Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Реферат на тему: Контрацепція - профілактика венеричних захворювань та уникнення вагітності

 

 

 

Реферат на тему: Контрацепція - профілактика венеричних захворювань та уникнення вагітності

 

 

 

Що таке контрацепція?

 

Проблема планування сім'ї з кожним днем стає все більш актуальною в нашій країні, оскільки зміни в суспільстві, що відбулися за останні роки, політична нестабільність і в зв’язку з цим зростаюча невпевненість у завтрашньому дні змушу­ють кожну сім'ю серйозно і розумно підходити до питання на­родження дитини.

На жаль, залишається фактом, що основним засобом регу­ляції народжуваності в нашій країні є штучні аборти. Але багато хто знає, що подібне запобігання вагітності спричиняє безплідність. Чи так варто ризикувати подібним чином?

Особливу увагу щодо запобігання від вагітності повинні про­являти ті підлітки, що вважали себе досить дорослими, щоб почати статеве життя.

Що ж можна протиставити аборту? Це, насамперед, вели­чезний арсенал протизаплідних засобів, використання яких є найсучаснішим і найбільш ефективним методом запобігання від небажаної вагітності.

Досягнення в галузі охорони здоров'я жінки значною мірою визначаються застосуванням сучасних контрацептивних засобів і вдосконалюванням спеціалізованої допомоги із контрацепції. Маючи великий вибір засобів як гормональної, так і внутріматкової контрацепції, із сумом доводиться констатувати, що в нашій країні їхнє використання не одержало достатнього по­ширення. Головним лихом є бездумне легковажне ставлення як молодого, так і більш старшого покоління до проблеми кон­трацепції. Вчителі й батьки часто відчувають нездоланну знія­ковілість при одній тільки думці про необхідність бесіди з молоддю про протизаплідні засоби. Покажіть мені такого вчи­теля (чи вчительку), яка без напруження може виговорити в переповненому класі звичайне слово «презерватив»! Напевно, їх не так уже багато.

Поняття «контрацепція» означає «запобігання зачаттю». Звідси ж утворюється і термін «контрацептиви», або «протизаплідні за­соби».

Методи контрацепції відрізняються великою розмаїтістю. Це традиційні методи: хімічні, механічні, біологічні, які, треба сказа­ти, хоча і не є досить надійними, але все ще дуже поширені (про кожен із цих методів більш докладно буде сказано нижче). Існує і такий метод контрацепції, як хірургічна стерилізація (тобто зне­пліднення) і полягає вона в жінок у перев'язці маткових труб, у чоловіків—у перев'язці сім'явивідних проток. Раніше проведен­ня хірургічної стерилізації здійснювалося за строгими медич­ними показаннями. Тепер питання про перев'язку маткових труб вирішується індивідуально з урахуванням національних особли­востей і бажання жінки.

Хімічні контрацептиви — це спеціальні таблетки, свічки, кульки, тампони, гелі й піни. Ті препарати, що вводяться в піхву, є контрацептивами місцевої дії. Гормональні препарати є хімічни­ми контрацептивами загальної дії. Останні відрізняються гнітю­чою дією на гіпоталамо-гіпофізарну систему, що відповідає за виділення гормонів, а також змінюють хімічне середовище мат­ки, у якій неможливе життя заплідненої яйцеклітини.

Це один із найпоширеніших методів запобігання від небажа­ної вагітності.

У Європі та США методом оральної контрацепції (ОК) кори­стуються понад 60—70 % жінок дітородного віку.

Більше ніж за 30 років, що пройшли з моменту випуску пер­ших протизаплідних таблеток, в усьому світі вони стали найбільш надійним методом запобігання зачаття. Таблетки звільнили і жінок, і чоловіків від страху небажаної вагітності, завдяки чому скоротилося число абортів.

Разом з тим нерідко спостерігається негативне ставлення до ОК. За деякими даними, ними користуються до 5 % жінок ре­продуктивного віку.

У чому ж причина того, що гормональна контрацепція не знай­шла належного розуміння і поширення в нас?

