Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Рефера на тему: Бюджетна система України

Индекс материала
Рефера на тему: Бюджетна система України
Страница 2

 

 

 

 

 

Рефера на тему: Бюджетна система України

 

 

 

ВАРІАНТ- 9.

Завдання 1.

1. Бюджетна класифікація затверджується:

а) Наказом Міністерства фінансів України;

б) Постановою Кабінету Міністрів України;

в) Постановою Верховної Ради України;

г) Законом України.

Відповідь: а)

2. Які є принципи розмежування видатків між місцевими бюджетами?

а) Функціональний, економічний, відомчий;

б) Відомчої підпорядкованості і територіального розташування об’єктів фінансування;

в) Субсидіарності з врахуванням критеріїв повноти надання послуги та наближення її до безпосереднього споживача.

Відповідь: б)

3. Установам можуть виділятися бюджетні кошти тільки за наявності:

а) Затверджених кошторисів;

б) Затверджених планів асигнувань;

в) Затверджених бюджетних призначень.

Відповідь: а), б)

4. Міжбюджетні трансферти - це:

а) кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого;

б) обов’язкові безоплатні, безповоротні платежі, а також штрафи і пені за порушення податкового законодавства;

в) кошти одержані від інших органів влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній і безповоротній основі.

Відповідь: а)

5. Бюджетна установа-це:

а) установи в особі їх керівників, уповноважені на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов’язань та здійснення видатків з бюджету;

б) установа чи організація, визначена Конституцією України, а також установа чи організація, створена у встановленому порядку органами державної чи місцевої влади, яка повністю утримується за рахунок відповідно державного або місцевих бюджетів;

Відповідь: б)

Завдання 2.

Визначити місячну заробітну плату для кожного вчителя використовуючи такі дані:

 

№ п/п

 

 

Прізвище та ініціали

 

 

Посада

 

 

Освіта

 

 

Категорія

 

 

Предмет

 

 

Кількість годин на тиждень

 

 

Стаж

 

 

1

 

 

Анаккієва А.В.

 

 

вчитель

 

 

Вища

 

 

вища

 

 

укр.літер.

 

 

25

 

 

23 роки

 

 

2

 

 

Волошина І.Ж.

 

 

вчитель (кл.керівник)

 

 

Вища

 

 

перша

 

 

географія

 

 

24

 

 

18 років

 

 

3

 

 

Калетник В.В.

 

 

директор школи (800 учнів)

 

 

Вища

 

 

вища

 

 

математ.

 

 

22

 

 

24 роки

 

 

4

 

 

Головчук І.В.

 

 

вчитель Зав.кабінетом

 

 

Вища

 

 

друга

 

 

фізика

 

 

26

 

 

7 років

 

 

5

 

 

Кравчук А.Р.

 

 

вчитель

 

 

сер.спец.

 

 

Без категорії

 

 

3 клас

 

 

26

 

 

21 рік

 

Відповідь:

Оберемо періодом нарахування заробітної плати грудень 2010 року (мінімальна заробітна плата: 922 грн.).

У відповідності з наказами Міністерства освіти і науки України № 557 від 26 вересня 2005 року[1] та № 102 від 15 квітня 1993 року[2]:

- ставки заробітної плати вчителів шкіл виплачуються за 18 годин педагогічної (викладацької) роботи на тиждень;

- місячна заробітна плата педагогічних працівників шкіл визначається шляхом множення ставки заробітної плати на їх фактичне педагогічне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень;

- вчителям шкіл провадиться додаткова оплата за класне керівництво у 5 – 11 (12) класах в розмірі 25 % ставки заробітної плати;

- вчителям шкіл за завідування навчальними кабінетами провадиться додаткова оплата в розмірі 10–13 % ставки заробітної плати (конкретний розмір доплат встановлюється керівником школи за погодженням з профспілковим комітетом; приймемо, що в даному випадку цей розмір становить 10 % ставки заробітної плати).

У відповідності зі статтею 57 Закону України «Про освіту», держава забезпечує педагогічним працівникам виплату надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до ставки заробітної плати залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах: понад 3 роки – 10 %, понад 10 років – 20 %, понад 20 років – 30 %.

Завдання 3.

Міська лікарня, об’єднана з поліклінікою, на початок планового року має . Число днів функціонування одного ліжка в році . Кількість амбулаторних відвідувань .

Норма видатків на харчування на один ліжко-день .

Річні витрати на харчування матерів, які знаходяться в лікарні з немовлятами, . Середні норми видатків на придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів у стаціонарі на один ліжко-день та на одне амбулаторне відвідування . Річні видатки на безкоштовне надання ліків у поліклініці у випадках, передбачених чинним законодавством, .

