Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Реферат на тему: Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах - Страница 2

Индекс материала
Реферат на тему: Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах
Страница 2
Страница 3
Страница 4

–                   "Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці", затвердженого наказом Держнаглядохоропраці від 26.01.2005 р.№ 15 (НПАОП 0.00-4.12-05), та інших міжгалузевих і галузевих нормативних актів з охорони праці.

Примітка: Методичні рекомендації містять лише частину вимог нормативно-правових актів, на додержання яких в першу чергу потрібно звертати увагу під час організації роботи з охорони праці у ПТНЗ.

 

2.2 Документи, правильність їх оформлення

 

Акт прийому готовності навчального закладу до нового навчального року ("Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.01р. № 563 - п. 3.2.16).

Акт державної технічної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта (для новозбудованих навчальних закладів). (Стаття 21 Закону України "Про охорону праці", далі - Закону, постанови КМУ від 22.09.2004р. № 1243 "Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів").

Положення про службу охорони праці "Типове Положення про службу охорони праці" (НПАОП 0.00-4.21 -04- п. 1.7).

Наказ про призначення відповідальних осіб за стан охорони праці в підрозділах, навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях, спортзалах, відкритих спортивних майданчиках тощо навчального закладу (стаття 13 Закону).

Положення про навчання з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12- 05-П.3.2).

Посвідчення, протоколи про навчання та перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб, спеціалістів, педагогічних та інших працівників навчального закладу (НПАОП 0.00-4.12-05- п. 3.14).

Посадові інструкції посадових осіб, наявність в них обов'язків з питань охорони праці (стаття 13 Закону).

Програма вступного інструктажу та журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці працівників (НПАОП 0.00-4.12-05 - п. 6.З).

Журнал реєстрації первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажу (НПАОП 0.00-4.12-05 - п. 6.10).

Перелік професій і посад працівників, які звільняються від повторного інструктажу (НПАОП 0.00-4.12-05 - п.6.11).

Інструкції з охорони праці для видів робіт і професій та інструкцій з промислової безпеки (стаття 13 Закону).

Журнали реєстрації і видачі інструкцій з охорони праці та промислової безпеки.

Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві.

Перелік працівників, які зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці і забезпечуються безкоштовно молоком, мають право на скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, інші пільги і компенсації, що надаються в передбаченому законодавством порядку (стаття 7 Закону).

Особисті картки чи журнал обліку видачі працівникам передбаченого за нормами спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими 313, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 р. № 170).

Паспорти технічного стану будівель (споруд) та інші документи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.97 р. № 409.

Колективний договір між керівником (власником) навчального закладу та профспілковим комітетом (представниками, уповноваженими трудовим колективом) (стаття 20 Закону, стаття 2 Закону України "Про колективні договори та угоди").

Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, що розробляються до колективного договору (стаття 13 Закону).

Звіти за формою 7-ТНВ, 1 -УБ.

 

2.3 Забезпечення належної організації виконання окремих нормативно-правових актів

 

Стан виконання приписів посадових осіб Держгірпромнагляду.

Стан виробничого травматизму (наявність у навчальному закладі фактів приховування нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом).

Своєчасність та якість розслідування нещасних випадків.

Вчасність направлення територіальному управлінню Держгірпромнагляду примірника акта за формою Н-1 та повідомлення про наслідки нещасного випадку, стан виконання заходів, зазначених у акті за формою Н-1, щодо недопущення повторення подібних нещасних випадків.

Порядок ознайомлення працівників, які поступають на роботу, під розписку з умовами праці в навчальному закладі, з наявністю на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів та з їх правами на пільги і компенсації за роботу в таких умовах (стаття 5 Закону).

Стан забезпечення працівників спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту (стаття 8 Закону).

Недопущення праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці. Наявність переліку важких робіт та робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.93 р. №256.

Недопущення застосування праці неповнолітніх на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці. Наявність переліку важких робіт та робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх відповідно до наказу МОЗ України від 31.03.94 р. №46.

