Павлюк О. Україна і Європейська інтеграція // Економіка України, 2000, № 4.

22. Европейский союз – ваш сосед. Брюссель-Люксембург. 1995.

23. Бжезинский З. Великая шахматная доска // Международные отношения, 1999, № 10.

24. Иванов И. Расширение Евросоюза: сценарий, проблемы, последствия // МЭиМО, 2000, №9.

25. Поздняков Э., Ганжа С. Новые страны на пороге Европейского союза // МНИМО, 1999, № 3.

26. Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу // Урядовий Кур’єр, 1998 р. 18 червня.

27. Указ Президента України Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу (із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 587/2000 від 12.04.2000) // Урядовий кур’єр, 2000 р. 16 липня.

ДОДАТОК 1

УКРАЇНА-ЄС : хронологія двосторонніх відносин :

1991 рік :

2 грудня :

Декларація ЄС щодо України.

Відзначено демократичний характер Всеукраїнського референдуму.

Заклик до України підтримувати з ЄС відкритий і конструктивний діалог, спрямований на забезпечення виконання всіх колишніх зобов'язань СРСР.

1992 рік :

11 лютого :

Протокол згоди між ЄС і новими незалежними державами про реалізацію програм технічної допомоги.

6 квітня :

Директива КЄС до Ради Міністрів ЄС' про започаткування переговорів щодо укладення угод про співробітництво з Білоруссю, Казахстаном, Росією, Україною.

14 вересня :

Зустріч Президента України Л.Кравчука з Президентом Комісії Європейських Співтовариств Ж.Делором. Перша зустріч Україна - ЄС на найвищому рівні.

1993 рік :

23-24 березня, 8-9 липня, 25-26 листопада :

Переговори щодо Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС.

5 травня :

Підписано Угоду між Європейськими Співтовариствами та Україною про торгівлю текстильними виробами.

Жовтень :

Відкриття представництва Комісії Європейських Співтова­риств в Україні.

1994 рік :

9-11 березня :

Візит Трійки ЄС до Києва. Зустрічі з Президентом України Головою ВР України.

Перше засідання Україна - Трійка ЄС на рівні Міністрів закордонних справ. Надалі такі засідання відбувались регулярно двічі на рік.

14 червня :

Підписано Угоду про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС.

31 жовтня :

Спеціальна резолюція Ради Міністрів ЄС щодо України.

10 листопада :

Верховна Рада України ратифікувала Угоду про партнерство і

співробітництво між Україною та ЄС.

28 листопада :

Рішення Ради Міністрів ЄС про спільну позицію щодо України.

1995 рік :

24 березня :

Перше засідання Спільного комітету Україна - ЄС. Розглянуто питання міжгалузевої співпраці України з Європейським Союзом.

1 червня :

Зустріч Президента України Л.Кучми з Президентом Європейської Комісії Ж.Сантером. Підписання Тимчасової угоди про торгівлю та питання, пов'язані з торгівлею між Україною та ЄС.

Липень :

Створено Представництво України при Європейських Спів­товариствах.

1996 рік :

6-7 травня :

Засідання Спільного комітету Україна - ЄС. Обговорено стан ратифікації УПС, питання надання Україні статусу країни з перехідною економікою.

Червень :

Європейський Союз визнав за Україною статус країни з перехідною економікою.

12-13 вересня :

Візит члена Європейської Комісії X. Ван ден Брука до Києва. Підписання індикативної програми ТАСІС для України на 1996-1999 роки та Фінансового протоколу про спільний план дій ЄС/«Великої сімки" стосовно реструктуризації української енергетичної галузі.

6 грудня :

Прийняття Радою Міністрів ЄС Плану дій щодо України. Висловлено готовність розвивати і посилювати політичні й економічні відносини з Україною.

1997 рік :

5 лютого :

У ході засідання Україна-Трійка ЄС на рівні Міністрів закор­донних справ обговорено шляхи імплементації Плану дій, можливість відкриття у Києві центру документації ЄС.

17-18 квітня :

Засідання Спільного комітету Україна - ЄС. Обговорено проблеми торговельно-економічного співро­бітництва.

15 липня :

Підписано Угоду між Європейським Співтовариством по вугіллю та сталі та Урядом України про торгівлю сталели­варними виробами.

5 вересня :

Перший саміт Україна - ЄС (Київ). Підтвердив європейський вибір України. Обговорено наявні проблеми в договірно-правовій сфері, розглянуто шляхи економічного співробітництва. Одностороннє введення Україною безвізового режиму для власників дипломатичних паспортів країн-членів ЄС.

1998 рік :

24 лютого :

Створено Українську частину Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС.

1 березня :

Набуття чинності Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС.

8-9 червня :

Перше засідання Ради з питань співробітництва між Україною таЄС.

України офіційно заявила про прагнення набути статусу асоційованого членства в ЄС.

Схвалено Правила процедури Ряди співробітництва, прийнято

Спільну робочу програму «імплементації УПС на 1998-1999 роки.

11 червня :

Указом Президента України № 615 затверджено Стратегію

інтеграції України до ЄС.

12 червня :

Постанова Кабінету Міністрів України № 852 про запровадження

механізму адаптації законодавства України до ЄС.

26 липня :

На виконання Указу Президента України "Про заходи щодо вдосконалення нормотворчої діяльності органів виконавчої влади", створено Центр перекладів актів Європейського права.

Серпень-вересень :

Місія Спеціального представника уряду України по столицях

країн-членів ЄС.

16 жовтня :

Другий саміт Україна - ЄС (Відень).

Обговорено подальші можливості співробітництва в галузі

зовнішньої політики та політики безпеки.

Стан відносин Україна-ЄС охарактеризовано як «стратегічне та унікальне партнерство».

5 листопада :

Перше засідання Комітету з питань співробітництва.

Засновано шість підкомітетів:

- з питань торгівлі та інвестицій;

- з фінансових, економічних питань та статистики;

- з енергетики, ядерних питань та навколишнього середовища;

- з митного, прикордонного співробітництва, боротьби з «від­миванням» грошей і наркобізнесом;

- з транспорту, телекомунікацій, науки та технологій, освіти та навчання;

- з вугілля, сталі, гірничої промисловості та сировинних матеріалів.

11-12 грудня :

Віденський саміт ЄС.

Прийнято рішення про розробку Спільної стратегії ЄС щодо України.

Грудень :

Розпочав роботу Парламентський комітет з питань співробіт­ництва Украіна – ЄС.

1999 рік :

26-27 квітня :

Друге засідання Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС.


Популярні роботи

Останні реферети