Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Реферат на тему: Звіт по агрохімії та системі застосування добрив в Україні - Страница 4

Индекс материала
Реферат на тему: Звіт по агрохімії та системі застосування добрив в Україні
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7

Ефективність удобрення залежить не тільки від кількості і€якості добрив, але і від способу їх внесення в грунт. Існують€два способи внесення добрив: суцільний та місцевий.€

При суцільному внесенні застосовують відповідні розкидачі€

РУМ‑5 та ІРМГ‑4, тукові сівалки СЗ‑3,6. Місцеве внесення носить€локальний характер розподілу добрив. Залежно від часу внесення€добрив і призначення розрізняють: основне удобрення (до€посіву), припосівне (під час посіву), підживлення (внесення€добрив в період росту рослин).€

Основне удобрення проводять розкидним способом з€наступною заробкою добрив на повну глибину. Припосівне€удобрення проводять під час посіву в рядки, лунки разом з€насінням рядковими сівалками. Підживлення проводиться рядковими€(в рядки, міжряддя) культиваторами-рослинопідживлювачами чи€розкидним способом.€

У господарстві застосовується прямоточна технологія€траспортування мінеральних добрив атомашинами ГАЗ‑53 та ГАЗ‑52.€Добрива перевозяться з станції Васильків‑1 до складу€мінеральних добрив і розвантажуються. Перед внесенням добрив за€допомогою траспортера проводиться завантаження добрів у€розкидачі та їх внесення у грунт. Це зумовлено тим, що відстань€від складу до поля не перевищує трьох кілометрів. Добрива, що€злежалися, у разі необхідності можуть бути подрібнені€подрібнювачами мінеральних добрив або гусеничним трактором. При€проведенні підживлення озимої пшениці у фази виходу в трубку та€наливу зерна використовують сечовину, яка вноситься в€розчиненому вигляді оприскувачем з шириною захвату 21 м і€робочим тиском 3,5 атм. (у випадку, якщо листова діагностика€показує можливість отримання сильної пшениці).€

У стаціонарі кафедри агрохімії внесення добрив проводиться€вручну через невеликий розмір посівних ділянок, велике число€варіантів внесення добрив та складність механізації цих€процесів.€

7 Система удобрення культур в сівозмінах та розрахунок€балансу гумусу та елементів живлення€

Фактичні системи удобрення культур в сівозмінах за виключенням€сівозміни стаціонару кафедри агрохімії у даний час не повністю€відповідає вимогам збереження родючості грунтів та технологіям€вирощування основних сільськогосподарських культур (табл. 5—).€

Таблиця 5‑ Фактична система застосування добрив у польовій€

сівозміні № 1 у 2001 р.€

 

Кількість добрив за строками і способами внесення

   

Чергування

Основне

Припосівне

Піджив

культур

   

лення

       
 

орга-

N,

Р205,

K2О,

N,

Р205,

K2О,

N,

 

нічні

кг/га

кг/га

кг/га

кг/га

кг/га

кг/га

кг/га

 

т/га

             

Ячмінь + б/р трави

               

Конюшина

               

Озима пшениця

   

45

45

10

10

10

65

Цукрові буряки

30

50

60

60

       

Кукурудза на зерно

         

15

   

Кукурудза на силос

             

30

Горох

   

30

30

       

Озима пшениця

30

 

50

50

10

10

10

75

Цукрові буряки

 

50

60

60

       

Кормові буряки

               

Кукурудза на силос

               
< /p>

Таблиця 6‑ Фактична система застосування добрив у прифермській

сівозміні

 

Кількість добрив за строками і способами внесення

   

Чергування

Основне

Припосівне

Піджив

культур

   

лення

       
 

орга-

N,

P205,

K2О,

N,

Р205,

K2О,

N,

 

нічні

кг/га

кг/га

кг/га

кг/га

кг/га

кг/га

кг/га

 

т/га

             

Кукурудза на зеле-

               

ний корм + люцерна

30

       

15

   

раз в 3—роки

               

Люцерна (вивідне

               

пасовище)

               

Кукурудза на силос

40

90

60

60

 

15

   

Озимі на зелений

               

корм, поукісно ку-

             

60

курудза на зелений

               

корм

               
<

Популярні роботи

Останні реферети