Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Тваринництво в Україні. Перспективи розвитку та експорту продукції в ЄС - Страница 9

Индекс материала
Курсова робота на тему: Тваринництво в Україні. Перспективи розвитку та експорту продукції в ЄС
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9

Так, чотирилінійний крос "Бройлер-6", який завезений в 1973 році з Нідерланд, отримують схрещуванням дволінійної батьківської форми типу корніш (6 - батьківська, 7 - материнська) з дволінійною материнською формою типу плімутрок (8 - батьківська, 9 - материнська). Поширені також кроси "Гібро-6", "Бройлер-М", "Смена".

Гібридний молодняк після сортування передають у цех вирощування і відгодівлі.

Відгодовують молодняк до 35-денного або 63-70-денного віку. Для відгодівлі використовують повнораціонні комбікорми, які включають повний набір необхідних поживних речовин.

Кращі кроси до 35-денного віку досягають маси 1,5-1,6 кг, а до 70-денного і до 2,5-2,8 кг за витрат комбікорму на приріст 1 кг живої маси 2,2-2,3 кг.

Відгодівлю птиці проводять утримуючи її на підстилці, а останнім часом і на сітчастих підлогах.

У спеціальних цехах відгодовану птицю забивають електрострумом. Тушки обробляють, сортують, упаковують, охолоджують та відправляють на реалізацію.

Список рекомендованих джерел:

1. Агрохімія / І.М.Карасюк , О.М.Геркіял, Г.М.Господаренко та інші / За ред. І.М.Карасюка. - К.: Вища школа, 1995. - 471с.

2. Агрохімія: Лабораторний практикум / А.П.Лісовал, І.М.Давиденко, Б.М.Мойсеєнко. - К.: Вища школа, 1994. - 335с.

3. Андреев Ю.М. Овощеводство. - М.:ПрофОбрИздат, 2002. - 256с.

4. Бабьева И.П., Зенова Г.М. Биология почв. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989. - 336с.

5. Бадина Г.В., Королев А.В., Королева Р.О. Основы агрономии. - Ленинград: Агропромиздат, 1988. - 448с.

6. Барабаш О.Ю. Овочівництво. - К.: Вища школа, 1994. - 374с.

7. Барабаш О.Ю., Семенчук П.С. Довідник овочівника. - Львів: Каменяр, 1985. - 218с.

8. Бейкер Х. Плодовые культуры: Пер. с англ. - М.: Мир, 1990. - 198с.

9. Білецький П.М. Овочівництво. - К.: Вища школа, 1970. - 420с.

10. Білецький П.М., Роман І.С. Овочівництво і плодівництво. - К.: Вища школа, 1978. - 448с.

11. Болотских А.С. Настольная книга овощевода. - Харьков: Фолио, 1998. - 487с.

12. Бугай С.М. Рослинництво. - К.: Вища школа, 1978. - 384с.

13. Васюта В.М., Рыбак Г.М., Клименкос.В. Справочник садовода. - К.: Наукова думка, 1990. - 352с.

14. Вирощування зернових культур у Лісостепу та Поліссі України / Зіневич Л.Л., Глуздєєв В.Г., Круть В.М. і ін. - К., 1993. - 49с.

15. Витязев В.Г., Макаров И.Б. Общее земледелие. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1991. - 287с.

16. Гапоненко Б.К., Гапоненко М.Б. Ваш сад. - К.: Урожай, 1994. - 400с.

17. Гладюк М.М. Основи агрохіміі. Хімія в сільському господарстві. - К., Ірпінь: Перун, 2003. - 288с.

 

Курсова робота на тему: Тваринництво в Україні. Перспективи розвитку та експорту продукції в ЄСПопулярні роботи

Останні реферети