Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Реферат на тему: Система національних рахунків в Україні - Страница 6

Индекс материала
Реферат на тему: Система національних рахунків в Україні
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
/p>

Статистичний щорічник України за 2001 рік

. Виробництво та розподіл валового внутрішнього продукту, сформованого за видами економічної діяльності ОВР [11]

(у фактичних цінах; млн. гри.)

           

У тому числі  

 
           

інші податки  

 
       

Валова  

     
 

Рік  

Випуск  

Проміжне споживання  

додана вартість  

оплата праці найманих працівників  

за виключенням субсидій,  

валовий прибуток, змішаний  

           

пов'язані з  

доход  

           

виробництвом  

 

Сільське господарство, мислив­  

2001  

66306  

36885  

29421  

5831  

23  

23567  

ство та лісове господарство  

2002-  

66000  

36368  

29632  

6827  

5  

22800  

ДРбувна пгіомисловіста  

2001 2002*  

23411 24948  

14898 16068  

8513 8880  

5088 5489  

-707 -864  

4132 4255  

Обробна промисловість  

2001 2002*  

172759 183401  

137167 138521  

35592 44880  

20407 24737  

1242 1552  

13943 18591  

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води  

2001 2002*  

27905 30001  

16673 17282  

11232 12719  

4186 4887  

5120  

7041 7712  

Будівництво  

2001 2002*  

18339

18652  

11048 11146  

7291 7506  

4242 4457  

193

-48  

2856 3097  

Оптова і роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту Транспорт і зв'язок  

2001 2002*

2001 2002*  

38989 43051

41295 43739  

16580 21290

16708 17886  

22409 21761

24587 25853  

8942 9942

10325 11189  

1488 1026

682 339  

11979 10793

13580 14325  

Освіта  

2001 2002*  

12437 13424  

3533 4142  

8904 9282  

6402 6539  

28 100  

2474 2643  

Охорона здоров'я та соціальна допомога  

2001 2002*  

10005 11094  

3994

5341  

6011

5753  

4278 4340  

32 98  

1701 1315  

Інші види економічної діяльності  

2001 2002*  

49074 52301  

19738 21736  

29336 30565  

16739 18192  

578 493  

12019 11880  

Оплата послуг фінансових посередників  

2001 2002*  

XX  

2806 3148  

-2806 -3148  

XX  

XX  

-2806 -3148  

Всього (в основних цінах)  

2001 2002*  

460520 486611  

280030 292928  

180490 193683  

86440 96599  

3564 2821  

90486 94263  

Податки за виключенням

субсидій на продукти  

2001 2002*  

23700

27249  

XX  

23700

27249  

XX  

23700 27249  

XX  

Валовий внутрішній продукт

(у ринкових цінах)  

2001 2002*  

XX  

XX  

204190 220932  

86440 96599  

27264 30070  

90486 94263  

• Попередні дані.  

             
< /p>

Висновки

У висновку я хотівби продемонструвати від чого ми втекли і чи є перспективи на розвиток з тим що отримали.

СHР і БHГ - системи взаємопов'язаних економічних показників, представлені в особливій формі у вигляді таблиць чи рахунків у сполученні і тих і інших. Вони є моделями річного економічного обороту на макрорівні.

Сформована на протязі багатьох літ схема БHГ являла собою систему взаємопов'язаних балансових таблиць, кожна з який відбивала окремі, найбільш принципові аспекти економічного процесу з позиції верховенства матеріального виробництва стосовно інших видів діяльності. До них можна віднести: відтворення матеріального продукту - сукупного суспільного продукту і чистого матеріального продукту - національного доходу; відтворення трудових ресурсів, відтворення національного багатства.

Принциповими положеннями макростатистичної моделі економіки типу БHГ можна вважати розмежування двох сфер - матеріального виробництва і невиробничої сфери, а усередині матеріального виробництва - розподіл на виробництво засобів виробництва ( 1 підрозділ ) і виробництво предметів споживання ( 2 підрозділ ); розподіл сукупного суспільного продукту :Популярні роботи

Останні реферети