Тепер, коли на нашому ринку представлена відносна роз­маїтість ОК, можна констатувати, що така ситуація не пов'язана з недостатнім забезпеченням наших жінок сучасними препара­тами. Очевидно, причина тут інша.

Нам здається, що вся справа у відсутності донедавна єди­ної системи планування сім'ї з усіма наслідками, що звідси випливають:

* відсутність центрів планування сім'ї у великих містах і в регіонах, де жінки і дівчата могли б одержати своєчасну і гра­мотну інформацію про будову, фізіологію жіночого організму, про шкоду аборту і про сучасні методи запобігання небажаної вагітності;

* відсутність бази для підготовки фахівців із планування сім'ї;

* недостатність і розрізненість наукових досліджень із кон­трацепції;

* непроінформованість лікарів жіночих консультацій у центрі й особливо в регіонах про сучасні методи контрацепції. Тобто оральні контрацептиви призначалися лікарями вкрай рідко, не завжди застосування цих препаратів правильно контролювало­ся, це призводило до різних ускладнень при застосуванні оральних засобів контрацепції.

Звичайно ж, при такій постановці цієї проблеми відповідний метод був дискредитований, що призвело до перекрученої пси­хологічної установки на цей метод контрацепції, причому як з боку жінок, так і з боку медперсоналу. З'явилася думка про над­звичайно шкідливий вплив гормональних протизаплідних засобів на жіночий організм.

Тому донедавна практично кожна жінка з початком статевого життя зіткалася із проблемою: як захистити себе від небажаної вагітності, але далеко не завжди могла одержати кваліфіковану консультацію з цього приводу. І як результат— перші випадкові вагітності, переривання їх і ускладнення, що для багатьох жінок виявлялися досить серйозними: це безплідність, невинесення наступної вагітності, різні ускладнення запального характеру, дисфункція яєчників і т. д.

У чому перевага оральних контрацептивів перед іншими ме­тодами контрацепції?

Це найбільш надійний спосіб запобігання вагітності. При пра­вильному застосуванні цього методу гарантія від можливості небажаного зачаття дорівнює практично 100 %.

На тлі застосування гормональних таблеток краще протікає лікування перелічених запальних захворювань.

Перед тим як почати застосовувати протизаплідні таблетки, будь-яку жінку хвилює питання: який склад і механізм дії ораль­них контрацептивів?

Більшість протизаплідних таблеток містять два гормональ­них компоненти: естроген і прогестерон. Це жіночі статеві гор­мони, вміст яких в оральних контрацептивах дуже низький.

Протизаплідні таблетки блокують процес овуляції, тобто уне­можливлюють вивільнення яйцеклітини з яєчника, що у свою чергу перешкоджає настанню вагітності.

Оптимально було б щодо підбору контрацептивних засобів радитися з лікарем ще до початку статевого життя.

Тим більше ця проблема актуальна з початком статевої близь­кості. У наш час багато підлітків вступають в інтимні стосунки у віці 13—15 років. І дуже важливо вчасно пояснити підлітку його фізіологію, методи запобігання ймовірної вагітності й підібрати йому контрацептив індивідуально. Однозначно, що протизаплідні таблетки не мають ніякого впливу на ріст підлітка. У цьому ви­падку, звичайно, бажано використовувати таблетки з наймен­шим вмістом гормонів.

Механічні контрацептиви — створюють певний бар'єр між яйцеклітиною і сперматозоїдами. Жіночі контрацептиви — різні металеві й пластмасові ковпачки і гумові діафрагми, спіралі, чоловічі — презервативи. Чоловічі механічні контрацеп­тиви на сьогодні найбільше користуються попитом, жіночі ж залишаються менш затребуваними, і на те є свої причини. По-перше, тут усе залежить від особистої сприйнятливості до сторонніх тіл, по-друге, часто ковпачки та спіралі не забезпе­чують належної безпеки.