Своєчасність проходження медоглядів працівниками відповідно до наказу МОЗ України від 21.05.07 р. № 246 (стаття 17 Закону).

Своєчасність проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників для виконання робіт з підвищеною небезпекою (НПАОП 0.00-4.12-05 - п.4.1).

Стан будівель, споруд, приміщень тощо відповідно до вимог ДБН В. 2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів".

Виконання охоронних робіт (наявність інструкцій з охорони праці, маршрутів обходу територій і приміщень, порядку здачі - приймання змін, вивішених номерів телефонів пожежної частині та термінової медичної допомоги, адреси і телефони чергових від адміністрації у нічний час тощо).

Проведення роботи з атестації робочих місць у навчальному закладі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08. 1992 р. № 442.

Наявність кабінету (куточка) з охорони праці, укомплектованого необхідною документацією і літературою тощо.

Ефективність роботи служби охорони праці навчального закладу.

 

2.4 Виконання вимог Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики загальноосвітніх навчальних закладів (НПАОП 80.21-1.04-98)

 

Відповідність вимогам безпеки приладів, пристроїв та електричного обладнання в кабінеті (лабораторії) фізики (п. 3. 3).

Наявність у завідувачів кабінетами (учителів) фізики, керівників гуртків третьої, а в лаборантів - першої кваліфікаційної групи з електробезпеки (п. 6.5).

Наявність інструкції з безпеки під час проведення занять, демонстраційних дослідів, лабораторних і практичних робіт (п. 6.1).

Наявність у завідувачів кабінетами, учителів фізики, керівників гуртків посвідчень щодо проходження ними навчання (один раз на три роки) на курсах підвищення кваліфікації з безпеки та життєдіяльності (п. 6. 5).

Наявність засобів індивідуального захисту (п. 4. 1.8).

Наявність укомплектованої медичної аптечки згідно з переліком (п. 4.1.8).

 

2.5 Виконання вимог Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів (НПАОП 80.21-1.06-98)

 

Наявність в кабінеті (лабораторії) хімії та лаборантській опалення і припливно-витяжної вентиляції (п. 4.3.1).

Наявність запасного виходу з лаборантської (п.4.1.5).

Наявність затвердженого наказом по навчальному закладу переліку реактивів групи 7 (токсичні речовини) із зазначенням розміщених для зберігання максимальних мас або об'ємів речовин (п. 6.3).

Наявність окремого металевого ящика (сейфа), який надійно зачиняється, для зберігання реактивів 7-мої групи (п.6.3).

Виконання вимог безпечного збереження вогне- та вибухонебезпечних речовин (розділ 6.2).

Обладнання витяжних шаф верхніми і нижніми відсмоктувачами, які мають регулятор-перегородку (п. 4. 3. 4).

Наявність на тарі реактивів етикеток з точною назвою реактиву та його формулою, а також етикеток з написом, що свідчить про наявність у речовини отруйних, вогне- та вибухонебезпечних властивостей (п. 6.1.5).

Під час всіх операцій з кислотами і лугами треба обов'язково застосовувати засоби індивідуального захисту: халат та гумовий фартух, гумові рукавиці, захисні окуляри тощо (п. 5.2.11).

Наявність інструкції з надання потерпілому першої (долікарської) медичної допомоги (розділ VII частина 2).

Порядок ліквідації хімічних реактивів (додаток 4).

Наявність у кабінеті хімії (лаборантській) раковин із підведенням холодної та гарячої води. Обладнання водопровідних кранів знімним шлангом з насадкою та постійно закріпленою гумовою трубкою з насадкою (п. 4.1.10).

Наявність у завідувачів кабінетами, учителів хімії, керівників гуртків посвідчень щодо проходження ними навчання (один раз на три роки) на курсах підвищення кваліфікації з безпеки життєдіяльності (п. 8.6).

Наявність укомплектованої аптечки згідно з переліком, а також інструкції щодо надання першої медичної допомоги (розділ VII, частина 2).

 
Популярні роботи

Останні реферети