Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Реферат на тему: Освітлення виробничих приміщень та вимоги до нього - Страница 2

Индекс материала
Реферат на тему: Освітлення виробничих приміщень та вимоги до нього
Страница 2
Страница 3
До недоліків газорозрядних ламп належить значне коливання світлового потоку внаслідок безінерційності випромінювання газорозрядних ламп, тому при кожній зміні напряму напруги в мережі, світловий потік від однієї лампи знижується (на 50-100%). При розгляданні деталей, що швидко рухаються або обертаються в пульсуючому світловому потоці, виникає явище стробоскопічного ефекту- спотворення зорового сприйняття об’єктів, які розрізняються внаслідок збігання кратності частотних характеристик руху об’єктів і зміни світлового потоку в часі в освітлювальних пристроях (замість одного предмета видно зображення декількох, спотворюється напрям і швидкість руху предмету). Пульсація світлового потоку негативно впливає на центральну нервову систему, погіршує умови зорової роботи, а стробоскопічний ефект призводить до збільшення небезпеки травматизму. Для зменшення коливання світлового потоку газорозрядні лампи необхідно підключати до різних фаз або встановлювати у дволампових світильниках пускорегулюючий пристрій (дросель, стартер) з випереджувальним запалюванням однієї лампи, що відповідно збільшує їх вартість. Недоліком, у деяких типів цих ламп, є довгий період запалювання- 10-15сек. Протягом цього часу змінюються електричні і світлотехнічні характеристики ламп. Газорозрядні лампи можуть створювати радіоперешкоди, усунення яких вимагає спеціальних пристроїв. Найбільш поширеними газорозрядними лампами є люмінесцентні. Внутрішня поверхня трубки вкрита тонким шаром люмінофору, що служить для перетворення ультрафіолетового випромінювання, яке виникає при електричному розряді в парах ртуті, на видиме світло. Промисловістю випускається декілька типів таких ламп, залежно від розподілу світлового потоку по спектрах: ЛД (лампи денного світла), ЛДЦ (лампи з поліпшеною кольоропередачею), ЛБ (лампи білого світла), ЛТБ (лампи тепло-білого світла), ЛХБ (лампи холодно-білого світла). Крім люмінесцентних ламп, досить поширені лампи другові ртутні люмінесцентні ДРЛ- ртутні лампи високого тиску, галогені лампи: ДРИ- другові ртутні з йодидами, ДКсТ- другові ксенонові трубчасті, ДНаТ- другові натрієві трубчасті.

Створення у виробничих приміщеннях якісного та ефективного освітлення неможливе без використання раціональних освітлювальних пристроїв. Освітлювальний пристрій – це сукупність джерел світла (лампи) і освітлювальної арматури. Пристрій далекої дії- це прожектор, а ближньої дії- світильник.

 
   

Світильники характеризуються розподілом світлового потоку в просторі, захисним кутом і коефіцієнтом корисної дії. ККД світильника m:

де:

-світловий потік світильника,

- світловий потік лампи.

Захисний кут світильника- це кут g , який характеризує зону, в межах якої око спостерігача захищене від дії лампи (захищає око працюючого від осліплення). Цей кут визначається кутом між горизонталлю і лінією, яка є дотичною до тіла лампи, що світиться і краю відбивача або непрозорого екрану.

У світильників з люмінесцентними лампами малий захисний кут, тому вони не застосовуються для місцевого освітлення.

За розподілом світлового потоку в просторі розрізняють світильники прямого, переважно прямого, розсіяного, переважно відбитого і відбитого світла.

Для забезпечення сприятливих умов зорової роботи нормують мінімальну освітленість на найтемнішій ділянці робочої поверхні. При штучному освітленні нормується абсолютне значення освітленості. Норми встановлюються СНіП ІІ-4-79 залежно від характеру зорової роботи з урахуванням фону (світлий, сірий, темний), контрасту об’єкта з фоном (малий, середній, великий) і системи освітлення (загальне або комбіноване).

Нормуються також показники якості освітлення: показник дискомфорту, показник осліпленості, коефіцієнт пульсації освітленості.

