Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Реферат на тему: Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

Индекс материала
Реферат на тему: Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах
Страница 2
Страница 3
Страница 4

 

 

 

 

Реферат на тему: Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

 


Зміст

 

Вступ

Розділ 1 Реферат на тему.. Система управління охороною праці

1.1 Мотивація організації роботи з охорони праці

1.2 Планування роботи з охорони праці

1.3 Перелік необхідних документів, матеріалів для організації роботи з охорони праці

1.4 Посадові інструкції працівників

1.5 Роль профспілкового комітету в галузі охорони праці

1.6 Контроль за станом організації роботи з охорони праці

Розділ 2. Нормативно-правове забезпечення організації роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

2.1 Виконання окремих нормативно-правових актів у навчальних закладах

2.2 Документи, правильність їх оформлення

2.3 Забезпечення належної організації виконання окремих нормативно-правових актів

2.4 Виконання вимог Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу кабінетах (лабораторіях) фізики загальноосвітніх навчальних закладів (НПАОП 80.21-1.04-98)

2.5 Виконання вимог Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів (НПАОП 80.21-1.06-98)

2.6 Виконання вимог Правил безпеки під час роботи з біології у загальноосвітніх навчальних закладах(НПАОП 80.21-1.05-98)

2.7 Виконання вимог безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти (НПАОП 80.0-1.12-04).

2.8 Виконання вимог Правил безпеки під час проведення занять з фізкультури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах (НПАОП 92.30-1.08-99)

2.9 Виконання Правил безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах і вищих навчальних закладах першого та другого рівнів акредитації (НПАОП 80.0-1.09-00)

2.10 Виконання вимог Правил з охорони праці для навчальних закладів, у яких проводяться профільне навчання і професійна підготовка учнів з автосправи (НПАОП 8042-1.01-02)

2.11 Виконання правил з техніки безпеки і виробничої санітарії для шкільних навчальних закладів і навчально-виробничих майстерень, а також для навчальних комбінатів, цехів (прольотів, дільниць) підприємств, у яких проводяться трудова підготовка учнів (НПАОП 80.22-1.02-74)

2.12 Стан електробезпеки, виконання вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98)

2.13 Дотримання інших нормативних актів з охорони праці

Висновки

 


Вступ

 

Останніми роками в нашій державі удосконалюється законодавча база з охорони праці. Пріоритетним залишається збереження життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу. Сьогодення передбачає нові вимоги до професійного рівня педагога, який за обсягом і різнобічністю вирішуваних завдань повинен бути спеціалістом широкого профілю, володіти основами навчальних предметів, інноваційними технологіями, хорошою психологічною і педагогічною підготовкою. Зростання масштабів техногенної діяльності сьогоднішнього суспільства, індивідуальні зміни оточуючого середовища створюють реальні загрози для життя і праці людини. Росте кількість жертв від наслідків різноманітних надзвичайних ситуацій, промислових аварій, катастроф, стихійних лих. Вивчення найбільш імовірних надзвичайних ситуацій, їх особливостей і можливих наслідків, навчання поведінці в таких умовах покликані підготувати людину до вибору найбільш розумного рішення для виходу з небезпечних ситуацій із найменшими втратами.

Забезпечення здорових, безпечних умов навчально-виховного процесу, попередження травматизму його учасників буде успішним за умови змістовної і цілеспрямованої організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності, де адміністрація є наставником і створює таку систему управління охороною праці, коли кожен педагог прикладе максимум зусиль, аби насамперед через освіту впливати на умови збереження, зміцнення і відновлення здоров’я особистості.

Технологія діяльності полягає в тому, що системний підхід до управління охороною праці та створення безпечних умов життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу – це добре продумана, творча, дієва і результативна робота, один із найважливіших аспектів управління, спрямований на:

·                   бездоганне виконання посадових обов’язків працівниками і правил для учнів, ознайомлення з принципами і способами захисту від небезпечних ситуацій у повсякденному житті та надзвичайних умовах, знання про юридичну відповідальність за порушення правопорядку;

·                   навчання передбачення результатів своєї небезпечної поведінки на всіх етапах реального життя і праці;

·                   профілактику шкідливих звичок, своєчасне прийняття рішень щодо запобігання їх;

·                   формування розуміння критеріїв цінування здоров’я і життя як найважливішого, що є у людини.

Результативністю та основною умовою ефективності досвіду є підвищення рівня відповідальності працівників професійно-технічних навчальних закладів, що виражається у ставленні до посадових обов’язків, виявленні максимум піклування про здоров’я та безпеку життєдіяльності як учнів, так і власну безпеку.