Обчислити річні витрати на харчування () та придбання медикаментів і перев'язувальних матеріалів () по дитячій лікарні.

Відповідь:

Кількість ліжко-днів становить:

.

Таким чином:

.

 

Річні витрати на харчування – 415600 грн.

Річні витрати на придбання медикаментів і перев'язувальних матеріалів – 853652 грн.

Завдання 4.

Обчислити річні витрати на харчування дітей в дитячому дошкільному закладі В, якщо на початок планового року дитячу дошкільну установу відвідувало 185 дітей. З 1 вересня 47 дітей підуть в школу; з 1 березня буде прийнято 35 дітей; з 1 вересня буде прийнято 20 дітей. Середньорічна кількість днів перебування дитини в дитячій дошкільній установі становить Д = 210 (дн.). Норма видатків на харчування однієї дитини в день становить Н = 3,80 (грн.).

Середня заробітна плата вихователя становить 853 грн.50 коп. в місяць, місячна заробітна плата завідувача установою 881 грн.

Штатна чисельність обслуговуючого персоналу - 15 чоловік, середня місячна заробітна плата на одну посаду - 460 грн.

Сума господарських видатків за звітній період склала 24800 грн. Індекс зростання цін в плановому році - 1,065.

Середній розмір плати батьків за перебування дитини в дитячій дошкільній установі - 58 грн. в місяць.

Відповідь:

Середньорічна кількість дітей у дитячому дошкільному закладі визначається за наступною формулою:

 

де – кількість дітей у дитячому дошкільному закладі на початок планового року; – відповідно кількість прийнятих дітей та кількість місяців їх перебування у дитячому дошкільному закладі; – відповідно кількість дітей, що пішли з дитячого дошкільного закладу, та кількість місяців, коли вони не будуть перебувати у дитячому дошкільному закладі.

За даних умов:

 

Таким чином, річні витрати на харчування дітей в дитячому дошкільному закладі становлять:

 

 

Список використаної літератури

 

1. Алексеев LB., Ярошевич Н.Б., Чушак-Голобородько A.M. Бюджетна система: Навчальний посібник. - К.: Хай-Тек Прес, 2007;

2. Благун І.Г., Воронко P.M., Бучкович М.Л. Бюджетний менеджмент: Навчальний посібник. - Львів: «Магнолія - 2006», 2007;

3. Бюджетна система України: Навч. посіб //за редакцією С.О. Булгакової. - К.: Київський національний торговельно-економічний університет, 2002;

4. Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України: Підручник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004;

5. Карлін М.І. Бюджетна система України: Навч. посібник. – К.: Знання, 2008;

6. Клець Л.Є. Бюджетний менеджмент. Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007;

7. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навчальний посібник. - К.: Знання-Прес, 2006;

8. Фещенко Л.В., Проноза П.В., Кузьминчук Н.В. Бюджетна система України: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2008.

Тарифікаційний список

вчителів та інших працівників

школи №

(витяг)

 

№ п/п

 

 

П. І. П.

 

 

Посада; категорія; предмет, який викладається

 

 

Освіта

 

 

Тарифний розряд

 

 

Ставка на місяць, грн.

 

 

Розмір підвищень, грн.

 

 

Ставка за місяць з урахуванням підвищень, грн.

 

 

Кількість годин на тиждень

 

 

Зарплата на місяць, грн

 

 

1 – 4 класи

 

 

5 – 9 класи

 

 

10 – 11 (12) класи

 

 

1 – 4 класи

 

 

5 – 9 класи

 

 

10 – 11 (12) класи

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

1

 

 

Анакієва А.В.

 

 

вчитель, вища, українська мова та література

 

 

вища

 

 

18

 

 

2609,26

 

 

 

2609,26

 

 

25

 

 

3623,97

 

 

2

 

 

Волошина І.Ж.

 

 

вчитель, перша, географія

 

 

вища

 

 

17

 

 

2452,52

 

 

 

2452,52

 

 

24

 

 

3270,03

 

 

3

 

 

Калетник В.В.

 

 

директор, вища, математика

 

 

вища

 

 

18

 

 

2609,26

 

 

 

2609,26

 

 

22

 

 

3189,10

 

 

4

 

 

Головчук І.В.

 

 

вчитель, друга, фізика

 

 

вища

 

 

16

 

 

2305,00

 

 

 

2305,00

 

 

26

 

 

3329,44

 

 

5

 

 

Кравчук А.Р.

 

 

вчитель, спеціаліст, 3 клас

 

 

середня спеціальна

 

 

15

 

 

2166,70

 

 

 

2166,70

 

 

26

 

 

3129,68

 Популярні роботи

Останні реферети