Показник освітленості,Р, який обмежує осліплюючу дію світильників загального призначення, не повинен перевищувати 20-80 одиниць, залежно від розряду зорової роботи і періодичності перебування людей в приміщені. Коефіцієнт пульсації залежно від системи освітлення і характеру роботи, що виконується, не повинен перевищувати 10-20%. Розрахунок штучного освітлення є визначення потрібної потужності електричного освітлювального пристрою для створення у виробничому приміщенні заданої освітленості. При проектуванні освітлювального пристрою необхідно:

ü Вибрати тип джерела світла.

ü Визначити систему освітлення.

ü Вибрати тип світильника.

ü Розподілити світильники і визначити їх кількість.

ü Визначити норму освітленості на робочому місці.

Для розрахунку штучного освітлення використовують такі методи:

üМетод коефіцієнта використання світлового потоку.

üМетод питомої потужності.

üТочковий метод.

На практиці, для розрахунків використовують метод коефіцієнта використання світлового потоку, точковий метод, а в деяких найпростіших випадках, користуються методом питомої потужності.

Таблиця 4. Норми освітленості робочих поверхонь у виробничих приміщеннях (згідно СНіП ІІ-4-79).

Характеристика зорової роботи за ступенем точності

Найменування, розмір об’єкта, що розглядається

Розряд зорової роботи

Підрозряд зорової роботи

Контраст об’єкта зором

Характеристика фону

Освітлення,лк.

Системи комбінованого освітлення, при

Системи загального освітлення, при

Люмінісцентні лампи

Розжарювання, лампи

Люмінісцентні лампи

Розжарювання, лампи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Найвищої

точності

Менше 0,15

І

А

Б

В

Г

малий

малий

середній

малий

середній

великий

середній

великий

великий

темний

середній

темний

світлий

середній

темний

світлий

світлий

середній

5000

4000

1500

1500

4000

3000

2000

1250

1500

1250

1000

400

300

300

300

300

Дуже високої точності

Від

0,15

до

0,3

ІІ

А

Б

В

Г

малий

малий

середній

малий

середній

великий

середній

великий

темний

середній

темний

світлий

середній

темний

світлий

світлий

4000

3000

2000

1000  

3000

2500

1500

750

1250

750

500

300

300

300

300

200

Високої точності

Від

0,3

до

0,5

ІІІ

А

Б

В

Г

малий

малий

середній

малий

середній

великий

середній

великий

великий  

темний

середній

темний

світлий

середній

темний

світлий

світлий

середній  

2000

1000

750

400

1500

750

600

400

500

300

300

200

300

200

200

150

Середньої

точності

Від

0,5

до

1,0

IV

А

Б

В

Г

малий

малий

середній

малий

середній

великий

середній

великий

великий

темний

середній

темний

світлий

середній

темний

світлий

світлий

середній

750

500

400

300

600

500

400

300

300

200

150

150

200

150

100

100

Малої точності

Від

1,0

до

5,0

V

А

Б

В

Г

малий

малий

середній

малий

середній

великий

середній

великий

великий

темний

середній

темний

світлий

середній

темний

світлий

світлий

середній

300

200

300

200

200

150

100

100

150

100

50

50

Груба

Більше

5,0

VI

 

Незалежно від характеру фону і контрасту об’єкта з фоном

   

100

50

Робота з матеріалам і виробами, які випромінюють світло, в гарячих цехах

 

VII

 

Те саме

   

200

150

Загальне спостереження за ходом виробничого процесу.

Постійне спостереження.

Періодичн. Спостереж за станом обладнаня,комунікац. При постійн. перебуванні людей у приміщен.  

 

VIII

А

Б

В

Те саме

Те саме

Те саме

   

75

50

50

30

20

5

Спостереж за станом обладнаня, комунікац. при періодичному перебуванні людей у приміщен.

                 

Робота на складах громіздких підприємст

і сипучих матеріалів:

на механізованих,

на немеханізованих

 

IX

А

Б

Те саме

Те саме

   

50

50

20

5

                     
<

Популярні роботи

Останні реферети