Фізіологічний метод — календарний. Полягає він у виз­наченні точного терміну овуляції і базується на вимірюванні тем­ператури. Жінка складає за календарем спеціальну таблицю, за якою і з'ясовує, у які з днів зачаття більш імовірне, а в які — менш. На основі отриманих даних жінка визначає дні «безпечно­го» інтимного життя і виключає дні, коли ймовірність завагітніти найбільш висока. Цей метод є досить ефективним, якщо в жінки вже встановився і врегулювався менструальний цикл.

ПРЕЗЕРВАТИВИ

 

Надійність методу

При правильному використанні ефективність методу складає 98%.

Механізм дії

Презерватив є механічним засобом запобігання вагітності, що не дозволяє проникати спермі у вагіну. Презервативи останнього покоління виготовляються з дуже тонкої гуми (латекса).

Переваги

 • Не потрібно звертатися до лікаря - презервативи продаються вільно.
 • Захищають обох партнерів від хвороб, що передаються статевим шляхом, а також вірусу СНІД.
 • Статевий партнер ділить відповідальність за контрацепцію.

Хиби

 • Вдягання презервативу може зіпсувати статевий акт.
 • При неправильному використанні презерватив може сповзти або порватися.

ІН’ЄКЦІЙНІ КОНТРАЦЕПТИВИ

 

Надійність методу

При правильному використанні ефективність методу складає 99%.

Механізм дії

Жінці роблять ін’єкцію прогестагенного гормону, у результаті чого придушується овуляція.

Переваги

 • Не потребує стримування від полового життя.
 • Ефект продовжується декілька місяців.
 • Знижується ризик ракових захворювань матки.
 • Після відмови від цього методу можливість завагітніти відновляється.

Хиби

 • Можуть викликати тимчасові порушення менструального циклу або аменорею (тимчасова відсутність менструації).
 • У деяких жінок регулярний менструальний цикл і дітородна функція можуть відновитися через рік і більше після останньої ін'єкції.
 • У деяких жінок може збільшитися маса тіла.

< /p>

ВНУТРІМАТОЧНІ СПІРАЛІ

 

Надійність методу

При правильному використанні ефективність методу складає 98%.

Механізм дії

Це невеличке пластикове пристосування, яке містить одну спіраль, що вводиться лікарем - гінекологом із метою запобігання імплантації яйцеклітини в матку. У результаті змінюється склад слизуватої оболонки шийки матки і запобігає прямуванню сперматозоїдів.

Переваги

 • Не потребує стримування від полового життя.
 • Дія починається відразу після введення спіралі в матку.
 • Може знаходитися в матці до 5 років.
 • Після відмови від цього методу можливість завагітніти відновляється.

Хиби

 • Може підсилити менструальні виділення.
 • Не рекомендується жінкам, що ще не родили.
 • Не рекомендується жінкам, що страждають від хворобливих менструацій.
 • Не рекомендується жінкам, що мають декілька статевих партнерів, через ризик інфекціювання органів малого таза.

ОРАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ

 

Надійність методу

При правильному використанні ефективність методу складає 99%.

Механізм дії

Оральні контрацептиви (ОК) містять два жіночих гормони - естроген і прогестин, котрі кожний місяць запобігають овуляції і дозріванню яйцеклітини. Крім того, змінюючи склад слизуватої оболонки шийки матки, вони перешкоджають проникненню сперматозоїдів.

Переваги

 • Найбільш надійний і ефективний метод.
 • ОК останнього покоління містять малі дози гормонів.
 • Не потребує стримування від полового життя.
 • Зменшують біль і кровотечу при менструації.
 • Знижується ризик ракових захворювань матки.

Хиби

 • Не рекомендується матерям, що годують грудьми.
 • Можуть виникнути незначні побічні ефекти (головний біль, нудота).
 • Не рекомендується жінкам після 35 років, що курять.
 • ОК необхідно застосовувати кожний день.
 • У деяких жінок може збільшитися маса тіла.

Реферат на тему: Контрацепція - профілактика венеричних захворювань та уникнення вагітності

 

Популярні роботи

Останні реферети