 


Розділ 1. Система управління охороною праці

 

1.1 Мотивація організації роботи з охорони праці

 

Питання охорони праці і безпеки життєдіяльності дедалі серйозніше звучать сьогодні в організації навчально-виховного процесу професійно-технічних навчальних закладів, адже дотримання встановлених норм з охорони праці – це одна з найважливіших складових ефективної діяльності. Сьогодення акцентує увагу на безпечності умов під час проведення навчально-виховних занять, вживанні конкретних заходів щодо збереження здоров’я та життя всіх учасників навчально-виховного процесу. Не секрет, що робота навчального закладу не може бути високоефективною, якщо на першому місці не стоятиме питання створення умов та виконання посадових обов’язків, спрямованих на збереження як власного життя і здоров’я працівників закладу, так і життя та здоров’я дітей. Кожен досвідчений педагог розуміє, що сьогодні слід докладати максимум зусиль, аби насамперед через систему освіти впливати на умови збереження, зміцнення і відновлення здоров’я особистості. Для цього у кожному навчальному закладі, в першу чергу, повинні бути створені умови, належна матеріально-технічна база, чого, на превеликий жаль, бракує.

Організація роботи з охорони праці передбачає підготовку, прийняття та реалізацію завдань щодо здійснення організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження життя і здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу.http://реферат.com.ua/

Плануючи організацію роботи з охорони праці слід звертати увагу на матеріально-технічне забезпечення закладу, використання обладнання в технологічних процесах; стан безпеки приміщень і споруд закладу; випадки травматизму, професійних захворювань, причини їх виникнення; умови праці, навчання учасників навчально-виховного процесу, враховувати можливі потенційні небезпеки техногенного характеру, надзвичайні ситуації.

Відповідно до проаналізованих умов та встановлених вимог необхідно розробляти документацію з питань дотримання норм техніки безпеки та охорони праці, постійно передбачати роботу з навчання учасників навчально-виховного процесу, дотримання безпечних умов праці, відпрацьовувати систему роботи та контролю за дотриманням вимог безпечного навчання і виховання учнів.

 

1.2 Планування роботи

 

Планування роботи з охорони праці передбачає на основі аналізу та контролю діяльності навчального закладу складання річного плану, в якому визначаються такі заходи: навчання та перевірка знань працівників з охорони праці; проведення інструктажів, розробка, періодичний перегляд посадових інструкцій; внутрішній контроль; профілактичні та інші організаційні заходи, що спрямовані на підвищення рівня безпеки учасників навчально-виховного процесу; визначенні потреби у новому обладнанні, матеріально-технічних засобах безпеки та санітарно-побутовому обслуговуванні.

Найактуальнішими питаннями річного плану роботи з охорони праці є:

·                   серпень – вересень – проведення вступного (первинного) інструктажу з працівниками та учнями; видання наказу з організації роботи з охорони праці; перегляд інструкцій з правил техніки безпеки; оформлення актів-дозволів на роботу в навчальних кабінетах, майстернях, спортивній базі; проведення наради-навчання працівників; забезпечення проходження працівниками профілактичного медичного огляду; забезпечення виконання заходів протипожежного захисту закладу;

·                   січень – лютий – проведення повторного інструктажу з учасниками навчально-виховного процесу; аналіз стану охорони праці навчального закладу; моніторинг результатів щорічного медичного огляду учнів;

·                   протягом року – організація і проведення заняття з учнями з питань безпеки життєдіяльності; проведення тижнів, творчих конкурсів, масових заходів з висвітлення актуальних питань безпеки людини; проведення батьківських зборів із попередження дитячого побутового травматизму; проведення внутрішньоліцейного контролю за дотриманням учасниками навчально-виховного процесу правил і вимог охорони праці;аналіз стану травматизму; проведення навчання з дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій; оформлення інформаційних матеріалів, виставок, стендів з висвітлення безпеки життя людини в оточуючому середовищі.

 

1.3 Перелік необхідних документів, матеріалів для організації роботи з охорони праці

 

1                   Організаційні документи

 1.1.        Річний план роботи навчального закладу.

 1.2.        Наказ про організацію роботи з ОП та безпеки життєдіяльності в закладі.

 1.3.        Наказ про призначення відповідальної особи за електрогосподарство.

 1.4.        Наказ про протипожежну безпеку закладу освіти.

 1.5.        Положення про службу ОП та безпеки життєдіяльності закладу.

 1.6.        Колективний договір.

 1.7.       Посадові, робочі інструкції працівників.

 1.8.        Інструкції з ОП, ТБ на робочому місці працівників, в навчальних кабінетах, майстернях, спортивних залах.

 1.9.        Санітарно-технічні паспорти приміщень.

 1.10.   Наказ про підсумки роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності навчального закладу.

 1.11.   Програми інструктажів працівників, учнів (вихованців).

 1.12.   Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1.13.   Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти.

 1.14.   Нормативно-правове забезпечення роботи з охорони праці.

 1.15.   Акт прийому готовності навчального закладу до нового навчального року.

 1.16.   Плани евакуації учасників навчально-виховного процесу.

 1.17.   Приписи органів державного нагляду і відповідні документи про реагування.

 1.18.   Протокол зборів трудового колективу про вибори уповноваженого з охорони праці.

 1.19.   Акт перевірки захисного заземлення, опору ізоляції.

 1.20.   Акт загального технічного огляду будівлі і споруд навчального закладу.

