Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Реферат на тему: Аналіз основних фондів підприємства в Україні - Страница 6

Индекс материала
Реферат на тему: Аналіз основних фондів підприємства в Україні
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6

Велике аналітичне значення мають показники структури ос­новних фондів. Насамперед аналізують розподіл основних фон­дів підприємства на основні виробничі фонди головного виду ді­яльності, основні виробничі фонди інших видів діяльності (на­приклад, закладів торгівлі та громадського харчування у складі промислового підприємства) і фонди невиробничого призначення.

Аналізуючи використання виробничого обладнання в часі не­обхідно: перевірити забезпеченість підприємств обладнанням; по­рівняти за планом і за звітом календарний, режимний і фактич­ний фонди часу роботи обладнання; вивчити затрати часу на про­стої обладнання з технічних, технологічних і організаційних причин і виявити способи їх скорочення; визначити причини відхи­лень виробничих фондів для окремих технологічних груп облад­нання; проаналізувати коефіцієнт екстенсивного навантаження обладнання; визначити вплив поліпшення використання облад­нання в часі на обсяг випуску продукції.

 

Реферат на тему: Аналіз основних фондів підприємства в УкраїніПопулярні роботи

Останні реферети