2                   Облікова документація

 2.1.       Журнал реєстрації вступного інструктажу з працівниками.

 2.2.       Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів працівників навчального закладу.

 2.3.       Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів учнів (у навчальних кабінетах).

 2.4.       Журнал реєстрації нещасних випадків з працівниками та учнями.

 2.5.       Акти розслідування нещасних випадків

 2.6.       Посвідчення працівників, які здійснюють обслуговування електромереж.

 2.7.       Журнал реєстрації первинного, цільового, позапланового інструктажів учнів з охорони праці та безпеки життєдіяльності при організації суспільно-корисної праці, проведенні позакласних заходів.

3                   Інформаційні матеріали, стенди

 3.1.       Охорона праці.

 3.2.       Пожежна безпека.

 3.3.       Безпека дорожнього руху, маршрут руху до навчального закладу.

 3.4.       Електробезпека.

 3.5.       Безпека людини у надзвичайних ситуаціях.

 3.6.       Попередження і профілактика травматизму невиробничого характеру.

 

1.4 Посадові інструкції працівників

 

Згідно з установленими вимогами законодавства з охорони праці та з метою систематичного їх виконання необхідно розробляти та затверджувати посадові інструкції Онлайн бібліотека.. Діяльність кожного підрозділу (навчального кабінету тощо) професійно-технічного навчального закладу регламентується відповідними Положеннями, затвердженими наказами Міністерства освіти і науки України, наказами керівника закладу, в їх роботі передбачаються заходи з безпеки життєдіяльності, що обліковуються в планах роботи кабінету, класного керівника і мають відповідне нормативне забезпечення. Особливу увагу в організації роботи з охорони праці слід приділяти інструктажам. Організація роботи з охорони праці проводиться відповідно до сформованих планів, супроводжується виданням відповідних наказів, розпорядчих документів. Наказ видають на виконання законів, постанов уряду, наказів та рекомендацій вищих органів управління освітою, планів роботи навчального закладу.

 

1.5 Роль профспілкового комітету в галузі охорони праці

 

Відповідно до Законів України «Про охорону праці» та «Про колективні договори і угоди» між дирекцією та профспілковим комітетом слід укладати колективний договір, у якому визначені обов’язки сторін щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці, а також реалізація працівниками своїх прав і соціальних гарантій на охорону праці.

Двосторонні обов’язки у колективному договорі обговорювати з урахуванням усіх положень чинного законодавства. Враховувати всі пропозиції працівників, аналіз результатів атестації робочих місць, стану виробничого травматизму, професійних захворювань. Розробляти актуальні заходи щодо поліпшення безпеки та умов праці на робочих місцях.

Загальні принципи формування двосторонніх зобов’язань з охорони праці у колективному договорі не повинні суперечити законам та нормативним актам України.

 

1.6 Контроль за станом організації роботи з охорони праці

 

Враховуючи те, що контроль передбачає діагностичну, корекційну та регуляторну функції, на його основі здійснюється перспективне, поточне та оперативне планування роботи.

Внутрішньоліцейний контроль за станом охорони праці проводиться:

·                   І ступінь – завідувачі кабінетів, навчальних майстерень регулярно перевіряють стан робочих місць, справність обладнання та інструментів, виявляють порушення правил безпеки в процесі виконання завдань учнями Реферат.. Недоліки, порушення, які можуть бути ліквідовані, ліквідуються негайно;

·                   ІІ ступінь – заступник директора з адміністративно-господарської роботи та заступник директора з навчально-виховної роботи один раз на місяць перевіряють стан охорони праці, техніки безпеки та санітарії у ввірених їм підрозділах, коригують роботу працівників, роблять відповідні записи в журналі внутрішньоліцейного контролю;

·                   ІІІ ступінь – повний адміністративний контроль за станом охорони праці, безпеки життєдіяльності, дотриманням учасниками навчально-виховного процесу вимог техніки безпеки.

У навчальному закладі необхідно контролювати забезпечення безпечних умов організації навчально-виховного процесу на заняттях хімії, фізики, курсу «Захист Вітчизни», фізичної культури, трудового навчання, інформатики; стан дотримання протипожежних вимог; діяльність класних керівників щодо запобігання нещасним випадкам; ведення класних журналів, оформлення відповідних бесід, інструктажів з учнями; дотримання Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання закладів освіти.

За результатами здійснення контролю узагальнювати результати перевірок, готувати довідку, на підставі якої видавати відповідний наказ, визначати заходи щодо усунення недоліків. Результати проведення контролю розглядати на засіданні педагогічної ради для прийняття управлінського рішення.

 


Розділ 2. Нормативно-правове забезпечення організації роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

 

2.1 Виконання окремих нормативно-правових актів у навчальному закладі

 

– Закону України "Про охорону праці" (в редакції від 21.11.02р.),

–                   "Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 1.08.01р. № 563). Зміни до Наказу №563 внесені Наказом Міністерства освіти і науки №782 від 20.11.2006 р.Популярні роботи

Останні реферети